Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Editorial Board

Editorial Office:
Department of East Asian Languages and Cultures
University of Illinois at Urbana-Champaign
2090 FLB, 707 S. Mathews Ave.
Urbana, IL 61801
217-244-4008
217-244-2223 (fax)
jclcoffice@gmail.com

Editors in Chief:
Yuan Xingpei, Peking University
Zong-qi Cai, University of Illinois at Urbana-Champaign and Lingnan University of Hong Kong

Associate Editor in Chief:
Liu Yucai, Peking University

Book Review Editor:
Stephen Roddy, University of San Francisco

Editorial Board:
Chen Yinchi
Cheng Zhangcan
Ronald Egan
Ge Xiaoyin
Grace Fong
Guo Yingde
Hu Siao-chen
Wilt Idema
Jiang Yin
Wai-yee Li
Liu Yuejin
Keith McMahon
Pan Jianguo
Stephen Roddy
Patricia Sieber
Paula Varsano
Wei Shang
Wang Zhaopeng
Zhang Jian

Editors for Translation:
Philip Merrill (associate editor)
Maija Samei

Editorial Assistants:
Jin Xi
Yuefan Wang

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal