The term samizdat, now widespread, denotes the unofficial dissemination of any variety of text (book, magazine, leaflet, etc.) within “totalitarian” political systems, especially those after World War II. Such publishing, though often not explicitly forbidden by law, was always punishable through the misuse of a variety of laws under various pretexts. It occurred first in the Soviet Union as early as the 1920s, before the term was used, and then, labeled as such, from the 1950s onward. While samizdat publication occurred in Czechoslovakia after 1948, the word itself was used there only from the 1970s on. This article seeks to clarify the term and the phenomenon of samizdat with regard to the Czech literary scene to trace its historical limits and the justification for it. I will first describe the functions of Czech samizdat during the four decades of the totalitarian regime (1948–89), that is, examine it as a nonstatic, developing phenomenon, and then I will offer criteria by which to classify it. Such texts are classifiable by motivations for publishing and distributing samizdat; the originator; traditionally recognized types of printed material; date of production and of issuance, if different; textual content; occurrence in the chronology of political and cultural events under the totalitarian regime; and type of technology used in production. The applicability of such criteria is tested against the varied samizdat activities of the Czech poet and philosopher Egon Bondy.

The text of this article is only available as a PDF.
Adamy, Herbert
1999
Byl jsem manažerem ilegální továrny (I Was a Manager of an Illegal Factory)
(Prague: Ostrov).
Alan, Josef, ed.
2001
Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989 (Alternative Culture: The Story of Czech Society, 1945–1989)
(Prague: Nakladatelství Lidové noviny).
Arendt, Hannah
1973
The Origins of Totalitarianism
(New York: Harcourt Brace Jovanovich).
Aron, Raymond
1990
Democracy and Totalitarianism
(Ann Arbor: University of Michigan Press).
Blažek, Petr, and Jaroslav Pažout, eds.
2008
Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných očima svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007 (The Most Irritable Spot of the Regime: Committee for the Defense of the Unjustly Persecuted as Seen through the Eyes of Its Members. A Discussion Meeting of October 19, 2007)
(Prague: Pulchra).
Blažek, Petr, and Radek Schovánek, eds.
2007
VONS.cz, Webové stránky o dějinách Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1978–1989) (VONS.cz, Web Site on the History of the Committee for the Defense of the Unjustly Persecuted [1978–1989]), www.vons.cz, esp. www.vons.cz/informace-o-charte-77.
Bock, Ivo
2000
“Der literarische Samizdat nach 1968” (“The Literary Samizdat after 1968”)
, in Eichwede 2000b:
86
-93.
Bock, Ivo, Sabine Hänsgen, and Wolfgang Schlott
2000
“Kultur jenseits der Zensur” (“The Culture beyond Censorship”)
, in Eichwede 2000b:
64
-77.
Bondy, Egon
1990
–93
Básnické dílo Egona Bondyho (The Collected Poems of Egon Bondy)
,
9
vols. (Prague: Pražská imaginace).
2001
The Consolation of Ontology: On the Substantial and Nonsubstantial Models
, translated by Benjamin B. Page (Lanham, MD: Lexington).
Brabec, Jiří, Jiří Gruša, Igor Hájek, Petr Kabeš, and Jan Lopatka
1982
Slovník českých spisovatelů (Dictionary of Czech Writers)
(Toronto: Sixty-Eight).
Brukwicki, Jerzy
2000
“`Neuer Himmel, neue Erde.' Die Symbolik der Solidarność 1980 bis 1989” (“`New Heaven, New Earth': The Symbology of Solidarność, 1980–1989”)
, in Eichwede 2000b:
124
-28.
Císařovská, Blanka, and Vilém Prečan, eds.
2007
Charta 77. Dokumenty 1977–1989 (Charter 77: Documentary 1977–1989)
,
3
vols. (Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).
Daniel, Aleksandr
2000
“Wie freie Menschen” (“We Free People”)
, in Eichwede 2000b:
38
-50.
Eichwede, Wolfgang
2000a
“Archipel Samizdat” (“Archipelago Samizdat”)
, in Eichwede 2000b:
8
-19.
2002
The Conception of the Exhibition
,” in Hamersky 2002:
15
-19.
Eichwede, Wolfgang, ed.
2000b
Samizdat. Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre. Dokumentationen zur Kultur und Gesellschaft im östlichen Europa (Samizdat: Alternative Culture in Central and Eastern Europe: From the 1960s to the 1980s. Documentary of Culture and Social Life in Eastern Europe)
, Edition Temmen, vol.
8
(Bremen: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen).
Falk, Barbara
2003
The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe: Citizen Intellectuals and Philosopher Kings
(Budapest: Central European University Press).
Friedrich, Carl J., and Zbigniew Brzezinski
1965
Totalitarian Dictatorship and Autocracy
(Cambridge, MA: Harvard University Press).
Gruntorád, Jiří
1994a
“Edice Expedice. Část 1.—`Černá řada'” (“Dispatch Editions. Part 1—`Black Series'”),
Kritický sborník
3
:
66
-78.
1994b
“Edice Expedice. Část 2.—`Světlá řada'” (“Dispatch Editions. Part 2—`Light Series'”),
Kritický sborník
4
:
71
-80.
2001
“Samizdatová literatura v Československu sedmdesátých a osmdesátých let” (“Samizdat Literature in Czechoslovakia of the 1970s and 1980s”)
, in Alan 2001:
493
-507.
Gruntorád, Jiří, ed.
1998
Informace o Chartě 77 1978–1990. Clánková bibliografie
(Brno, Czech Republic: Doplněk).
Hamersky, Heidrun, ed.
2002
Samizdat: Alternative Culture in Central and Eastern Europe from the 1960s to the 1980s
(Bremen: Research Centre for East European Studies at the University of Bremen).
Hanáková, Jitka
1997
Edice českého samizdatu 1972–1991 (The Editions of Czech Samizdat 1972–1991)
(Prague: Národní knihovna České republiky).
Havel, Václav
1986
“The Power of the Powerless,” in
Václav Havel; or, Living in Truth
, edited by Jan Vladislav,
36
-122 (London: Faber and Faber).
1999
“Moc bezmocných” (“The Power of the Powerless”), in
Eseje a jiné texty z let 1970–1989 / Dálkový výslech. Spisy 4 (Essays and Other Texts 1970–1989/A Long-Distance Interrogation. Volume 4)
,
224
-330 (Prague: Torst).
Janoušek, Pavel, ed.
1998
Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Dictionary of Czech Writers since 1945), vol. 2, M–Ž
(Prague: Brána).
1999
[1995]
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, vol. 1, A–L
(Prague: Brána).
Ježek, Vlastimil
1991a
“Bibliografie Revolver Revue (Jednou nohou) 1–13” (“Bibliography of Revolver Revue [One Foot In] 1–13”),
Kritický sborník
3
:
63
-79.
1991b
“Bibliografie Revolver Revue (Jednou nohou) 1–13,”
Kritický sborník
4
:
67
-75.
Kenney, Padraic
2003
A Carnival of Revolution: Central Europe 1989
(Princeton, NJ: Princeton University Press).
Kissel, Wolfgang S.
2000
“Samizdat als kulturelles Gedächtnis. Terror und GULag in der russischen Erinnerungsliteratur der sechziger Jahre” (“Samizdat as Cultural Memory: Terror and GULag in Russian Memoirs Written in the 1960s”)
, in Eichwede 2000b:
94
-104.
Knížák, Milan
1996
Bez důvodu (Without Reason)
(Prague: Litera).
Kolář, Jiří
2000
Dílo Jiřího Koláře VIII (Works of Dílo Jiřího VIII)
(Prague: Paseka).
Konrád, Győrgy
2002
Looking Back at Samizdat
,” in Hamersky 2002:
7
-10.
Kouřil, Vladimír
1999
Jazzová sekce v čase a nečase 1971–1987 (The Jazz Section in the Course of Good and Bad Times 1971–1987)
(Prague: Torst).
Kožmín, Zdeněk, and Jiří Trávníček
1998
Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti (The Hard Bed of Wild Wine: Czech Poetry from the 1940s to the Present Time)
(Brno, Czech Republic: Books).
Krchovský, J. H.
1998
Básně (Poems)
(Brno, Czech Republic: Host).
Kundera, Ludvík
2005
Spisy L. K. svazek XVII /A/; Spisy L. K. svazek XVII /B/—Různá řečiště /a/; Různá řečiště /b/ (L. K.'s Collected Works, Volume XVII /A/; L. K.'s Collected Works, Volume XVII /B/— Various Riverbeds /a/; Various Riverbeds /b/)
, 2 vols. (Brno, Czech Republic: Host).
