Skip to Main Content
Skip Nav Destination
This content is made freely available by the publisher. It may not be redistributed or altered. All rights reserved.
This content is only available as PDF.
General State Archives (Algemeen Rijksarchief; ARA), recently renamed Nationaal Archief (National Archives; NA), The Hague
Archives of the Provincial Executive of South-Holland (Provinciaal Bestuur Zuid-Holland), subsidies and minutes of the Provincial Executive (Gedepu-teerde Staten), 1898 Archives of J. T. Cremer
Municipal Archives (Gemeente-archieven; GA), Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Nunspeet, and Oldenzaal
Records Office data
The Hague Municipal Archives
Records Office data Municipal Government archives,1897–1899(correspondence received from the NTV Board, permits from the Labor Inspectorate, Fire Department, and Building Inspectorate) Municipal Council proceedings,
1897–1899
Enschede Municipal Archives
Records Office data Tattersall & Holdsworth archives
,
1876–1916
The Hague Municipal Museum (Haags Gemeentemuseum; HGM)
Musical archives, composer Alphons Diepenbrock collection
Het Palthe-Huis Historical Museum, Oldenzaal
J. H. Molkenboer photographic archives
International Information Center and Archives of the Women’s Movement (Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging; iiav), Amsterdam
National Exhibition of Women’s Labor (Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid; NTV) archives NTV visual archive National Bureau of Women’s Labor (Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid) Archives Biographical dossiers
International Institute of Social History (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; IISG)
,
Amsterdam J. F. de Jongh archives
Archives of the Dutch Royal House (Koninklijk Huisarchief; kha)
,
The Hague Letters from the 1898 ntv board and from the organizers of the “Exhibition ‘Woman 1813–1913’ ” (the Queen’s Cabinet) Queen Emma’s Private Secretary archives, 1897–1898 Lord Chamberlain journals
,
1898
Royal Dutch Institute of the Tropics (Koninklijk Nederlands Instituut voor de Tropen; kit)
, Amsterdam Commission Meetings of the Colonial Museum in Haarlem minutes, 1884–1907 Photo album 86, Woodbury & Page (1870/80), and photo album 356, Photographiën”(1870/80), photographic archives
Royal Dutch Institute of Linguistics,Geography, and Ethnology (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; kitlv)
,
Leiden East-West Association (Vereeniging Oost-West) archives
Personal Archives of Kees Goekoop te Amsterdam
Vincent van Gogh State Museum, Amsterdam Willemina van Gogh collection
This content is only available as PDF.

CONTEMPORARY NEWSPAPERS AND PERIODICALS

List of newspapers and periodicals
(
1895–1905
) searched for references to the ntv (references to periodicals other than these are included in the notes)
Algemeen Handelsblad
(
1898–99
)
Amsterdamsche Courant
(
1898
)
Belang en recht
(
1896–99
)
Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage
(
1898
)
De Amsterdammer
(
1893–98
)
De Gids
(
1898–99
)
De huisvrouw
(
1894–99
)
De Ingenieur
(
1898
)
De Katholieke illustratie
(
1867–98
)
De kroniek
(
1897–98
)
De Maasbode
(
1898
)
De Nederlandsche spectator
(
1894–99
)
De Sociaaldemokraat
(
1897–98
)
De Standaard
(
1898
)
De Surinamer
(
1898
)
De Telegraaf
(
1894–98
)
De Tijd
(
1898
)
De Vrije Socialist
(
1898
)
Eigen haard
(
1898
)
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift
(
1898–99
)
Evolutie
(
1893–99
)
Goede tijding: Nieuws- en advertentieblad der kolonie Suriname
(
1897
)
Haagsche Courant
(
1898
)
Het Nederlandsche Dagblad tot Verspreiding van de Christelijk-Historische Beginselen
(
1898
)
Het Vaderland
(
1897–98
)
Het Volksdagblad
(
1897–98
)
Insulinde
(
1896–98
)
Java-bode
(
1893; 1898
)
Leidsch Dagblad
(
1898
)
Lux: Tijdschrift voor fotographie
(
1898
)
Maandblad Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
(
1898
)
Maatschappelijk werk
(
1899–1900
)
Nieuwe Rotterdamsche Courant
(
1897–98
)
Nieuws van den Dag
(
1895–98
)
Onze west: Nieuwsblad uit en voor Suriname
(
1897–98
)
Oprechte Haarlemmer Courant
(
1897–98
)
Recht voor allen
(
1898
)
Sociaal weekblad
(
1896–99
)
Suriname: Koloniaal nieuws- en advertentieblad
(
1897–98
)
Tubantia
(
1898
)
Utrechtsch Nieuwsblad
(
1898
)
Vragen des Tijds
(
1896
)
Weekblad de Nederlander
(
1897–98
)
This content is only available as PDF.

NTV PUBLICATIONS AND RELATED DOCUMENTS

List of publications related to the Dutch National Exhibition of Women’s Labor of 1898
De Jong van Beek en Donk
Cecile.
1900
. “
Wat zal gedaan worden met het Batig Saldo der Tentoonstelling?
Belang en recht (9/15/1900)
.
Frederiks-van Cleeff
Suze.
1896
. “
Komt! Een woord ten behoeve van de Vereeniging ‘Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.’
” IIAV, NTV-336. Offprint,
Amersfoortsche Courant (11/30/1896)
.
Groshans
Suze.
N.d.
Een woord aan allen
”:
Een Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. N.p.
IIAV, NTV-337.
Haighton
Elise A.
1898.
Aan allen, die wat meer wenschen te weten van het plan der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.
” IIAV, NTV-348.Offprint, inserted in
De Amsterdammer (1/16/1898)
.
Heringa
P. M.
1899
. “
De GroningscheVrouwenbond,
Conference Proceedings
, vol.
9
.
Huygens
Cornélie.
1898
.
Socialisme en “féminisme.”
Amsterdam
:
J. A. Fortuijn
.
Jungius
Marie.
1897
.
Een woord over de voorgenomen Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
The Hague
:
Vrede Printers [G. Römelingh]
. IIAV, NTV-11.
Jungius
Marie
,
ed.
1899
.
Beroepsklapper: Exerpt uit de “Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889,” aangevende het aantal gehuwde en ongehuwde vrouwen (benevens het algemeen totaal) werkzaam als hoofd of ondergeschikte in eenig beroep of bedrijf, met inleidend woord en eenige supplementen door Marie Jungius
.
Naber
Johanna W. A.
,
ed.
1898
.
Vrouwenarbeid
:
Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
Amsterdam
:
H. J. Poutsma
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV). [1896/97]
.
Eerste jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-3.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV). [1897/98]
.
Tweede jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-4.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
a.
Catalogus van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (’s-Gravenhage juli-september 1898). N.p.
: [
G.
Römelingh?
]. IIAV, NTV-22.
This content is only available as PDF.

The catalog included two lists:

Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
Collection of books, brochures, musical compositions, etc. by, about, and for Dutch women, written or translated in the latter half of this century, collected by the Arts and Sciences Committee and on display in the Reading Room
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
Foreign periodicals devoted to the woman question
” (
52
issues)
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
b.
Catalogus van de rubriek beeldende kunsten: Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’s-Gravenhage juli-september 1898
.
The Hague
:
Mouton
. IIAV, NTV-207.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
c.
Conference Proceedings, vol. 1: Besprekingen over Vakopleiding voor Vrouwen gehouden van 11–14 juli
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
d.
Conference Proceedings, vol. 2: Besprekingen over Maatschappelijk Werk gehouden van 19–21 juli
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
e.
Conference Proceedings, vol. 3: Congres voor Weezen-Opvoeding gehouden van 25–26 juli
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
f.
Conference Proceedings, vol. 6: Onderwijs-Congres gehouden van 10–13 augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1898
g.
Conference Proceedings, vol. 8: Driedaagsche samenkomst ter bespreking van den arbeid der Vrouw op maatschappelijk gebied in onze Indische Bezittingen van 22–24 Augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1898
h.
Conference Proceedings, vol. 10: Besprekingen over Woning-hygiëne, Zieken- enWijkverpleging gehouden op 1 en 2 september
.
Amsterdam
:
W.Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
. [
1898
i].
Gids voor Insulinde-bezoekers: Met terreinteekening en zestien illustraties
.
The Hague
:
Mouton
. IIAV, NTV-238.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1898
j.
Overzicht van de besprekingen en congressen en de samenkomst te houden in de Congreszaal der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid gedurende de maanden juli augustus en september
.
The Hague
:
n.p.
IIAV, NTV-282.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
. [
1898/99
]
Derde jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-5.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
a.
Conference Proceedings, vol. 4: Driedaagsche Samenkomst ter Bevordering der Openbare Zedelijkheid gehouden van 28–30 juli
.
Amsterdam
:
W.Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
b.
Conference Proceedings, vol. 5: Enkele afzonderlijke Besprekingen gehouden op 27 juli, 6 en 26 augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
c.
Conference Proceedings, vol. 7: Dienstboden-Congres gehouden op 21 augustus
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
d.
Conference Proceedings, vol. 9: Besprekingen over Den Maatschappelijken Toestand der Vrouwen gehouden 29 en 30 augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
e.
Conference Proceedings, vol. 11: Besprekingen over Industriescholen gehouden 5 september
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
f.
Conference Proceedings, vol. 12: Besprekingen over De Taak van Moeders en Opvoedsters gehouden 14 en 15 september
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
. [
1899/1901
].
Vierde en vijfde jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-6.
Pekelharing-Doijer
Cato G.
1898
.
De Nationale Vrouwenraad als uitvloeisel van de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
Groningen
:
A. Arnolli
.
Roland Holst-van der Schalk
Henriette.
1898
.
Een woord aan de vrouwen der arbeidende klasse naar aanleiding der Nat. Tentoonstelling van Vrouwen-Arbeid
.
Amsterdam
:
J. A. Fortuijn
.
Römelingh
Geertruida
,
comp.
1898
.
Catalogus van boeken door Nederlandsche vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven, met verklarende lijst van pseudoniemen. The Hague: Afdeeling “Boekhandel”
[
G.
Römelingh
].
Sparnaay
Marie.
[
1898
a].
Souvenir aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid: De Industriezaal: Verslagen van de fabrieken en werkplaatsen waar vrouwen arbeiden op de tentoonstelling vertegenwoordigd
.
Leiden
:
Eduard IJdo
.
Sparnaay
Marie.
[
1898
b].
Uit de fabriekswereld
.
Den Haag
:
Drukkerij Trio
.
[
Tattersall
John
].
1898
.
Cotton from Field to Fabric: A Souvenir of de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’s Hage: Held in the Coronation Year, 1898
.
Manchester
:
Marsden, MercuryWorks
.
Tebbenhoff
C. A.
[
1898
].
Vrouwenadel: Gedicht, ter eere van het bestuur der Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’s-Gravenhage
.
The Hague
:
n.p.
Troelstra
Pieter J.
1898
.
Woorden van vrouwen: Bijdragen tot den strijd over feminismeen socialisme
.
Amsterdam
:
H. J. Poutsma
.
Van Panhuys
Louis C.
,
comp.
1898
.
De vrouw in Nederlandsch Westindië: Uitgegeven vanwege de Westindische rubriekcommissie van de nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid
.
Amsterdam
:
H. J.W. Becht
.
Vermeeren
A. P.
1898
.
Een woord over de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeidte ’s-Gravenhage, gevolgd door enige opmerkingen over het hedendaagsche standpuntder Vrouw, en de middelen om dit te verhoogen: Humoristisch beschreven en toegelicht
.
Geertruidenberg
:
A. P. Vermeeren
.
Vincent
V.
, and
Flor.
Mauriceau
.
1899
. “
Exposition du travail et des arts de la femme, Congrès de La Haye.
1
10
, in
Rapport adressé au Conseil Municipal de Paris: À la Chambre Consultative des Associations ouvrières de France au Syndicatdes ouvrières et ouvriers de la Manufacture des Tabacs du Gros-Caillou par les Déléguéesdu Groupe “L’Égalité” au Congrès International de la Fédération à Londres àL’Exposition du Travail de la Femme à La Haye en 1898
.
Paris
:
Société Féministe“L’Égalité.”
IIAV, NTV-345.
Visscher
Rins
,
comp.
1898
.
La femme: Qualités—travaux—histoire: Catalogue de livres anciens et modernes et de gravures en vente aux prix marqués chez MartinusNijhoff à La Haye
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Voorstellen voor de bestemming van het batig saldo der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
1900
.
N.p.
This content is only available as PDF.
Abeling
Joris.
1996
.
Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie, 1848–1898
.
Amsterdam
:
Prometheus
.
Abelson
Elaine S.
1989
.
When Ladies Go A-Thieving: Middle-Class Shoplifters in the Victorian Department Store
.
New York
:
Oxford University Press
.
Adams
Henry.
1931
.
The Education of Henry Adams
.
New York
:
Random House
.
Aerts
Mieke.
‘Om het lot van de krijgsman te delen’: Koningin Wilhelmina en het martiale perspectief op burgerschap
.”
11
32
, in
Sekse en Oorlog: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
, ed.
Bosch
Mineke
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Akkerman
Tjitske.
1992
.
Women’s Vices, Public Benefits: Women and Commerce in the French Enlightenment
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Alexander M.
Jacqui
, and
Mohanty Chandra
Talpade
, eds.
1997
.
Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures
.
New York
:
Routledge
.
Altena
Marga.
1996
. “
Het oog van de inspecteur: Fotografie in dienst van de arbeidsinspectie
.”
GBG-Nieuws: Uitgave van de Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid
36
(spring):
14
20
.
Altena
Marga.
1998
. “
‘Een beeld van vrouwenwerk’: Een bedrijfsfilm van Philips op de tentoonstelling De Vrouw
.”
Tijdschrift voor mediageschiedenis
1
,
1
:
47
59
.
Altena
Marga.
2003
.
Visuele strategieën: Fotos en films van fabrieksarbeidsters in Nederland (1890–1919)
.
Amsterdam
:
Aksant
.
Altink
Henrice.
1996
. ‘“
Neerlands zusterenrij”: De Nationale Vrouwenraad van Nederland, 1898–1940
.” Master’s thesis,
Nijmegen
:
University
.
Auerbach
Jeffrey A.
1999
.
The Great Exhibition of 1851: A Nation on Display
.
New Haven, Conn
.:
Yale University Press
.
Badger R.
Reid
.
1990
. “
Chicago 1893: World’s Columbian Exposition
.”
122
32
, in
Historical Dictionary of World’s Fairs and Expositions, 1851–1988
, ed.
Findling
John E.
and
Pelle
Kimberly D.
New York
:
Greenwood
.
Baker
Paula.
1984
. “
The Domestication of American Politics: Women and American Political Society, 1870–1920
.”
American Historical Review
89
(
June
):
620
47
.
Bal
Mieke.
1996
.
Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis
.
New York
:
Routledge
.
Bales
Kevin
,
Martin
Bulmer
and
Kish Sklar
Kathryn
, eds.
1991
.
The Social Survey in Historical Perspective 1880–1940
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
.
Bancroft Hubert
Howe.
1972
.
The Book of the Fair: An Historical and Descriptive Presentation of theWorld’s Science, Art, and Industry, as Viewed through the Columbian Exposition at Chicago in 1893: Designed to Set Forth the Display Made by the Congress of Nations of Human Achievement in Material Form, so as the More Effectually to Illustrate the Progress of Mankind in All the Departments of Civilized Life
.
New York
:
Bounty Books
.
Bank
Jan.
1990
.
Het roemrijk vaderland: Cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw
.
The Hague
:
Sdu Uitgevers
.
Bank
Jan
, et al
2000
.
1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur
.
The Hague
:
Sdu Uitgevers
.
Barth-Scalmani
Gunda
, and
Friedrich
Margret.
1995
. “
Frauen auf der Wiener Weltausstellung von 1873: Ein Blick auf die Bühne und hinter die Kulissen
.”
175
232
, in
Bürgerliche Frauenkultur im 19. Jahrhundert
, ed.
Mazohl-Wallnig
Brigitte.
Cologne
:
Böhlau
.
Bastet
Frédéric.
1987
.
Louis Couperus: Een biografie
.
Amsterdam
:
Querido
.
Bel
Jacqueline.
1993
.
Nederlandse literatuur in het fin de siècle: Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Benedict
Barbara.
1994
. “
Rituals of Representation: Ethnic Stereotypes and Colonized Peoples at World’s Fairs
.”
28
61
, in
Fair Representations: World’s Fairs and the Modern World
. ed.
Rydell
Robert W.
and
Gwinn
Nancy.
Amsterdam
:
vu University Press
.
Benhabib
Seyla.
1992
. “
Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas
.”
73
98
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Calhoun
Craig J.
Cambridge Mass.
:
mit Press
.
Benthem
Arent.
1920
.
Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving
.
Enschede
:
Van der Loeff
.
Berger
Renate.
1985
. “
Willemina Jacoba van Gogh (1862–1941): ‘Du bist sehr tapferliebe Schwester’
.”
453
92
, in
Schwestern berühmter Männer: Zwölf biographische Portraits
, ed.
Pusch
L. F.
Frankfurt/Main
:
Insel
.
Berns
Jacqueline
, and
Grever
Maria
1989
. “
Eliza Carolina Ferdinanda Fleischacker (Elise van Calcar)
.”
45
49
, in
Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
4
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Bervoets
Jan A. A.
1985
. “
Jacob Dirk Veegens
.”
570
572
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
2
, ed.
Charité
Jan.
Amsterdam
:
Elsevier
.
Bervoets
Liesbeth.
1994
.
Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid: De verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Binneveld
Hans
, ed.
1991
.
Een zaak van vertrouwen: Arbeidsinspectie, 1890–1990
.
The Hague
:
sdu
.
Blanchard
Mary W.
2000
. “
Queen of a Europeanized World: Mrs. Potter Palmer and the Woman’s Building in Chicago, 1893
.”
30
46
, in
Een Vaderland voor Vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling vanVrouwenarbeid” in Retrospect
. ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Bloembergen
Marieke.
2002
.
De koloniale vertoning: Nederland en Indië op de wereld tentoonstellingen (1880–1931)
.
Amsterdam
:
Wereldbibliotheek
.
Bloemgarten
Salvador.
1996
.
Henri Polak: Sociaal democraat, 1868–1943
.
The Hague
:
sdu
.
Blomberg
Wilhelmina.
1985
.
Aan de bakermat van de Amsterdamse Volkshuisvesting: Louise Went (1865–1951)
.
Amsterdam
:
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting
.
Bock
Gisela
, and
Thane
Pat
, eds.
1991
.
Maternity and Gender Policies: Women and the Rise of the European Welfare States, 1880s–1950s
.
London
:
Routledge
.
Boekhandel
Paagman
, ed.
1986
.
Duinoord en Statenkwartier, 1895–1960
.
The Hague
:
Paagman
.
Boisseau Tracey
Jean.
2000
. “
White Queens at the ChicagoWorld’s Fair, 1893: New Womanhood in the Service of Class, Race, and the Nation
.”
Gender and History
12
(spring):
33
81
.
Bonaparte
Roland.
1884
.
Les habitants de Suriname
.
Paris
:
Quantin
.
Borel
Henri.
1898
. “
Hilda van Suylenburg
.”
117
24
, in
Studiën
, ed.
Borel
.
Amsterdam
:
Veen
.
Borrie
Gilles W. B.
1979
. “
Florentinus Marinus Wibaut
.”
655
57
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
1
, ed.
Charité
Jan.
The Hague
:
Nijhoff
.
Bosch
Mineke.
1994
.
Het geslacht van de wetenschap: Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, 1878–1948
.
Amsterdam
:
Sua
.
Bosch
Mineke.
1997
. “
Honderd jaar Hilda van Suylenburg: Een tendentieuze geschiedenis
.”
Armada
(
December
):
99
111
.
Bosch
Mineke.
1999
. “
Colonial Dimensions of Dutch Suffrage: Aletta Jacob’s Travel Letters from Africa and Asia, 1911–1912
.”
Journal of Women’s History
11
(summer):
8
34
.
Bosch
Mineke
, and
Kloosterman
Annemarie
, eds.
1990
.
Politics and Friendship: Letters from the International Woman Suffrage Alliance, 1902–1942
.
Columbus
:
Ohio State University Press
.
Bossenbroek
Martin.
1996
.
Holland op zijn breedst: Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900
.
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Boswijk
Anje H.
1994
. “
‘De vaan fier geheven.’ De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898
.”
Statenkoerier
16
4
:
4
.
Boswijk
Anje H.
, and
Couvée
Dirk H.
1962
.
Vrouwen Vooruit: De weg naar gelijke rechten
.
The Hague
:
Bert Bakker
.
Bousardt
Marianne.
1990
.
Onder vrouwelijke hoede: Vrouwen bij de arbeidsinspectie, 1899–1990
.
The Hague
:
sdu
.
Braun
Marianne.
1992
.
De prijs van de liefde: De eerste feministische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse geschiedenis
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Braun
Marianne.
1998
. “
‘Het recht even goed te leven als een man’: Hilda van Suylenburg: Tekst en context van een emancipatieroman
.”
Tijdschrift voor sociale geschiedenis
24
,
3
:
229
54
.
Breman Johannes
Cornelis.
1989
.
Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia
.
Oxford
:
Oxford University Press
.
Brok-ten Broek
Josephina.
1977
. “
De ontplooiing in de negentiende eeuw
.”
1
192
, in
Van moeder op dochter: De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd
. ed.
Posthumus-van der Goot
Willemien H.
and
Waal
Anna de
.
1948
. Reprint,
Nijmegen
:
sun
.
Brom
Gerard.
1931
.
Java in onze kunst
.
Rotterdam
:
W. L. and J. Brusse
.
Buddingh
Hans.
1995
.
Geschiedenis van Suriname
.
Utrecht
:
Spectrum
.
Buikema
Rosemarie
,
Maaike
Meijer
, and
Smelik
Anneke.
1995
. “
Postmoderne cultuur en representatie
.”
79
106
, in
Vrouwenstudies in de jaren negentig: Een kennismaking vanuit verschillende disciplines
, ed.
Brouns
Margot
et al
Bussum
:
Coutinho
.
Burton
Antoinette
1994
.
Burdens of History: British Feminists, Indian Women, and Imperial Culture, 1865–1915
.
Chapel Hill
:
University of North Carolina Press
.
Burton
Antoinette
ed.
1999
.
Gender, Sexuality, and Colonial Modernities
.
London
:
Routledge
.
Burton
Benedict
, ed.
1983
.
The Anthropology of World’s Fairs: San Francisco’s Panama Pacific International Exposition of 1915
.
London
:
Scolar
.
Campfens
Mies.
1987
. “
Hessel Poutsma
.”
119
22
, in
Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
2
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Carby
Hazel.
1989
.
Reconstructing Womanhood: The Emergence of the Afro-American Woman Novelist
.
New York
:
Oxford University Press
.
Catalogus van de Nederlandsche Koloniale Afdeeling op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen
.
1894
.
Amsterdam
:
De Bussy
.
Çelik
Zeynep.
1992
.
Displaying the Orient: Architecture of Islam at Nineteenth-Century World’s Fairs
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Céline
Louis-Ferdinand.
1979
.
Dood op krediet
. Trans.
Woerden van
.
F.
1951
.
Amsterdam
:
Meulenhoff
.
Committee representing the Dutch participants in the 1897 Brussels World’s Fair
.
1898
.
De Nederlandsche afdeeling op de Wereld-Tentoonstelling te Brussel in 1897
.
Amsterdam
:
n.p.
Coombes
Annie E.
1987
. “
The Franco-British Exhibition: Packaging Empire in Edwardian England
.”
152
66
, in
The Edwardian Era
, ed.
Becket
Jane
and
Cherry
Deborah.
Oxford
:
Phaidon
.
Coombes
Annie E.
1988
. “
Museums and the Formation of National and Cultural Identities
.”
Oxford Art Journal
11
,
2
:
57
68
.
Cooper
Frederick
, and
Stoler
Ann Laura
, eds.
1997
.
Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World
.
Berkeley, Calif
.:
University of California Press
.
Corbey
Raymond.
1995
. “
Ethnographic Showcases, 1870–1930
.”
57
80
, in
The Decolonization of the Imagination: Culture, Knowledge, and Power
, ed.
Pieterse
Jan Nederveen
and
Prekh
Bhikhu.
London
:
Zed
.
Coté
Joost.
1997
. “
The ‘Education’ of Java: A Modern Colonial Discourse, 1860–1905
.” Ph.D. diss.,
Monash University
,
Melbourne, Australia
.
Coté
Joost.
2000
. “
Celebrating Women’s Labour: Raden Adjeng Kartini and the Dutch Women’s Exhibition, 1898
.”
119
36
, in
Een vaderland voor vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling in Vrouwenarbeid” in Retrospect
, ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Cott
Nancy.
1987
.
The Grounding of Modern Feminism
.
New Haven, Conn
.:
Yale University Press
.
Cott
Nancy.
1989
. “
What’s in a Name? The Limits of ‘Social Feminism’; or, Expanding the Vocabulary of Women’s History
.”
Journal of American History
76
(
December
):
809
29
.
Couperus
Louis.
1996
.
Langs lijnen van geleidelijkheid
.
1900
. Reprint,
Amsterdam
:
Pandora
.
De Bodt
Saskia.
1997
. “
Een pied-à-terre in Vries: De familie Mesdag en hun vrienden in Drenthe
.”
43
57
, in
De Haagse School in Drenthe
, ed.
Bodt
.
Assen/Zwolle
:
Drents Museum/Waanders
.
De Cauter
Lieven.
1989
.
Archeologie van de kick: Verhalen overmoderniteit en ervaring
.
N.p.
:
De Balie/Van Halewijck
.
De Cauter
Lieven.
1993
. “
The Panoramic Ecstasy: On World Exhibitions and the Disintegration of Experience
.”
46
50
, in
De panoramische droom: Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930/The Panoramic Dream: Antwerpen and theWorld Exhibitions of 1885, 1894, 1930
, ed.
Nauwelaerts
Mandy
et al
Antwerp
:
Antwerpen 93 V. Z.W
.
De Haan
Francisca.
1992
.
Sekse op kantoor: Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland, 1860–1940
.
Hilversum
:
Verloren
.
De Haan
Francisca
, and
van der Heide
R.
1997
. “
Vrouwen-vereenigingen, damescomite’s en feministen: De zorg van vrouwen voor vrouwelijke gevangenen in de negentiende eeuw
.”
Tijdschrift voor sociale geschiedenis
23
, no.
3
:
278
311
.
De Haan
Francisca
, and
Mevis
Annette.
1995
. “
Hendrika Maria Aleida Jungius
.”
107
10
, in
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbewing in Nederland
, vol.
6
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
De Haan
Ido
, and
Velde
Henk te.
1996
. “
Vormen van politiek: Veranderingen van de openbaarheid in Nederland, 1848–1900
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
.
111
,
2
:
167
200
.
De Jong
Sister F.
1923
. “
Marie Johanna Sparnaay, 19 januari 1856–6 april 1923
.”
Tijdschrift voor ziekenverpleging
16
:
809
10
.
De Jong van Beek en Donk
Cecile.
1918
. “
De Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898
.”
1914
.
306
24
, in
De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk: Encyclopaedisch handboek
, vol.
2
, ed.
Werker-Beaujon
Cornelia M.
et al
Amsterdam
:
Elsevier
.
De Koning Gans
Wim.
1994
.
Het statenkwartier in oude foto’s 1895–1945
.
The Hague
:
Boekhandel Paagman
.
De Leeuw
Ronald.
1977
. “
Eerste afdeling: Schilder—en beeldhouwkunst: Van De Bock tot Berserik
.”
7
32
, in
Haagse Kunstkring:Werk verzameld
, ed.
Velzen
Theodorus van
and
Vogel
Albert.
The Hague
:
Dienst voor schone kunsten
.
DeMeijer-van derWaerden
M.
1960
.
Zoekt een ster niet te ver: Emilie Charlotte Knappert
.
Amsterdam
:
Fonds voor het honderdste geboortejaar van Emilie Charlotte Knappert
.
De Savornin Lohman
Anna.
1898
.
De liefde in de vrouwenquestie: Laura Marholm: “Das Buch der Frauen” en mevrouw Goekoop: “Hilda van Suylenburg
.”
Amsterdam
:
Van Kampen
.
De Savornin Lohman
Anna.
1899
.
Naschrift op de liefde in de vrouwenquestie
.
Amsterdam
:
Van Kampen
.
De Savornin Lohman
Anna.
1909
.
Herinneringen
.
Amsterdam
:
Van Kampen en Zoon
.
De Veluwe
N. V. Maatschappij.
1945
.
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Veluvine-verffabriek te Nunspeet, 1895–26 februari-1945
.
Nunspeet
:
n.p.
De Vries
Petra.
1997
.
Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen: De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850–1911
.
Hilversum
:
Verloren
.
DeWilde
Inge.
1982
. “
De bibliotheek van C.V. Gerritsen, de echtgenoot van Aletta Jacobs
.”
245
55
, in
Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Josine
Blok
et al
Nijmegen
:
sun
.
DeWilde
Inge.
1985
. “
‘Er is een heilig moéten, waartegen geen bezwaar is bestand’: De betekenis van Hélène Mercier voor de vrouwenbeweging
.”
59
77
, in
De eerste feministische golf: Zesde jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Reijs
Jeske
et al
Nijmegen
:
sun
.
DeWilde
Inge.
2001
.
Römelingh: Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806–1961)
.
Groningen
:
Passage
.
Dieteren
Fia.
1989
. “
Jacoba Maria Petronella Porreij (Nellie van Kol)
.”
462
64
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
3
, ed.
Charité
Jan
.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Dieteren
Fia.
1992
. “
Strijd om Hilda: Discussie over vrouwenarbeid naar aanleiding van de tendensroman Hilda van Suylenburg (1897)
.”
391
404
, in
De kracht der zwakken: Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden
, ed.
de Vries
B.
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Dieteren
Fia.
1998
. “
Twee levens, twee geloven: Feminisme en katholicisme in de levens van Elisabeth en Cécile de Jong van Beek en Donk
.”
35
38
, in
Parallelle levens: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Eijl
Corrie van
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Drucker
Wilhelmina.
1918
. “
De Vrije Vrouwenvereeniging
.”
136
49
, in
De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk: Encyclopaedisch handboek
, vol.
2
, ed.
Werker-Beaujon
C. M.
et al
Amsterdam
:
Elsevier
.
Dubois
Ellen Carol.
1978
.
Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women’s Movement in America, 1848–1869
.
Ithaca, N.Y.
:
Cornell University Press
.
Dudink
Stefan.
1997
.
Deugdzaam liberalisme: Sociaal-liberalisme in Nederland, 1870–1901
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Dumas
Alexandre
Jr.
1899
.
L’homme-femme: Réponse a M. Henri D’Ideville
.
1872
. Reprint,
Paris
:
Calmann Levy
.
Duyvendak
Lizet.
2003
.
“Door lezen wijder horizont”: Het Haags Damesleesmuseum
.
Nijmegen
:
Vantilt
.
Eagle
Mary Kavanaugh Oldham
, ed.
1894
.
The Congress of Women Held in the Women’s Building,World’s Columbian Exposition, Chicago, U.S.A., 1893 (with Portraits, Biographies, and Addresses). Published by Authority of the Board of Lady Managers, Mrs. Bertha M. Honoré Palmer, President
.
Indianapolis
:
E. J. Heeb
.
Eliëns
Titus.
1990
.
Kunst, nijverheid, kunstnijverheid: De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Eliëns
Titus
et al, eds.
1991
.
Wereldtentoonstellingen
.
Amstelveen
:
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen
.
Etty
Elsbeth J.
1996
.
Liefde is heel het leven niet: Henriette Roland Holst, 1869–1952
.
Amsterdam
:
Balans
.
Everard
Myriam.
1985
. “
Het burgerlijk feminisme van de eerste golf: Annette Versluys-Poelman en haar kring
.”
106
37
, in
De eerste feministische golf: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Reys
Jeske
et al
Nijmegen
:
sun
.
Everard
Myriam.
1991
. “
De bibliotheek van Titia van der Tuuk als venster op de wereldvrouwenboekerij
.”
Lust en Gratie
10
(winter):
50
62
.
Everard
Myriam.
1992
. “
Elise Haighton
.”
102
07
, in
Biografisch woordenboek van het socialismeen de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
5
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Faber
Paul
, and
Wachlin
Steven.
1990
. “
Mensen te kijk
.”
Spiegel Historiael
25
,
I
:
2
6
.
Fabian
Johannes.
1983
.
Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object
.
New York
:
Columbia University Press
.
Fasseur
Cees.
1979
. “
Jacob Theodoor Cremer
.”
122
24
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
1
, ed.
Charité
Jan.
The Hague
:
Nijhoff
.
Fasseur
Cees.
1998
.
Wilhelmina: De jonge koningin
.
Amsterdam
:
Balans
.
Feith
Jan.
1910
.
Het verhaal van de Afrika-Reiziger: Zijnde de geschiedenis van den Heer L. J. Goddefroy, zooals ze werd beschreven in het “Algemeen Handelsblad” in de reeks “De verhalen van anderen.”
Amsterdam
:
n.p.
Findling
John F.
, and
Pelle
Kimberly D.
1990
.
Historical Dictionary of World’s Fairs and Expositions, 1851–1988
.
New York
:
Greenwood
.
Formes
Malia B.
1995
. “
Beyond Complicity versus Resistance: Recent Work on Gender and European Imperialism
.”
Journal of Social History
28
,
3
:
629
42
.
Fortegnelse over Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid
.
1895
.
Copenhagen
:
Trykt hos Nielsen og Lydiche
.
Fraser
Nancy.
1990
. “
Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy
.”
Social Text
25/26
(
March
):
56
81
.
Gaalman
Annette.
1989
. “
Zoveel volken verenigd rondom één woord: Vooruit-gang
.”
Kunstschrift: Wereldtentoonstelling 1889 Parijs: Kunst en kolonie als attractie
,
33
,
3
:
32
37
.
Garnham
Nicholas.
1992
. “
The Media and the Public Sphere
.”
359
76
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Calhoun
Craig J.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Gellner
Ernest.
1994
.
Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals
.
London
:
Hamish Hamilton
.
Giddings
Paula.
1984
.
When and Where I Enter: The Impact of Black Women on Race and Sex in America
.
New York
:
Morrow
.
Giebels
Ludy.
1989
. “
Cornélie Lijdie Huygens
.”
282
83
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
3
, ed.
Charité
Jan.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Gilbert
James B.
1991
.
Perfect Cities: Chicago’s Utopias of 1893
.
Chicago
:
University of Chicago Press
.
Goekoop
Adriaan E. H.
1888
.
De staat als grondeigenaar
.
Leiden
:
P. Somerwil
.
Goekoop
Adriaan E. H.
1908
.
Itaque, la grande
.
Athens, Greece
:
Beck and Barth
.
Goekoop-de Jong van Beek en Donk
Cecile.
1984
.
Hilda van Suylenburg
.
1897
. Reprint,
Amsterdam
:
Feministische Uitgeverij Sara
.
Gordon
Linda.
1986
. “
What’s New in Women’s History?
20
30
, in
Feminist Studies: Critical Studies
, ed.
Lauretis
Teresa de.
Bloomington
:
Indiana University Press
.
Gouda
Frances.
1995
.
Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900–1942
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Gramberg
Rahany.
1998
. “
‘Een koloniale kermis?’ De representatie van Nederlands Oost- en West-Indië op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898
.” Master’s thesis,
Utrecht University
.
Grand album de l’exposition universelle 1867
.
1868
.
Paris
:
Michel Lévy
.
Greenhalgh
Paul.
1988
.
Ephemeral Vistas: The Expositions Universelles, Great Fairs, and World’s Fairs, 1851–1939
.
Manchester
:
Manchester University Press
.
Grever
Maria.
1994
a. “
Feministen en het vaderland: De historische legitimatie van een vrouwelijk wij-gevoel
.”
162
70
, in
Feminisme en verbeelding: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Bosch
Mineke
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Grever
Maria.
1994
b.
Strijd tegen de stilte: Johanna Naber (1859–1941) en de vrouwenstem in geschiedenis
.
Hilversum
:
Verloren
.
Grever
Maria.
1999
a. “
Koningin Wilhelmina en het feminisme of de ogenschijnlijke onverenigbaarheid van karakters
.”
Tijdschrift voor genderstudies
2
,
3
:
4
19
.
Grever
Maria.
1999
b. “
Vorstin van heel het vaderland? Orangisme en feminisme in het laatste kwart van de negentiende eeuw
.”
De negentiende eeuw
23
,
3
:
76
88
.
Grever
Maria.
2000
a. “
Moral Purity and Whiteness: Feminist Visions of the Nation at the DutchWomen’s Exhibition in 1898
.”
Thamyris
7
(summer):
225
47
.
Grever
Maria.
2000
b. “
Reconstructing the Fatherland: Comparative Perspectives on Women and Nineteenth Century Exhibitions
.”
13
29
, in
Een vaderland voor vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
. ed.
Grever
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Grever
Maria.
2001
.
De enscenering van de tijd
.
Rotterdam
:
Overbosch Communicatie
.
Grever
Maria
, and
Dieteren
Fia
, eds.
2000
.
Een Vaderland voor Vrouwen/A Fatherland forWomen: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Grever
Maria
, and
Waaldijk
Berteke.
1998
a. “
Panorama in de duinen: Dwalen door de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.”
30
37
, in
De glorie van het ongeziene
, ed.
Stam
Dineke.
Amsterdam
:
iiav
.
Grever
Maria.
and
Waaldijk
Berteke.
1998
b. “
Blikken van bezoekers: Kijken op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.”
Lover: Literatuuroverzicht over feminisme, cultuur en wetenschap
21
2
:
18
24
.
Gribling
Jacobus P.
1979
. “
Willem Hubert Nolens
.”
425
28
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
I
ed.
Jan
Charité.
The Hague
:
Nijhoff
.
Groneman
Isaac
1890
.
De Gamelan te Jogjakarta
.
Leiden
:
Müller
.
Gudehus
Brigitte Schroeder
, and
Anne
Rasmussen
1992
.
Les fastes du progrès: Leguide des expositions universelles 1851–1992
.
Paris
:
Flammarion
.
Habermas
Jürgen
1989
.
The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society
. Trans.
Thomas
Burger
with
Frederick
Lawrence
1946
.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Halbertsma
Marlite
, et al
1998
.
Beroep: Kunstenares: De beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Nederland, 1898–1899
.
Nijmegen
:
sun
.
Hefting
Victorine
1989
.
Jan Toorop, 1858–1928
.
The Hague
:
Haags Gemeentemuseum
.
Henar-Hewitt
Ilse
1990
.
Surinaamse Koto’s en Angisa’s
.
Paramaribo
:
Westfort
.
Heys
Eric
1995
.
Van vreemdeling tot Nederlander: De verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen (1813–1992)
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Hobsbawm
Eric J.
1987
.
The Age of Empire, 1875–1914
.
London
:
Weidenfeld and Nicolson
.
Hobsbawm
Eric J.
1997
.
The Age of Capital: 1848–1875
.
London
:
Abacus
.
Hollema
Cora
1989
.
Thérèse Schwartze (1851–1918): Portret van een gevierd schilder
.
Zeist
:
Zeister Stichting voor Kunst en Cultuur
.
Hollema
Cora
, and
Kouwenhoven
Pieternel
1998
.
Thérèse Schwartze (1851–1918): Een vorstelijk portrettiste
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Holmen
Grethe
1986
. “
Historien bag bygningen
.”
9
36
, in
Historien om kvindernes bygning
, ed.
Koed
Tove
and
Kjaersgaard
Edith.
Copenhagen
:
Narayana
.
Holtzer
Sebastiaan H. W. M.
1989
. ‘“
Eenmoederlijk hart’:Hoofdstukken uit de geschiedenis van vrouwelijke liefdadigheid en sociale zorg in Nederland tussen 1830 en 1911, met bijzondere aandacht voor de Nederlandsche Vrouwenbondtot verhooging van het zedelijk bewustzijn
.” Master’s thesis.
Nijmegen University
.
Hooijer
G. B.
1898
. “
De Indische kampong op de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
,”
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift
16
:
195
204
.
hooks
bell.
1990
.
Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics
.
Boston
:
South End
.
Hoven
Thérèse E.
1899
.
Véva
. vol.
I
and
2
.
The Hague
:
Loman en Funke
.
Hulsker
Jan
, ed.
1989
.
Vincent van Gogh: Een leven in brieven
.
Amsterdam
:
Meulenhoff
.
Hunt
Lynn
1984
.
Politics, Culture, and Class in the French Revolution
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Huyssen
Andreas
1986
.
After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism
.
Bloomington
:
Indiana University Press
.
Idema
Hijltje L.
1924
.
Parlementaire geschiedenis van Nederlands-Indië, 1891–1918
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Jackson
Helen Hunt
1959
.
Ramona: A Story
.
1884
. Reprint,
Los Angeles
:
Plantin
.
Jacobs
Aletta H.
1897
.
De vrouw: Haar bouw en haar inwendige organen: Een populaire schets
.
Deventer
:
Kluwer
.
ackson
Helen Hunt
1899
. “
Het doel der vrouwenbeweging
.”
De Gids
4
:
503
22
.
Jansen
Ena
1997
. “
De koloniale stem van Aletta Jacobs: Reisbrieven uit Afrika en Azië
.”
Lover: Tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap
24
4
:
10
15
.
Jansz
Ulla
1983
.
Vrouwen ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet
.
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Jansz
Ulla
1990
.
Denken over sekse in de eerste feministische golf
.
Amsterdam
:
Sara/Van Gennep
.
Jansz
Ulla
1991
. “
Sociale kwestie en sekse in de politieke geschiedenis: De Arbeidswet van 1889
.”
70
90
, in
Op het strijdtoneel van de politiek
. ed.
Marjan
Schwegman
et al
Nijmegen
:
sun
.
Jay
Martin
1994
.
Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Jensen
Lotte
2001
.
Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt: Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw
.
Hilversum
:
Verloren
.
Joosten
Joop M.
1972
. “
De batik en de vernieuwing van de nijverheidskunst in Nederland, 1892–1925
.”
407
29
, in
Nederlands kunsthistorisch jaarboek
.
Bussum
:
Fibula-Van Dishoeck
.
Karstkarel
Peter
1988
. “
Gerharda Henriëtte Matthijssen en de eerste tentoonstelling van kunst en nijverheid door vrouwen (1878)
.”
De vrije Fries
68
:
93
116
.
Kartini
Raden Adjeng
1923
.
Door duisternis naar het licht: Gedachten van Raden Adjeng Kartini
. Ed.
Jacques H.
Abendanon
1911
Reprint,
The Hague
:
Luctor et emergo
.
Kartini
Raden Adjeng
1987
.
Brieven aan mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten
. Ed.
Frédèric G. P.
Jaquet
.
Dordrecht
:
Foris
.
Keating
Peter J.
, ed.
1976
.
Into Unknown England, 1866–1913: Selections from Social Explorers
.
Manchester
:
Manchester University Press
.
Keesing
Elisabeth
1996
.
Hoe ruim de kooi ook is: Leven en lot van Kartini en haar werk
.
Amsterdam
:
Querido
.
Kellner
Hans
1989
.
Language and Historical Representation
.
Madison
:
University of Wisconsin Press
.
Kieler
Laura
1897
.
Kvindernes Udstilling, Kvinderness Bygning og Dansk Kvindesamfund
. Ed.
Sophie
Oxholm
.
Copenhagen
:
Axel Andersen
.
Kikkert
Jan G.
1987
.
Wilhelmina: Vorstin tussen verleden en toekomst
.
Houten
:
De Haan
.
Kirshenblatt-Gimblett
Barbara
1998
.
Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Klejman
Laurence
, and
Rochfort
Florence
1989
.
L’égalité en marche: La féminismesous la Troisième République
.
Paris
:
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques: Des Femmes.
.
Kloek
Joost
et al
2001
.
1800: Blauwdrukken voor een samenleving
.
The Hague
:
Sdu Uitgevers
.
Koed
Tove
, and
Kjaersgaard
Edith
1986
.
Historien om kvindernes bygning
.
Copenhagen
:
Narayana
.
Kretschmer
Winfried
1999
.
Geschichte der Weltausstellungen
.
Frankfurt/Main
:
Campus
.
Kuiper
Yme
1998
. “
Aristocraten contra burgers: Couperus’ Boeken der kleine zielen en het beschavingsdefensief rond 1900
.”
186
217
, in
De stijl van de burger: Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen
. ed.
Aerts
Remieg
and
te Velde
Henk
Kampen
:
Kok Agora
.
Kuitenbrouwer
Maarten
1998
. “
Het imperialisme-debat in de Nederlandse geschiedschrijving
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
113
I
:
56
73
.
Kunst
Jakob
1940
.
Een en ander over den Javaanschen Gamelan
.
Amsterdam
:
Koninklijke Vereeniging “Koloniaal Instituut.”
.
Kunst
Jakob
1942
.
De waardering van exotische muziek in den loop der eeuwen
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Kyrova-Klerk
Magda
1980
.
Vrouwen op de Bres: Drie kunstenaressen rond 1900
.
The Hague
:
Haags Gemeentemuseum
.
Labalme
Patricia
, ed.
1980
.
Beyond Their Sex: Learned Women of the European Past
.
New York
:
New York University Press
.
Landes
Joan B.
1988
.
Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution
.
Ithaca, N.Y
.:
Cornell University Press
.
Landes
Joan B.
ed.
1998
.
Feminism: The Public and the Private
.
Oxford
:
Oxford University Press
.
Langeveld
Herman
1998
.
Dit leven van krachtig handelen: Hendrikus Colijn, 1869–1944: Deel 1, 1869–1933
.
Amsterdam
:
Balans
.
Lasch
Christopher
1965
.
The New Radicalism in America (1899–1963): The Intellectual as a Social Type
.
New York
:
Knopf
.
Legêne
Susan
1998
.
De bagage van Blomhoff en Van Breugel: Japan, Java, Tripoli enSuriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme
.
Amsterdam
:
kit
.
Legêne
Susan
, and
Waaldijk.
Berteke
2001
. “
Reverse Images—Patterns of Absence:Batik and the Representation of Colonialism in the Netherlands
.”
34
65
, in
Batik—Drawn in Wax: Two Hundred Years of Batik Art from Indonesia
, ed.
Itievan
Hout
Amsterdam
:
kit
.
Leydesdorff
Selma
1987
.
Wij hebben als mens geleefd:Het Joodse proletariaat van Amsterdam. 1900–1940
.
Amsterdam
:
Meulenhoff
.
Locher-Scholten
Elsbeth
1981
.
Ethiek in fragmenten:Vijfstudies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel, 1877–1942
.
Utrecht
:
Hes
.
Locher-Scholten
Elsbeth
1992
. “
The Nyai in Colonial Deli: A Case of Supposed Mediation
.”
265
80
, in
Women and Mediation in Indonesia
, ed.
van Bemmelen
Sita
et al
Leiden
:
kitlv
.
Locher-Scholten
Elsbeth
1994
.
Sumatraans sultanaat en koloniale staat: De relatie Djambi-Batavia (1830–1907) en het Nederlands imperialisme
.
Leiden
:
kitlv
.
Locher-Scholten
Elsbeth
2000
.
Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies, 1900–1942
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Lous
Eva
2000
. “
Striving for a National Movement: The Women’s Exhibition from Past to Present in Copenhagen, 1895
.”
47
64
, in
Een Vaderland voor Vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
, ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Lucas
Nicole
1986
. “
Trouwverbod, inlandse huishoudsters en Europese vrouwen:Het concubinaat in de planterswereld aan Sumatra’s Oostkust, 1860–1940
.”
78
97
, in
Vrouwen in de Nederlandse koloniën: Zevende jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Reijs
Jeske
et al
Nijmegen
:
sun
.
Luijten van Zanden
Jan
1998
.
The Economic History of the Netherlands, 1914–1995:A Small Open Economy in the “Long” Twentieth Century
.
London
:
Routledge
.
MacKenzie
John. M.
, ed.
1986
.
Imperialism and Popular Culture
.
Manchester
:
Manchester University Press
.
Manneke
Nelleke
1998
.
Vrouwen van kaliber: Politievrouwen in de twintigste eeuw
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Marcus-deGroot
Yvette
2003
.
Kunsthistorische vrouwen van weeler. De eerste generatie in Nederland vόόr 1921
.
Hilversum
:
Verloren
.
Mathur
Saloni
1999
. “
Wanted Native Views: Collecting Colonial Postcards of India
.”
95
115
, in
Gender, Sexuality, and Colonial Modernities
, ed.
Burton
Antoinette.
London
:
Routledge
.
McClintock
Anne
1995
.
Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest
.
New York
:
Routledge
.
Meertens
Pieter J.
, and
Altena
Bert.
1988
. “
Johannes Koenraad van der Veer
.”
209
11
, in
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
3
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
Meijer
Maaike
1996
.
In tekst gevat: Inleiding tot een kritiek van representatie
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Mercier
Hélène
1889
. “
Philanthropie
.”
168
204
, in
Philantropie: Verbonden schakels
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Mercier
Hélène
1897
.
Sociale schetsen
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Meulders
Marleen
2000
. “
De regie van het amusement: Vermaak en gender optwee nijverheidstentoonstellingen in Dordrecht en Arnhem, 1897
.” Master’s thesis,
Nijmegen University
.
Michiels van Verduynen
Louis P. M. H.
1901
.
Verslag van de Centrale Commissie tot inrichting van de afdeelingen van Nederland en zijn koloniën en tot behartiging van de belangen der inzenders in die afdeelingen op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900
.
N.p.
:
n.p.
Mills
Sara
1991
.
Discourses of Difference: An Analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism
.
London
:
Routledge
.
Mills
Sara
1996
. “
Gender and Colonial Space
.”
Gender, Place, and Culture
,
3
,
2
:
125
47
.
Ming
Hanneke
1983
. “
Barracks concubinage in the Indies, 1887–1920
.”
Indonesia 35
(
April
):
65
93
.
Mitchell
Timothy
1989
. “
The World as Exhibition
.”
Comparative Studies in Society and History
31
:
217
36
.
Mitchell
Timothy
1991
.
Colonising Egypt
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Mohanty
Chandra T.
1988
. “
‘Under Western Eyes’: Feminist Scholarship and Colonial Discourse
.”
Feminist Review
30
(autumn):
61
88
.
Montijn
Ileen
1983
.
Kermis van koophadel: De Amsterdamsche Wereldtentoonstelling van 1883
.
Bussum
:
Van Holkema en Warendorf
.
Montijn
Ileen
1989
. “
De wereld op een presenteerblad
Kunstschrif
33
,
3
:
10
13
.
Morrison
Toni
1992
.
Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination
.
New York
:
Vintage
.
Muller-Lulofs
Marie G.
1916
. “
Armenzorg en de vrouw
.”
28
54
, in
Van mensch tot mensch
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Muller-Lulofs
Marie G.
1949
. “
Rede bij het jubileum van de School voor Maatschappelijk Werk, 29 augustus 1949
.”
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk
3
,
19
:
303
5
.
Naber
Johanna W. A.
1908
.
Na tien jaren, 1898–1908: Herdenking der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
Groningen
:
G. Römelingh
.
Naber
Johanna W. A.
1918
.
Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper, 1836–1916
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Naber
Johanna W. A.
1923
.
Na XXV jaren 1898–1923: Het feminisme in zijnen bloei en in zijne voleinding
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Naber
Johanna W. A.
, ed.
1939
.
Samuel Pierre L’Honoré Naber schout bij nacht t.t. naar de correspondentie met zijn ouders loopende, 1880–1913
.
The Hague
:
n.p.
Neij
Rob
, and
Hueting
Ernest
1989
.
De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding, 1899–1989
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Nieuwenhuis
Rob
1988
.
Tussen twee vaderlanden
. Rev. ed.
Amsterdam
:
Van Oorschot
.
Nijenhuis
Herman
1981
.
Volksopvoeding tussen elite en massa: Een geschiedenis van volwasseneneducatie in Nederland
.
Meppel
:
Boom
.
Nijenhuis
Herman
1987
.
Werk in de schaduw: Club- en buurthuizen in Nederland, 1892–1970
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Oele
Anneke
,
Rijsingen
Miriam van
, and
Donk
Hester van
, eds.
1989
.
Bloemen uit de kelder: Negen kunstenaressen rond de eeuwwisseling
.
Zwolle
:
Waanders
.
Offen
Karen
2000
.
European Feminisms, 1700–1950: A Political History
.
Stanford, Calif.
:
Stanford University Press
.
Oostendorp
Mirjam
1991
. “
‘Een openbare parade van veile vrouwen.’ Politieke debatten in Nederland over zedelijkheid en arbeid aan het einde van de negentiende eeuw
.”
49
69
, in
Op het strijdtoneel van de politiek
, ed.
Schwegman
Marjan
et al
Nijmegen
:
sun
.
Oostindiё
Gert
, and
Maduro
Emy
1986
.
In het land van de overheerser ii: Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667–1954
.
Dordrecht
:
Foris
.
Payne
Elizabeth Anne
1988
.
Reform, Labor, and Feminism: Margaret Dreier Robins and the Women’s Trade Union League
.
Urbana
:
University of Illinois Press
.
Perrot
Michelle
1993
. “
Buiten de cirkel
.”
373
404
, in
Geschiedenis van de vrouw
, vol.
4
,
De negentiende eeuw
, ed.
Fraisse
Genevieve
and
Perrot
.
Amsterdam
:
Agon
.
Pitkin
Hanna Fenichel
1984
.
Fortune Is a Woman: Gender and Politics in the Political Thought of Niccolò Macchiavelli
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Plantenga
Janneke
1993
.
Een afwijkend patroon: Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-) Duitsland
.
Amsterdam
:
sua
.
Poelstra
Janny
1996
.
Luiden van een andere beweging: Huishoudelijke arbeid in Nederland,1840–1920
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Poeze
Harry A.
et al
1986
.
In het land van de overheerser I: Indonesiërs in Nederland, 1600–1950
.
Dordrecht
:
Foris
.
Poldervaart
Saskia
1993
.
Tegen conventioneel fatsoen en zekerheid: Het uitdagend feminisme van de utopisch socialisten
.
Amsterdam
:
Sara/Van Gennep
.
Pollmann
Tessel
1984
. “
Introduction” and “Postscript
.”
3
19
, in
Hilda van Suylenburg
, by
Goekoop-de Jong van Beek en Donk
Cecile
1897
. Reprint,
Amsterdam
:
Sara
.
Posthumus-van der Goot
Willemien H.
, and
Anna M. de
Waal
, eds.
1977
.
Van moeder op dochter: De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd
. Rev. ed.
Nijmegen
:
sun
.
Pott-Büter
Hettie
, and
Tijdens
Kea
, eds.
1998
.
Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Pratt
Marie L.
1992
.
Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation
.
London
:
Routledge
.
Prinse
Els
1988
. “
De collectie en de leden van het leesmuseum voor vrouwen te Amsterdam op het eind van de negentiende eeuw
.”
Master’s thesis
,
Leiden University
.
Quack
Hendrik P.G.
1915
.
Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack, 1834–1914
.
Amsterdam
:
Van Kampen
.
Rabinovitz
Lauren
1998
.
For the Love of Pleasure: Women, Movies, and Culture in Turn-of-the-Century Chicago
.
New Brunswick, N.J.
:
Rutgers University Press
.
Reeser
Eduard
, ed.
1962–1974
.
Alphons Diepenbrock: Brieven documenten
. vol.
1–4
The Hague
:
Vereniging Nederlandse Muziekgeschiedenis
.
Reeser
Eduard
ed.
1981–1997
.
Alphons Diepenbrock: Brieven documenten
. Vol.
5–8
Amsterdam
:
Vereniging Nederlandse Muziekgeschiedenis
.
Reijs
Jeske
, et al eds.
1986
.
Vrouwen in de Nederlandse koloniën: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
.
Nijmegen
:
sun
.
Reinalda
Bob
, and
Verharen
Natascha
1989
.
Vrouwenbeweging en internationale organisaties, 1868–1986: Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen
.
De Knipe
:
Ariadne
.
Reisel
Jacob H.
1967
.
Isaac Israels: Portret van een Hollandse impressionist
.
Amsterdam
:
Hertzberger
.
Rendall
Jane
1985
.
The Origins of Modern Feminism: Women in Britain, France, and the United States, 1780–1860
.
Basingstoke, U.K.
:
Macmillan
.
Riley
Denise
1988
.
“Am I That Name?” Feminism and the Category of “Women” in History
.
London
:
Macmillan
.
Romein
Jan
1967
.
Op het breukvlak van twee eeuwen
. Vol.
1–2
Amsterdam
:
Querido
.
Rony
Fatimah Tobing
1996
.
The Third Eye: Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle
.
Durham
:
Duke University Press
.
Rosenberg
Caroll Smith
1985
. “
The New Woman as Androgyne: Social Disorder and Gender Crisis, 1870–1936
.”
245
96
, in
Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America
, ed.
Rosenberg
.
New York
:
Oxford University Press
.
Rosenberg
Herman P. R.
,
Christiaan
Vaillant
, and
Valentijn
Dirk
1988
.
Architectuurgids Den Haag, 1800–1940
.
The Hague
:
sdu
.
Rouffaer
Gerret Pieter
, and
Juynboll
Hendrik Herman
1900
.
De batikkunst in Nederlansch-Indië en hare geschiedenis
.
Haarlem
:
Kleinmann
.
Rousseau
Jean-Jacques
1972
.
Le contrat social
. Ed.
Ronald
Grimsley
1762
.
Oxford
:
Clarendon
.
Royaards-Sandberg
Jacqueline
1981
.
Ik heb je zoveel te vertellen: Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans Erens en Isaac Israels
. Ed.
Harry G.M.
Prick
.
Baarn
:
Erven Thomas Rap/De Heerdt
.
Rupp
Leila J.
1997
.
Worlds of Women: The Making of an International Women’s Movement
.
Princeton, N.J.
:
Princeton University Press
.
Ryan
Mary P.
1992
. “
Gender and Public Access: Women’s Politics in Nineteenth-Century America
.”
259
88
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Craig J.
Calhoun.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Rydell
Robert W.
1984
.
All theWorld’s a Fair: Visions of Empire at American International Expositions, 1876–1916
.
Chicago
:
University of Chicago Press
.
Rydell
Robert W.
,
Findling
John E
, and
Pelle
Kimberly
, eds.
2000
.
Fair America: World’s Fairs in the United States
.
Washington, D.C.
:
Smithsonian Institution Press
.
Rydell
Robert W.
, and
Gwinn
Nancy
, eds.
1994
.
Fair Representations: World’s Fairs and the ModernWorld
.
Amsterdam
:
vu University Press
.
Said
Edward W.
1991
.
Orientalism. 1978
. Reprint,
London
:
Penguin
.
Said
Edward W.
1993
.
Culture and Imperialism
.
London
:
Chatto and Windus
.
Sandberg-Geisweit van der Netten
Maria E. H.
1899
.
Open brief aan moeders en aanallen die in kinderen belangstellen
.
Amersfoort
:
Berends
.
Sandberg-Geisweit van der Netten
Maria E. H.
1955
.
Het groeide: Veranderingen in de tijd waarin ik leefde
. Vol.
1
Amsterdam
:
Ten Have
.
Scheen, Pieter
A.
1981
.
Lexicon: Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750–1880
.
Revised by Pieter Scheen Den Haag
:
Scheen
.
Schilstra
Wietsche Nelly.
1976
.
Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw. 1940
. Reprint,
Nijmegen
:
sun
.
Schnitger
Carin
1985
. “
‘IJdelheid hoeft geen ondeugd te zijn’: De Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleding
.”
163
85
in
De eerste feministische golf: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Jeske
Reijs
et al
Nijmegen
:
sun
.
Scholten
Frits.
1997
. “
De inspiratie van Mendes da Costa
.”
Kunstschrift
41
, (
1
):
10
17
.
Schoon
Aleida I. L. [Lidy].
1995
.
De gynaecologie als belichaming van vrouwen: Verloskunde en gynaecologie, 1840–1920
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Schwartz
Vannessa R.
1998
.
Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Schwegman
Marjan
et al eds.
1991
.
Op het strijdtoneel van de politiek: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
.
Nijmegen
:
sun
.
Schwegman
Marjan
, and
Jolande
Withuis.
1993
. “
Moederschap: Van springplank tot obstakel: Vrouwen, natie en burgerschap in twintigste-eeuws Nederland
.”
557
83
, in
Geschiedenis van de vrouw: De twintigste eeuw
, ed.
Georges
Duby
and
Michelle
Perrot
.
Amsterdam
:
Agon
.
Scott
Joan W.
1988
.
Gender and the Politics of History
.
New York
:
Columbia University Press
.
Sikemeier
J. H. H.
1921
.
Elise van Calcar-Schiotling: Haar leven en omgeving: Haar arbeid: Haar geestesrichting
.
Haarlem
:
TjeenkWillink
.
Smith
Julia Clancy
, and
Frances
Gouda
, eds.
1998
.
Domesticating the Empire: Race, Gender, and Family Life in French and Dutch Colonialism
.
Charlottesville
:
University Press of Virginia
.
Spaanstra-Polak
Bettina H.
1979
. “
Jean Theodoor Toorop
.”
586
88
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
Vol.
1
, ed.
Jan
Charité
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Sparnaay
Marie.
[
1898
c]
Het leven en werken, het lijden en strijden door onze fabrieksarbeiders
.
Den Haag
:
Drukkerij “Vrede.”
.
Stam
Dineke
, ed.
1998
.
De glorie van het ongeziene: “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898” Honderd jaar later
.
Amsterdam
:
iiav
.
Stoler
Anne L.
1989
. “
Rethinking Colonial Categories: European Communities in Sumatra and the Boundaries of Rule
.”
Comparative Studies in Society and History
31
:
134
61
.
Stoler
Anne, L.
1992
. “
Sexual Affronts and Racial Frontiers: European Identities and the Cultural Politics of Exclusion in Colonial South-East Asia
.”
Comparative Studies in Society and History
34
:
514
51
.
Stoler
Anne L.
1995
.
Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things
.
Durham
:
Duke University Press
.
Stoler
Anne L.
2001
. “
Tense and Tender Ties: The Politics of Comparison in North American History and (Post) Colonial Studies
.”
Journal of American History 88
3
(
December
):
829
65
.
Stroink
Ludwig A.
1962
.
Stad en land van Twente
.
Enschede
:
Witkam
.
Stuurman
Siep
1989
. “
John Bright and Samuel van Houten: Radical Liberalism and theWorking Classes in Britain and the Netherlands 1860–1880
,”
Journal of the History of Ideas
II
593
604
.
Stuurman
Siep
1991
. “
Het einde van de produktieve deugd
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
106
,
4
:
610
24
.
Stuurman
Siep
1992
.
Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat
.
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Stuurman
Siep
1997
. “
The Discourse of Productive Virtue: Observations on Early Liberalism in Europe and the Netherlands
.”
33
45
. in
Under the Sign of Liberalism: Varieties of Liberalism in Past and Present
, ed.
Simon
Groenveld
and
Michael
Wintle.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Swaving
A. H.
[
1892
].
Mr. Henry David Levyssohn Norman
.
Batavia
:
Van Dorp
.
Taal
Gerrit
1980
.
Liberalen en Radicalen in Nederland,1872–1901
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Tamse
Coen A.
, ed.
1979
.
Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
.
Alphen/Rijn
:
Sijthoff
.
Ten Hove
Okke
, and
Rudolf F.
Dragtenstein
1997
.
Manumissies in Suriname:1832–1863
.
Utrecht
:
ibs
.
Te Velde
Henk.
1990
. “
Het ‘roer van staat’ in ‘zwakke vrouwenhanden’: Emma enhet imago van Oranje
.”
169
95
, in
Koningin Emma: Opstellen over haar regentschap en voogdij
, ed.
Coen A.
Tamse
.
Baarn
:
Bosch en Keuning
.
Te Velde
Henk
1992
.
Gemeenschapszin en plichtsbesef: Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870–1918
.
The Hague
:
Sdu Uitgeverij
.
Thorn Prikker
Johan
1980
.
Brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen
. Ed.
Joop M.
Joosten
.
Nieuwkoop
:
Heuff
.
Tibbe
Lieske
1985
. “
‘Waar men liep zag men kunst’: Bezoeken van Nederlandse werklieden aan wereldtentoonstellingen in Parijs in 1867, 1889 en 1900
.”
Jong Holland
1
2
:
13
31
.
Toqueville
Alexis de
1981
.
De la democratie en Amérique
.
2
vols.
1830
Paris
:
Flammarion
.
Trachtenberg
Alan
1982
.
The Incorporation of America: Culture and Society in the Gilded Age
.
NewYork
:
Hill and Wang
.
Van Baardewijk
Frans
1989
. “
HendrikusHubertus van Kol
.”
346
48
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
. vol.
3
, ed.
Jan
Charité.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Van Baarsel
Mieke
1994
. “
Volkenkunde in Den Haag
.”
109
15
, in
Jaarboek 1994 Die Haghe
The Hague
:
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
.
Van Bemmelen
Sita.
1989
. “
Zwart-wit versus kleur: Geschiedschrijving over Indonesische vrouwen in de koloniale periode. Bijlage: Overzicht Nederlandse geschiedschrijving over vrouwen in Nederlands-Indië
.”
11
50
, in
Het raadsel vrouwengeschiedenis: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
, ed.
Francisca
de Haan
et al
Nijmegen
:
sun
.
Van Biema-Hijmans
Hannah.
1918
. “
De Nationale Vrouwenraad van Neerland
.”
287
93
, in
De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk: Encyclopaedisch handboek
, vol.
2
, ed.
Cornelia
M.Werker-Beaujon
et al
Amsterdam
:
Elsevier
.
Van Calcar
Elise
1877
.
Sophia Frederika Mathilda Koningin der Nederlanden, als vorstin enmoeder geschetst voor hare landgenooten
.
Haarlem
:
Kruseman en Tjeenk Willink
.
Van de Loo
Vilan
1996
.
Toekomst door Traditie: Honderdvÿfentwintig jaar Tesselschade-Arbeid Adelt
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Van den Berg
Willem
1986
. “
Het literaire genootschapsleven in de eerste helft van de negentiende eeuw
.”
12
45
Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw: Twaalf verkenningen
. ed.
Willem
van den Berg
and
Petrus
van Zonneveld.
Utrecht
:
hes
.
Van der Burg
Margreet
2002
.
“Geen tweede boer”: Gender, landbouwmodernisering enonderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863–1968
Hilversum
:
Verloren
.
Van der Burg
Margreet
, and
Huet I.
van
1992
. “
‘Niet het diploma, maar het huwelijk maakte je tot boerin’: Onderwijs voor agrarische vrouwen vanaf 1850 tot 1940
.”
117
33
, in
Een tien voor vlijt: Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot deMMS
, ed.
Karen den
Dekker
et al
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Van derHart
Cornelia
1898
. “
Batiek
.”
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift
19
(
December
):
366
68
.
Van der Klein
Marian
1994
. “
Promotie en degradatie in de kiesrechtcompetitie
.”
Groniek
27
(
June
):
100
12
.
Van der Klein
Marian
, and
Albert
K. Boekhorst
1993
.
Gids voor audiovisueel materiaal in Nederland over de positie van vrouwen
.
Amsterdam
:
Vakgroep Boek-, Bibliotheek-en Informatiewetenschap
.
Van der Linden
Riet
1998
. “
Chaperonnes en wachtende koetsjes: Honderd jaar vrouwelijke kunst in Nederland
.”
Lover: Tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap
25
,
2
:
48
52
.
Van der Valk
Loes
1986
.
Van pauperzorg tot bestaanszekerheid: Armenzorg in Nederland, 1912–1965
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Van de Sande
Anton W. F. M.
1989
. “
Jhr. J. J. F. de Jong van Beek en Donk
.”
308
10
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
. vol.
3
, ed.
Jan
Charité.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Van de Sande
Anton W. F. M.
1995
.
Vrijmetselarij in de Lage Landen: Een mysterieuze broederschap zonder geheimen
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Van Deventer
Conrad Th.
1899
. “
Een eereschuld
.”
De Gids
63
:
205
57
.
Van Deyssel
Lodewijk.
1979
.
Blank en geel
.
1894
. Reprint,
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Van Drenth
Annemieke
1995
. “
‘De groote verantwoordelijkheid van haar vrouw zijn’: Woningopzichteressen en de professionalisering van sociale zorg in Nederland (1880–1940)
.”
171
86
, in
Sekse als pedagogisch motief: Historische en actuele perspectieven op opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening
, ed.
Drenth
Mineke van Essen
, and
Lunenburg
Mieke.
Baarn
:
Intro
.
Van Drenth
Annemieke
1997
. “
Over dienende liefde en zorgende macht: Sekse en sekseverhoudingen in historisch perspectief
.”
Tijdschrift voor vrouwenstudies
18
,
3
:
322
36
.
Van Drenth
Annemieke
2000
. “
Kieschheid en kiesrecht: Zedelijkheid, sociale zorg en burgerschap rond 1898
.”
91
103
, in
Een vaderland voor vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
, ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
Van Drenth
Annemieke
, and
de Haan
Francisca
1999
.
The Rise of Caring Power: Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Van Eerd
Christine
1987
. “
Vrouwenwerk damesarbeid: Vrouwenarbeid op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid en op de tentoonstelling De Vrouw, 1813–1913
.”
Master’s thesis
,
University of Amsterdam
.
Van Eijl
Corrie J.
1994
.
Het werkzame verschil: Vrouwen in de slag om arbeid, 1898–1940
Hilversum
:
Verloren
.
Van Essen
Mineke
1990
.
Opvoeden met een dubbel doel: Twee eeuwen meisjesonderwijs in Nederland
.
Amsterdam
:
sua
.
Van Geest-Jacobs
Irene
, and
Klein
Maarten
1985
. “
Couperus en de vrouwenquestie
.”
De nieuwe taalgids
78
,
2
:
127
36
.
Van Gent
Sara
1991
. “
Het aanschafbeleid van het Haagse damesleesmuseum in de beginjaren (1894–1902)
.” Master’s thesis,
Nijmegen University
.
Van Hille
Gilles E. W.
1915
. “
Levensbericht van Adriaan Eliza Herman Goekoop, 28 april 1859–24 september 1914
.”
109
39
, in
Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
.
Leiden
:
E. J. Brill
.
Van Panhuys
Louis C.
, comp.
1899
.
Catalogus der Nederlandsche West-Indische ten-toonstelling te Haarlem 1899
.
Amsterdam
:
De Bussy
.
Van Putten
Laddy
, and
Zantinge
Janny
1993
.
Let them talk: De historische ontwikkeling van de kleding van de Creoolse vrouw
.
1989
. Reprint,
Paramaribo
:
Stichting Surinaams Museum
.
Van Rooijen
Servaas A. J.
1966
. “
Groen en geel: Roddels en rancunes van een Haagse ‘klerk.’
48
122
, in
Jaarboek 1996: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
, vol.
2
, ed.
Svend E.
Veldhuijzen
.
The Hague
:
Vereniging Die Haghe
.
Van Sandick
Rudolph
1898
. “
Indië vertegenwoordiging op de Nationale Tentoon-stelling van Vrouwenarbeid
,”
De Indische gids
20
:
175
80
.
Van Sas
Niek
1991
. “
Fin-de-siècle als nieuw begin: Nationalisme in Nederland rond 1900
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
106
,
4
:
595
609
.
Van Sas
Niek
1992
. “
The Patriot Revolution: New Perspectives
.”
91
119
, in
The Dutch Republic in the Eighteenth Century: Decline, Enlightenment, and Revolution
, ed.
Margret
Jacob
and
Wijnand
Mijnhardt.
Ithaca, N.Y.
:
Cornell University Press
.
Van Thoor
Marie-Thérèse
1998
.
Het gebouw Nederland: Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen, 1910–1958
,
Zutphen
:
Walburg Pers
.
VanVliet
Hendricus T. M.
1996
.
Eenheid in verscheidenheid: Over de werkwijze van Louis Couperus
Amsterdam
:
Veen
.
Van Vloten
Francisca
1990
.
Heimwee houdt ons gevangen: Kunstenaarsbrieven aan Mies Elout-Drabbe in Domburg
,
Middelburg
:
S. K. B.-Zeeland
.
Van Wesemael
Pieter
1997
.
Architectuur van instructie envermaak: Een maatschappij-historische analyse van de wereldtentoonstelling als didactisch verschijnsel(1798–1851–1970)
.
Delft
:
Publicatiebureau Bouwkunde, Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
.
Van Wezel
Gerard van
1985
. “
‘Waarde Mejuffrouw Marius,’ brieven van Jan Toorop
.”
Jong Holland
1
4
:
2
27
.
Van Zeggelen
Marie C
1938
. “
Geertruida Carelsen (A. G. de Leeuw) (10 april 1843–4 juni 1938)
.”
29
37
, in
Jaarboek Haerlem
, ed.
Haerlem
Vereeniging.
Haarlem
:
Bohn
.
Vellekoop
Marije
1997
. “
Mendes da Costa, ’n prachtig. mens
.”
Kunstschrift
41
,
1
:
18
23
.
Von Plato
Alice
2001
.
Präsentierte Geschichte: Ausstellungskultur und Massenpublikum im Frankreich des 19. Jahrhunderts
Frankfurt/Main
:
Campus
.
Voorhoeve
Jan
1953
.
Voorstudies tot een beschrijving van het Sranan Tongo (Negerengels van Suriname)
.
Amsterdam
:
Noord-Hollandsche Uitgevers Mij
.
Waaldijk
Berteke
1996
.
Het Amerika der vrouw: Sekse en geschiedenis van maat-schappelijk werk in Nederland en de Verenigde Staten
.
Groningen
:
Wolters-Noord-hoff
.
Waaldijk
Berteke
1999
. “
Colonial Constructions of a Dutch Women’s Movement:1898
.”
285
99
in
Differenzen in der Geschlechtsdifferenz/Differences within Gender Studies
ed.
Röttger
Kati
and
Paul
Heike
Berlin
:
Erich Schmidt
.
Waaldijk
Berteke
2003
. “
Wereldtentoonstellingen en het World Wide Web: Een historische vergelijking
.”
Tijdschrift voor genderstudies
6
,
1
:
43
60
.
Wachlin
Steven
1994
.
Woodbury and Page: Photographers, Java
Leiden
:
kitlv
.
Wage
Hendrik A.
1985
. “
Anna de Wit
.”
626
27
in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
2
, ed.
Charité
Jan
.
Amsterdam
:
Elsevier
.
Wagner
Anna
1961
. “
Enkele Schetsboeken van Isaac Israels
.”
Bulletin Museum Boy-mans-van Beuningen
12
,
1
:
38
64
.
Wagner
Anna
1962
. “
Enkele Schetsboeken van Isaac Israels (vervolg)
.”
Bulletin Museum Boymans-van Beuningen
13
,
1
:
13
36
.
Waldekker
Marianne
, and
Grever
Maria
1997
.
De Nationale Vrouwententoonstellingen en hun voorgeschiedenis, 1898–1948: Een geannoteerde bibliografie
.
Nijmegen
:
Centrum voor Vrouwenstudies
.
Walkowitz
Judith
1992
.
City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late Victorian London
.
Chicago
:
University of Chicago Press
.
Walton
Whitney
1992
.
France at the Crystal Palace: Bourgeois Taste and Artisan Manufacture in the Nineteenth Century
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Warner
Michael
1992
. “
The Mass Public and the Mass Subject
.”
375
401
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Craig J.
Calhoun
.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Wassing-Visser
Rita
1995
.
Koninklijke geschenken uit Indonesië: Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600–1938)
.
Zwolle
:
Waanders
.
Webster
Wendy
1998
.
Imagining Home: Gender, “Race,” and National Identity, 1945–64
.
London
:
ucl Press
.
Weimann
Jeanne M.
1981
.
The Fair Women: The Story of the Woman’s Building: World’s Columbian Exposition, Chicago 1893
.
Chicago
:
Academy Chicago
.
Wekker
Gloria
, and
Braidotti
Rosi
1996
.
Praten in het donker: Multiculturalisme en anti-racisme in feministisch perspectief
.
Kampen
:
Kok
.
Welcker
Johanna M.
1995
. “
Pieter Lodewijk Tak
.”
219
23
, in
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
6
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Wiemann
Barbara
1988
. “
Opkomst en neergang van de ongehuwde-moederzorg in Nederland (1880–1985)
.”
Amsterdams Sociologsch Tijdschrift
15
,
2
:
337
68
.
Willems
Wim
, et al eds.
1997
.
Uit Indië geboren: Vier eeuwen familiegeschiedenis
.
Zwolle
:
Waanders
.
Williams
Rosalind H.
1982
.
Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Woloch
Nancy
1994
.
Women and the American Experience
.
New York
:
McGraw-Hill
.
Young
Robert J. C.
1995
.
Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture, and Race
.
London
:
Routledge
.

Figures & Tables

Contents

Advertisement

References

General State Archives (Algemeen Rijksarchief; ARA), recently renamed Nationaal Archief (National Archives; NA), The Hague
Archives of the Provincial Executive of South-Holland (Provinciaal Bestuur Zuid-Holland), subsidies and minutes of the Provincial Executive (Gedepu-teerde Staten), 1898 Archives of J. T. Cremer
Municipal Archives (Gemeente-archieven; GA), Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Nunspeet, and Oldenzaal
Records Office data
The Hague Municipal Archives
Records Office data Municipal Government archives,1897–1899(correspondence received from the NTV Board, permits from the Labor Inspectorate, Fire Department, and Building Inspectorate) Municipal Council proceedings,
1897–1899
Enschede Municipal Archives
Records Office data Tattersall & Holdsworth archives
,
1876–1916
The Hague Municipal Museum (Haags Gemeentemuseum; HGM)
Musical archives, composer Alphons Diepenbrock collection
Het Palthe-Huis Historical Museum, Oldenzaal
J. H. Molkenboer photographic archives
International Information Center and Archives of the Women’s Movement (Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging; iiav), Amsterdam
National Exhibition of Women’s Labor (Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid; NTV) archives NTV visual archive National Bureau of Women’s Labor (Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid) Archives Biographical dossiers
International Institute of Social History (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; IISG)
,
Amsterdam J. F. de Jongh archives
Archives of the Dutch Royal House (Koninklijk Huisarchief; kha)
,
The Hague Letters from the 1898 ntv board and from the organizers of the “Exhibition ‘Woman 1813–1913’ ” (the Queen’s Cabinet) Queen Emma’s Private Secretary archives, 1897–1898 Lord Chamberlain journals
,
1898
Royal Dutch Institute of the Tropics (Koninklijk Nederlands Instituut voor de Tropen; kit)
, Amsterdam Commission Meetings of the Colonial Museum in Haarlem minutes, 1884–1907 Photo album 86, Woodbury & Page (1870/80), and photo album 356, Photographiën”(1870/80), photographic archives
Royal Dutch Institute of Linguistics,Geography, and Ethnology (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; kitlv)
,
Leiden East-West Association (Vereeniging Oost-West) archives
Personal Archives of Kees Goekoop te Amsterdam
Vincent van Gogh State Museum, Amsterdam Willemina van Gogh collection

CONTEMPORARY NEWSPAPERS AND PERIODICALS

List of newspapers and periodicals
(
1895–1905
) searched for references to the ntv (references to periodicals other than these are included in the notes)
Algemeen Handelsblad
(
1898–99
)
Amsterdamsche Courant
(
1898
)
Belang en recht
(
1896–99
)
Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage
(
1898
)
De Amsterdammer
(
1893–98
)
De Gids
(
1898–99
)
De huisvrouw
(
1894–99
)
De Ingenieur
(
1898
)
De Katholieke illustratie
(
1867–98
)
De kroniek
(
1897–98
)
De Maasbode
(
1898
)
De Nederlandsche spectator
(
1894–99
)
De Sociaaldemokraat
(
1897–98
)
De Standaard
(
1898
)
De Surinamer
(
1898
)
De Telegraaf
(
1894–98
)
De Tijd
(
1898
)
De Vrije Socialist
(
1898
)
Eigen haard
(
1898
)
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift
(
1898–99
)
Evolutie
(
1893–99
)
Goede tijding: Nieuws- en advertentieblad der kolonie Suriname
(
1897
)
Haagsche Courant
(
1898
)
Het Nederlandsche Dagblad tot Verspreiding van de Christelijk-Historische Beginselen
(
1898
)
Het Vaderland
(
1897–98
)
Het Volksdagblad
(
1897–98
)
Insulinde
(
1896–98
)
Java-bode
(
1893; 1898
)
Leidsch Dagblad
(
1898
)
Lux: Tijdschrift voor fotographie
(
1898
)
Maandblad Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
(
1898
)
Maatschappelijk werk
(
1899–1900
)
Nieuwe Rotterdamsche Courant
(
1897–98
)
Nieuws van den Dag
(
1895–98
)
Onze west: Nieuwsblad uit en voor Suriname
(
1897–98
)
Oprechte Haarlemmer Courant
(
1897–98
)
Recht voor allen
(
1898
)
Sociaal weekblad
(
1896–99
)
Suriname: Koloniaal nieuws- en advertentieblad
(
1897–98
)
Tubantia
(
1898
)
Utrechtsch Nieuwsblad
(
1898
)
Vragen des Tijds
(
1896
)
Weekblad de Nederlander
(
1897–98
)

NTV PUBLICATIONS AND RELATED DOCUMENTS

List of publications related to the Dutch National Exhibition of Women’s Labor of 1898
De Jong van Beek en Donk
Cecile.
1900
. “
Wat zal gedaan worden met het Batig Saldo der Tentoonstelling?
Belang en recht (9/15/1900)
.
Frederiks-van Cleeff
Suze.
1896
. “
Komt! Een woord ten behoeve van de Vereeniging ‘Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.’
” IIAV, NTV-336. Offprint,
Amersfoortsche Courant (11/30/1896)
.
Groshans
Suze.
N.d.
Een woord aan allen
”:
Een Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. N.p.
IIAV, NTV-337.
Haighton
Elise A.
1898.
Aan allen, die wat meer wenschen te weten van het plan der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.
” IIAV, NTV-348.Offprint, inserted in
De Amsterdammer (1/16/1898)
.
Heringa
P. M.
1899
. “
De GroningscheVrouwenbond,
Conference Proceedings
, vol.
9
.
Huygens
Cornélie.
1898
.
Socialisme en “féminisme.”
Amsterdam
:
J. A. Fortuijn
.
Jungius
Marie.
1897
.
Een woord over de voorgenomen Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
The Hague
:
Vrede Printers [G. Römelingh]
. IIAV, NTV-11.
Jungius
Marie
,
ed.
1899
.
Beroepsklapper: Exerpt uit de “Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889,” aangevende het aantal gehuwde en ongehuwde vrouwen (benevens het algemeen totaal) werkzaam als hoofd of ondergeschikte in eenig beroep of bedrijf, met inleidend woord en eenige supplementen door Marie Jungius
.
Naber
Johanna W. A.
,
ed.
1898
.
Vrouwenarbeid
:
Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
Amsterdam
:
H. J. Poutsma
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV). [1896/97]
.
Eerste jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-3.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV). [1897/98]
.
Tweede jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-4.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
a.
Catalogus van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (’s-Gravenhage juli-september 1898). N.p.
: [
G.
Römelingh?
]. IIAV, NTV-22.