Machovec, Martin
1991
“Šestnáct autorů českého literárního podzemí” (“Sixteen Authors of the Czech Literary Underground”),
Literární archiv PNP
25
:
41
-77.
1993
“Několik poznámek k podzemní ediční řadě Půlnoc” (“Several Remarks on the Underground Midnight Editions”),
Kritický sborník
3
:
71
-78.
2001
“Od avantgardy přes podzemí do undergroundu. Skupina edice Půlnoc 1949–1955 a undergroundový okruh Plastic People 1969–1989” (“From the Avant-Garde via Unofficial Publishing to Underground: The Midnight Editions Circle, 1949–1955, and the Underground Circle of the Plastic People, 1969–1989”)
, in Alan 2001:
154
-99.
2004a
A Brief Report on Present Knowledge of Czech Samizdat Phenomena 1948–1989
(Prague: Libri Prohibiti), libpro.cts.cuni.cz/clanky.htm.
2004b
“Czech Underground Literature, 1969–1989: A Challenge to Textual Studies,” in
Voice, Text, Hypertext: Emerging Practices in Textual Studies
, edited by Raimonda Modiano, Leroy F. Searle, and Peter Schillingsburg,
345
-57 (Seattle: University of Washington Press and Walter Chapin Simpson).
2006a
Bibliografie Egona Bondyho (Bibliography of Egon Bondy)
, (Prague: Libri Prohibiti), libpro.cts.cuni.cz/bibl_bondy_egon.pdf.
Machovec, Martin, ed.
1995
Židovská jména 1949 (Jewish Names 1949)
, with contributions by Egon Bondy, Sarah Silberstein, Isaak Kuhnert, Nathan Illinger, Gala Mallarmé, Benjamin Haas, Diana Š., Edmond Š., Herbert Taussig, Pavel Ungar, Arnold Stern, Szatmar Neméthyová (Prague: Nakladatelství Lidové noviny).
2006b
Views from the Inside: Czech Underground Literature and Culture (1948–1989)
(Prague: Department of Czech Literature and Literary Criticism, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University).
2008
Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích (Views from the Inside: Czech Underground Culture in Testimonies, Documents, and Interpretations)
(Prague: Pistorius and Olšanská).
Müller, Miloš, and Petr Cibulka
1994
“`Přál bych si, aby tady moc byla pro občana.' Rozhovor s Petrem Cibulkou” (“`I Would Like the Power to Be Granted to Citizens of This Country': An Interview with Petr Cibulka”),
Sklepník
1
:
47
-52.
Patočka, Jan
1996
Heretical Essays on the Philosophy of History
(Chicago: Open Court).
Pauer, Jan
2000
“Charta 77. Moralische Opposition unter den Bedingungen der Diktatur” (“Charter 77: Moral Opposition under the Conditions of Dictatorship”)
, in Eichwede 2000b:
52
-63.
Petr, Pavel
1996
“Moravský samizdat” (“Moravian Samizdat”),
Box
6
:
44
-71.
Posset, Johanna
1990
“Tschechische Samizdat-Periodika 1968–1988” (“Czech Samizdat Periodicals 1968–1988”)
. Master's thesis, University of Vienna.
1991
Česká samizdatová periodika 1968–1989 (Czech Samizdat Periodicals 1968–1989)
(Brno, Czechoslovakia: Továrna na sítotisk a společnost R&T).
Prečan, Vilém
1987
“Edice Petlice 1973–1987” (“Padlock Editions 1973–1987”),
ACTA
1
(3–4):
35
-91.
1988
“Bibliography of the Czechoslovak Samizdat: Samizdat Periodicals 1977–1988,”
ACTA
2
(5–8):
64
-82.
1992a
Independent Literature and Samizdat in Czechoslovakia
(Prague: Památník národního písemnictví, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV).
1992b
Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let (Independent Literature and Samizdat in Czechoslovakia of the 1970s and 1980s)
(Prague: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV).
1993
“Independent Literature and Samizdat in Czechoslovakia,” in
Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiewicz
, edited by Leslie Miller, Klaus Petersen, Peter Stenberg, and Karl Zaenkel,
91
-107 (Columbia, SC: Camden House).
2002
The World of Czech and Slovak Samizdat
,” in Hamersky 2002:
11
-13.
Přibáň, Jiří
2001
Disidenti práva. O revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské smlouvy (Dissidents of Law: On the 1989 Velvet Revolutions, Fictions of Legality, and Contemporary Version of the Social Contract)
(Prague: Sociologické nakladatelství).
2002
Dissidents of Law: On the 1989 Velvet Revolutions, Legitimations, Fictions of Legality, and Contemporary Version of the Social Contract
(Aldershot, U.K.: Ashgate).
Putna, Martin C., and Miluše Zadražilová
1994
Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991 (Russia outside Russia: History and Culture of the Russian Exile 1917–1991)
, vol.
2
(Brno, Czech Republic: Petrov).
Pytlík, Radko
2000
The Sad King of Czech Literature: Bohumil Hrabal—His Life and Work
(Prague: Emporius).
Riedel, Jaroslav, ed.
1999
The Plastic People of the Universe
(Prague: Mat́a).
Roth, Susanna
1986
Laute Einsamkeit und bitteres Glück. Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Loud Solitude and Bitter Happiness: The Poetic World of Fiction by Bohumil Hrabal)
(Bern: Peter Lang).
Růžková, Jana, and Jiří Gruntorád
1999
–2000 “Samizdatový časopis Vokno” (“The Samizdat Magazine Vokno”),
Kritický sborník
19
:
193
-231.
Sedlackova Gibbs, Helena
2003
Moral Politics and Its Others: The Charter 77 Dissident Movement in Czechoslovakia (1977–1989)
, UMI Microform 3089390 (New York: Department of Comparative Literature, New York University).
Skilling, Gordon H.
1981
Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia
(London: Allen and Unwin).
1989a
Samizdat and an Independent Society in Central and Eastern Europe
(Columbus, OH: Macmillan).
1989b
Samizdat in the USSR, China, and Central Europe
,” in Skilling 1989a:
3
-40.
Škvorecký, Josef
1983
“Prague Winter,”
American Spectator
9
:
19
-23.
Šrámková, Vítězslava, ed.
1990
Tabuizovaná literatura posledních dvaceti let (The Taboo Literature of the Last Twenty Years)
(Prague: Ústav pro kulturně výchovnou činnost).
Suk, Jiří
2007
“Podrobná zpráva o paralelní polis. Nad korespondencí Václava Havla a Františka Janoucha” (“The Detailed Report on the Parallel Polis: The Correspondence between Václav Havel and František Janouch”), in
Korespondence 1978–2001
, by Václav Havel and František Janouch,
9
-29 (Prague: Akropolis).
Švandrlík, Miloslav
1990
Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky (The Black Barons, or As We Soldiered under Comrade Čepička)
(Prague: Mladá fronta).
Szaruga, Leszek
2000
“Untergrundpresse in Polen. Ein Beschreibungsversuch” (“The Underground Press in Poland: A Modest Description”)
, in Eichwede 2000b:
130
-34.
Topol, Jáchym
2006
Contribution to a Closer Understanding of the Last Samizdat Generation
,” in Machovec 2006b:
71
-79.
Trávníček, Jiří
1998
“Tři generace českého undergroundu” (“Three Generations of Czech Underground”)
, in Kožmín and Trávníček 1998:
236
-44.
Tucker, Aviezer
2000
The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel
(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
Vanicek, Anna (Naninka)
1997
Passion Play: Underground Rock Music in Czechoslovakia, 1968–1989
.” Master's thesis, York University.
Vrba, Tomáš
2001
“Nezávislé písemnictví a svobodné myšlení v letech 1970–1989” (“The Independent Literature and Free Thinking 1970–1989”)
, in Alan 2001:
265
-305.
Zand, Gertraude
1998
Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Untergrund-Literatur 1948–1953 (Total Realism and Poetry of Embarrassment: Czech Underground Literature 1948–1953)
(Vienna: Peter Lang).
2002
Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948–1953 (Total Realism and Poetry of Embarrassment: Czech Underground Literature 1948–1953)
(Brno, Czech Republic: Host).
This content is made freely available by the publisher. It may not be redistributed or altered. All rights reserved.