The catalog included two lists:

Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
Collection of books, brochures, musical compositions, etc. by, about, and for Dutch women, written or translated in the latter half of this century, collected by the Arts and Sciences Committee and on display in the Reading Room
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
Foreign periodicals devoted to the woman question
” (
52
issues)
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
b.
Catalogus van de rubriek beeldende kunsten: Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’s-Gravenhage juli-september 1898
.
The Hague
:
Mouton
. IIAV, NTV-207.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
c.
Conference Proceedings, vol. 1: Besprekingen over Vakopleiding voor Vrouwen gehouden van 11–14 juli
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
d.
Conference Proceedings, vol. 2: Besprekingen over Maatschappelijk Werk gehouden van 19–21 juli
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
e.
Conference Proceedings, vol. 3: Congres voor Weezen-Opvoeding gehouden van 25–26 juli
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging (NTV)
.
1898
f.
Conference Proceedings, vol. 6: Onderwijs-Congres gehouden van 10–13 augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1898
g.
Conference Proceedings, vol. 8: Driedaagsche samenkomst ter bespreking van den arbeid der Vrouw op maatschappelijk gebied in onze Indische Bezittingen van 22–24 Augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1898
h.
Conference Proceedings, vol. 10: Besprekingen over Woning-hygiëne, Zieken- enWijkverpleging gehouden op 1 en 2 september
.
Amsterdam
:
W.Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
. [
1898
i].
Gids voor Insulinde-bezoekers: Met terreinteekening en zestien illustraties
.
The Hague
:
Mouton
. IIAV, NTV-238.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1898
j.
Overzicht van de besprekingen en congressen en de samenkomst te houden in de Congreszaal der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid gedurende de maanden juli augustus en september
.
The Hague
:
n.p.
IIAV, NTV-282.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
. [
1898/99
]
Derde jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-5.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
a.
Conference Proceedings, vol. 4: Driedaagsche Samenkomst ter Bevordering der Openbare Zedelijkheid gehouden van 28–30 juli
.
Amsterdam
:
W.Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
b.
Conference Proceedings, vol. 5: Enkele afzonderlijke Besprekingen gehouden op 27 juli, 6 en 26 augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
c.
Conference Proceedings, vol. 7: Dienstboden-Congres gehouden op 21 augustus
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
d.
Conference Proceedings, vol. 9: Besprekingen over Den Maatschappelijken Toestand der Vrouwen gehouden 29 en 30 augustus
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
e.
Conference Proceedings, vol. 11: Besprekingen over Industriescholen gehouden 5 september
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
.
1899
f.
Conference Proceedings, vol. 12: Besprekingen over De Taak van Moeders en Opvoedsters gehouden 14 en 15 september
.
Amsterdam
:
W. Versluys
.
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Vereniging
. [
1899/1901
].
Vierde en vijfde jaarverslag van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
N.p.
IIAV, NTV-6.
Pekelharing-Doijer
Cato G.
1898
.
De Nationale Vrouwenraad als uitvloeisel van de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
Groningen
:
A. Arnolli
.
Roland Holst-van der Schalk
Henriette.
1898
.
Een woord aan de vrouwen der arbeidende klasse naar aanleiding der Nat. Tentoonstelling van Vrouwen-Arbeid
.
Amsterdam
:
J. A. Fortuijn
.
Römelingh
Geertruida
,
comp.
1898
.
Catalogus van boeken door Nederlandsche vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven, met verklarende lijst van pseudoniemen. The Hague: Afdeeling “Boekhandel”
[
G.
Römelingh
].
Sparnaay
Marie.
[
1898
a].
Souvenir aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid: De Industriezaal: Verslagen van de fabrieken en werkplaatsen waar vrouwen arbeiden op de tentoonstelling vertegenwoordigd
.
Leiden
:
Eduard IJdo
.
Sparnaay
Marie.
[
1898
b].
Uit de fabriekswereld
.
Den Haag
:
Drukkerij Trio
.
[
Tattersall
John
].
1898
.
Cotton from Field to Fabric: A Souvenir of de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’s Hage: Held in the Coronation Year, 1898
.
Manchester
:
Marsden, MercuryWorks
.
Tebbenhoff
C. A.
[
1898
].
Vrouwenadel: Gedicht, ter eere van het bestuur der Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’s-Gravenhage
.
The Hague
:
n.p.
Troelstra
Pieter J.
1898
.
Woorden van vrouwen: Bijdragen tot den strijd over feminismeen socialisme
.
Amsterdam
:
H. J. Poutsma
.
Van Panhuys
Louis C.
,
comp.
1898
.
De vrouw in Nederlandsch Westindië: Uitgegeven vanwege de Westindische rubriekcommissie van de nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid
.
Amsterdam
:
H. J.W. Becht
.
Vermeeren
A. P.
1898
.
Een woord over de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeidte ’s-Gravenhage, gevolgd door enige opmerkingen over het hedendaagsche standpuntder Vrouw, en de middelen om dit te verhoogen: Humoristisch beschreven en toegelicht
.
Geertruidenberg
:
A. P. Vermeeren
.
Vincent
V.
, and
Flor.
Mauriceau
.
1899
. “
Exposition du travail et des arts de la femme, Congrès de La Haye.
1
10
, in
Rapport adressé au Conseil Municipal de Paris: À la Chambre Consultative des Associations ouvrières de France au Syndicatdes ouvrières et ouvriers de la Manufacture des Tabacs du Gros-Caillou par les Déléguéesdu Groupe “L’Égalité” au Congrès International de la Fédération à Londres àL’Exposition du Travail de la Femme à La Haye en 1898
.
Paris
:
Société Féministe“L’Égalité.”
IIAV, NTV-345.
Visscher
Rins
,
comp.
1898
.
La femme: Qualités—travaux—histoire: Catalogue de livres anciens et modernes et de gravures en vente aux prix marqués chez MartinusNijhoff à La Haye
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Voorstellen voor de bestemming van het batig saldo der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
1900
.
N.p.
Abeling
Joris.
1996
.
Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie, 1848–1898
.
Amsterdam
:
Prometheus
.
Abelson
Elaine S.
1989
.
When Ladies Go A-Thieving: Middle-Class Shoplifters in the Victorian Department Store
.
New York
:
Oxford University Press
.
Adams
Henry.
1931
.
The Education of Henry Adams
.
New York
:
Random House
.
Aerts
Mieke.
‘Om het lot van de krijgsman te delen’: Koningin Wilhelmina en het martiale perspectief op burgerschap
.”
11
32
, in
Sekse en Oorlog: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
, ed.
Bosch
Mineke
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Akkerman
Tjitske.
1992
.
Women’s Vices, Public Benefits: Women and Commerce in the French Enlightenment
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Alexander M.
Jacqui
, and
Mohanty Chandra
Talpade
, eds.
1997
.
Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures
.
New York
:
Routledge
.
Altena
Marga.
1996
. “
Het oog van de inspecteur: Fotografie in dienst van de arbeidsinspectie
.”
GBG-Nieuws: Uitgave van de Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid
36
(spring):
14
20
.
Altena
Marga.
1998
. “
‘Een beeld van vrouwenwerk’: Een bedrijfsfilm van Philips op de tentoonstelling De Vrouw
.”
Tijdschrift voor mediageschiedenis
1
,
1
:
47
59
.
Altena
Marga.
2003
.
Visuele strategieën: Fotos en films van fabrieksarbeidsters in Nederland (1890–1919)
.
Amsterdam
:
Aksant
.
Altink
Henrice.
1996
. ‘“
Neerlands zusterenrij”: De Nationale Vrouwenraad van Nederland, 1898–1940
.” Master’s thesis,
Nijmegen
:
University
.
Auerbach
Jeffrey A.
1999
.
The Great Exhibition of 1851: A Nation on Display
.
New Haven, Conn
.:
Yale University Press
.
Badger R.
Reid
.
1990
. “
Chicago 1893: World’s Columbian Exposition
.”
122
32
, in
Historical Dictionary of World’s Fairs and Expositions, 1851–1988
, ed.
Findling
John E.
and
Pelle
Kimberly D.
New York
:
Greenwood
.
Baker
Paula.
1984
. “
The Domestication of American Politics: Women and American Political Society, 1870–1920
.”
American Historical Review
89
(
June
):
620
47
.
Bal
Mieke.
1996
.
Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis
.
New York
:
Routledge
.
Bales
Kevin
,
Martin
Bulmer
and
Kish Sklar
Kathryn
, eds.
1991
.
The Social Survey in Historical Perspective 1880–1940
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
.
Bancroft Hubert
Howe.
1972
.
The Book of the Fair: An Historical and Descriptive Presentation of theWorld’s Science, Art, and Industry, as Viewed through the Columbian Exposition at Chicago in 1893: Designed to Set Forth the Display Made by the Congress of Nations of Human Achievement in Material Form, so as the More Effectually to Illustrate the Progress of Mankind in All the Departments of Civilized Life
.
New York
:
Bounty Books
.
Bank
Jan.
1990
.
Het roemrijk vaderland: Cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw
.
The Hague
:
Sdu Uitgevers
.
Bank
Jan
, et al
2000
.
1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur
.
The Hague
:
Sdu Uitgevers
.
Barth-Scalmani
Gunda
, and
Friedrich
Margret.
1995
. “
Frauen auf der Wiener Weltausstellung von 1873: Ein Blick auf die Bühne und hinter die Kulissen
.”
175
232
, in
Bürgerliche Frauenkultur im 19. Jahrhundert
, ed.
Mazohl-Wallnig
Brigitte.
Cologne
:
Böhlau
.
Bastet
Frédéric.
1987
.
Louis Couperus: Een biografie
.
Amsterdam
:
Querido
.
Bel
Jacqueline.
1993
.
Nederlandse literatuur in het fin de siècle: Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Benedict
Barbara.
1994
. “
Rituals of Representation: Ethnic Stereotypes and Colonized Peoples at World’s Fairs
.”
28
61
, in
Fair Representations: World’s Fairs and the Modern World
. ed.
Rydell
Robert W.
and
Gwinn
Nancy.
Amsterdam
:
vu University Press
.
Benhabib
Seyla.
1992
. “
Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas
.”
73
98
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Calhoun
Craig J.
Cambridge Mass.
:
mit Press
.
Benthem
Arent.
1920
.
Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving
.
Enschede
:
Van der Loeff
.
Berger
Renate.
1985
. “
Willemina Jacoba van Gogh (1862–1941): ‘Du bist sehr tapferliebe Schwester’
.”
453
92
, in
Schwestern berühmter Männer: Zwölf biographische Portraits
, ed.
Pusch
L. F.
Frankfurt/Main
:
Insel
.
Berns
Jacqueline
, and
Grever
Maria
1989
. “
Eliza Carolina Ferdinanda Fleischacker (Elise van Calcar)
.”
45
49
, in
Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
4
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Bervoets
Jan A. A.
1985
. “
Jacob Dirk Veegens
.”
570
572
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
2
, ed.
Charité
Jan.
Amsterdam
:
Elsevier
.
Bervoets
Liesbeth.
1994
.
Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid: De verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Binneveld
Hans
, ed.
1991
.
Een zaak van vertrouwen: Arbeidsinspectie, 1890–1990
.
The Hague
:
sdu
.
Blanchard
Mary W.
2000
. “
Queen of a Europeanized World: Mrs. Potter Palmer and the Woman’s Building in Chicago, 1893
.”
30
46
, in
Een Vaderland voor Vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling vanVrouwenarbeid” in Retrospect
. ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Bloembergen
Marieke.
2002
.
De koloniale vertoning: Nederland en Indië op de wereld tentoonstellingen (1880–1931)
.
Amsterdam
:
Wereldbibliotheek
.
Bloemgarten
Salvador.
1996
.
Henri Polak: Sociaal democraat, 1868–1943
.
The Hague
:
sdu
.
Blomberg
Wilhelmina.
1985
.
Aan de bakermat van de Amsterdamse Volkshuisvesting: Louise Went (1865–1951)
.
Amsterdam
:
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting
.
Bock
Gisela
, and
Thane
Pat
, eds.
1991
.
Maternity and Gender Policies: Women and the Rise of the European Welfare States, 1880s–1950s
.
London
:
Routledge
.
Boekhandel
Paagman
, ed.
1986
.
Duinoord en Statenkwartier, 1895–1960
.
The Hague
:
Paagman
.
Boisseau Tracey
Jean.
2000
. “
White Queens at the ChicagoWorld’s Fair, 1893: New Womanhood in the Service of Class, Race, and the Nation
.”
Gender and History
12
(spring):
33
81
.
Bonaparte
Roland.
1884
.
Les habitants de Suriname
.
Paris
:
Quantin
.
Borel
Henri.
1898
. “
Hilda van Suylenburg
.”
117
24
, in
Studiën
, ed.
Borel
.
Amsterdam
:
Veen
.
Borrie
Gilles W. B.
1979
. “
Florentinus Marinus Wibaut
.”
655
57
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
1
, ed.
Charité
Jan.
The Hague
:
Nijhoff
.
Bosch
Mineke.
1994
.
Het geslacht van de wetenschap: Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, 1878–1948
.
Amsterdam
:
Sua
.
Bosch
Mineke.
1997
. “
Honderd jaar Hilda van Suylenburg: Een tendentieuze geschiedenis
.”
Armada
(
December
):
99
111
.
Bosch
Mineke.
1999
. “
Colonial Dimensions of Dutch Suffrage: Aletta Jacob’s Travel Letters from Africa and Asia, 1911–1912
.”
Journal of Women’s History
11
(summer):
8
34
.
Bosch
Mineke
, and
Kloosterman
Annemarie
, eds.
1990
.
Politics and Friendship: Letters from the International Woman Suffrage Alliance, 1902–1942
.
Columbus
:
Ohio State University Press
.
Bossenbroek
Martin.
1996
.
Holland op zijn breedst: Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900
.
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Boswijk
Anje H.
1994
. “
‘De vaan fier geheven.’ De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898
.”
Statenkoerier
16
4
:
4
.
Boswijk
Anje H.
, and
Couvée
Dirk H.
1962
.
Vrouwen Vooruit: De weg naar gelijke rechten
.
The Hague
:
Bert Bakker
.
Bousardt
Marianne.
1990
.
Onder vrouwelijke hoede: Vrouwen bij de arbeidsinspectie, 1899–1990
.
The Hague
:
sdu
.
Braun
Marianne.
1992
.
De prijs van de liefde: De eerste feministische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse geschiedenis
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Braun
Marianne.
1998
. “
‘Het recht even goed te leven als een man’: Hilda van Suylenburg: Tekst en context van een emancipatieroman
.”
Tijdschrift voor sociale geschiedenis
24
,
3
:
229
54
.
Breman Johannes
Cornelis.
1989
.
Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia
.
Oxford
:
Oxford University Press
.
Brok-ten Broek
Josephina.
1977
. “
De ontplooiing in de negentiende eeuw
.”
1
192
, in
Van moeder op dochter: De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd
. ed.
Posthumus-van der Goot
Willemien H.
and
Waal
Anna de
.
1948
. Reprint,
Nijmegen
:
sun
.
Brom
Gerard.
1931
.
Java in onze kunst
.
Rotterdam
:
W. L. and J. Brusse
.
Buddingh
Hans.
1995
.
Geschiedenis van Suriname
.
Utrecht
:
Spectrum
.
Buikema
Rosemarie
,
Maaike
Meijer
, and
Smelik
Anneke.
1995
. “
Postmoderne cultuur en representatie
.”
79
106
, in
Vrouwenstudies in de jaren negentig: Een kennismaking vanuit verschillende disciplines
, ed.
Brouns
Margot
et al
Bussum
:
Coutinho
.
Burton
Antoinette
1994
.
Burdens of History: British Feminists, Indian Women, and Imperial Culture, 1865–1915
.
Chapel Hill
:
University of North Carolina Press
.
Burton
Antoinette
ed.
1999
.
Gender, Sexuality, and Colonial Modernities
.
London
:
Routledge
.
Burton
Benedict
, ed.
1983
.
The Anthropology of World’s Fairs: San Francisco’s Panama Pacific International Exposition of 1915
.
London
:
Scolar
.
Campfens
Mies.
1987
. “
Hessel Poutsma
.”
119
22
, in
Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
2
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Carby
Hazel.
1989
.
Reconstructing Womanhood: The Emergence of the Afro-American Woman Novelist
.
New York
:
Oxford University Press
.
Catalogus van de Nederlandsche Koloniale Afdeeling op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen
.
1894
.
Amsterdam
:
De Bussy
.
Çelik
Zeynep.
1992
.
Displaying the Orient: Architecture of Islam at Nineteenth-Century World’s Fairs
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Céline
Louis-Ferdinand.
1979
.
Dood op krediet
. Trans.
Woerden van
.
F.
1951
.
Amsterdam
:
Meulenhoff
.
Committee representing the Dutch participants in the 1897 Brussels World’s Fair
.
1898
.
De Nederlandsche afdeeling op de Wereld-Tentoonstelling te Brussel in 1897
.
Amsterdam
:
n.p.
Coombes
Annie E.
1987
. “
The Franco-British Exhibition: Packaging Empire in Edwardian England
.”
152
66
, in
The Edwardian Era
, ed.
Becket
Jane
and
Cherry
Deborah.
Oxford
:
Phaidon
.
Coombes
Annie E.
1988
. “
Museums and the Formation of National and Cultural Identities
.”
Oxford Art Journal
11
,
2
:
57
68
.
Cooper
Frederick
, and
Stoler
Ann Laura
, eds.
1997
.
Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World
.
Berkeley, Calif
.:
University of California Press
.
Corbey
Raymond.
1995
. “
Ethnographic Showcases, 1870–1930
.”
57
80
, in
The Decolonization of the Imagination: Culture, Knowledge, and Power
, ed.
Pieterse
Jan Nederveen
and
Prekh
Bhikhu.
London
:
Zed
.
Coté
Joost.
1997
. “
The ‘Education’ of Java: A Modern Colonial Discourse, 1860–1905
.” Ph.D. diss.,
Monash University
,
Melbourne, Australia
.
Coté
Joost.
2000
. “
Celebrating Women’s Labour: Raden Adjeng Kartini and the Dutch Women’s Exhibition, 1898
.”
119
36
, in
Een vaderland voor vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling in Vrouwenarbeid” in Retrospect
, ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Cott
Nancy.
1987
.
The Grounding of Modern Feminism
.
New Haven, Conn
.:
Yale University Press
.
Cott
Nancy.
1989
. “
What’s in a Name? The Limits of ‘Social Feminism’; or, Expanding the Vocabulary of Women’s History
.”
Journal of American History
76
(
December
):
809
29
.
Couperus
Louis.
1996
.
Langs lijnen van geleidelijkheid
.
1900
. Reprint,
Amsterdam
:
Pandora
.
De Bodt
Saskia.
1997
. “
Een pied-à-terre in Vries: De familie Mesdag en hun vrienden in Drenthe
.”
43
57
, in
De Haagse School in Drenthe
, ed.
Bodt
.
Assen/Zwolle
:
Drents Museum/Waanders
.
De Cauter
Lieven.
1989
.
Archeologie van de kick: Verhalen overmoderniteit en ervaring
.
N.p.
:
De Balie/Van Halewijck
.
De Cauter
Lieven.
1993
. “
The Panoramic Ecstasy: On World Exhibitions and the Disintegration of Experience
.”
46
50
, in
De panoramische droom: Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930/The Panoramic Dream: Antwerpen and theWorld Exhibitions of 1885, 1894, 1930
, ed.
Nauwelaerts
Mandy
et al
Antwerp
:
Antwerpen 93 V. Z.W
.
De Haan
Francisca.
1992
.
Sekse op kantoor: Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland, 1860–1940
.
Hilversum
:
Verloren
.
De Haan
Francisca
, and
van der Heide
R.
1997
. “
Vrouwen-vereenigingen, damescomite’s en feministen: De zorg van vrouwen voor vrouwelijke gevangenen in de negentiende eeuw
.”
Tijdschrift voor sociale geschiedenis
23
, no.
3
:
278
311
.
De Haan
Francisca
, and
Mevis
Annette.
1995
. “
Hendrika Maria Aleida Jungius
.”
107
10
, in
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbewing in Nederland
, vol.
6
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
De Haan
Ido
, and
Velde
Henk te.
1996
. “
Vormen van politiek: Veranderingen van de openbaarheid in Nederland, 1848–1900
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
.
111
,
2
:
167
200
.
De Jong
Sister F.
1923
. “
Marie Johanna Sparnaay, 19 januari 1856–6 april 1923
.”
Tijdschrift voor ziekenverpleging
16
:
809
10
.
De Jong van Beek en Donk
Cecile.
1918
. “
De Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898
.”
1914
.
306
24
, in
De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk: Encyclopaedisch handboek
, vol.
2
, ed.
Werker-Beaujon
Cornelia M.
et al
Amsterdam
:
Elsevier
.
De Koning Gans
Wim.
1994
.
Het statenkwartier in oude foto’s 1895–1945
.
The Hague
:
Boekhandel Paagman
.
De Leeuw
Ronald.
1977
. “
Eerste afdeling: Schilder—en beeldhouwkunst: Van De Bock tot Berserik
.”
7
32
, in
Haagse Kunstkring:Werk verzameld
, ed.
Velzen
Theodorus van
and
Vogel
Albert.
The Hague
:
Dienst voor schone kunsten
.
DeMeijer-van derWaerden
M.
1960
.
Zoekt een ster niet te ver: Emilie Charlotte Knappert
.
Amsterdam
:
Fonds voor het honderdste geboortejaar van Emilie Charlotte Knappert
.
De Savornin Lohman
Anna.
1898
.
De liefde in de vrouwenquestie: Laura Marholm: “Das Buch der Frauen” en mevrouw Goekoop: “Hilda van Suylenburg
.”
Amsterdam
:
Van Kampen
.
De Savornin Lohman
Anna.
1899
.
Naschrift op de liefde in de vrouwenquestie
.
Amsterdam
:
Van Kampen
.
De Savornin Lohman
Anna.
1909
.
Herinneringen
.
Amsterdam
:
Van Kampen en Zoon
.
De Veluwe
N. V. Maatschappij.
1945
.
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Veluvine-verffabriek te Nunspeet, 1895–26 februari-1945
.
Nunspeet
:
n.p.
De Vries
Petra.
1997
.
Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen: De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850–1911
.
Hilversum
:
Verloren
.
DeWilde
Inge.
1982
. “
De bibliotheek van C.V. Gerritsen, de echtgenoot van Aletta Jacobs
.”
245
55
, in
Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Josine
Blok
et al
Nijmegen
:
sun
.
DeWilde
Inge.
1985
. “
‘Er is een heilig moéten, waartegen geen bezwaar is bestand’: De betekenis van Hélène Mercier voor de vrouwenbeweging
.”
59
77
, in
De eerste feministische golf: Zesde jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Reijs
Jeske
et al
Nijmegen
:
sun
.
DeWilde
Inge.
2001
.
Römelingh: Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806–1961)
.
Groningen
:
Passage
.
Dieteren
Fia.
1989
. “
Jacoba Maria Petronella Porreij (Nellie van Kol)
.”
462
64
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
3
, ed.
Charité
Jan
.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Dieteren
Fia.
1992
. “
Strijd om Hilda: Discussie over vrouwenarbeid naar aanleiding van de tendensroman Hilda van Suylenburg (1897)
.”
391
404
, in
De kracht der zwakken: Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden
, ed.
de Vries
B.
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Dieteren
Fia.
1998
. “
Twee levens, twee geloven: Feminisme en katholicisme in de levens van Elisabeth en Cécile de Jong van Beek en Donk
.”
35
38
, in
Parallelle levens: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Eijl
Corrie van
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Drucker
Wilhelmina.
1918
. “
De Vrije Vrouwenvereeniging
.”
136
49
, in
De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk: Encyclopaedisch handboek
, vol.
2
, ed.
Werker-Beaujon
C. M.
et al
Amsterdam
:
Elsevier
.
Dubois
Ellen Carol.
1978
.
Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women’s Movement in America, 1848–1869
.
Ithaca, N.Y.
:
Cornell University Press
.
Dudink
Stefan.
1997
.
Deugdzaam liberalisme: Sociaal-liberalisme in Nederland, 1870–1901
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Dumas
Alexandre
Jr.
1899
.
L’homme-femme: Réponse a M. Henri D’Ideville
.
1872
. Reprint,
Paris
:
Calmann Levy
.
Duyvendak
Lizet.
2003
.
“Door lezen wijder horizont”: Het Haags Damesleesmuseum
.
Nijmegen
:
Vantilt
.
Eagle
Mary Kavanaugh Oldham
, ed.
1894
.
The Congress of Women Held in the Women’s Building,World’s Columbian Exposition, Chicago, U.S.A., 1893 (with Portraits, Biographies, and Addresses). Published by Authority of the Board of Lady Managers, Mrs. Bertha M. Honoré Palmer, President
.
Indianapolis
:
E. J. Heeb
.
Eliëns
Titus.
1990
.
Kunst, nijverheid, kunstnijverheid: De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Eliëns
Titus
et al, eds.
1991
.
Wereldtentoonstellingen
.
Amstelveen
:
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen
.
Etty
Elsbeth J.
1996
.
Liefde is heel het leven niet: Henriette Roland Holst, 1869–1952
.
Amsterdam
:
Balans
.
Everard
Myriam.
1985
. “
Het burgerlijk feminisme van de eerste golf: Annette Versluys-Poelman en haar kring
.”
106
37
, in
De eerste feministische golf: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Reys
Jeske
et al
Nijmegen
:
sun
.
Everard
Myriam.
1991
. “
De bibliotheek van Titia van der Tuuk als venster op de wereldvrouwenboekerij
.”
Lust en Gratie
10
(winter):
50
62
.
Everard
Myriam.
1992
. “
Elise Haighton
.”
102
07
, in
Biografisch woordenboek van het socialismeen de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
5
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Faber
Paul
, and
Wachlin
Steven.
1990
. “
Mensen te kijk
.”
Spiegel Historiael
25
,
I
:
2
6
.
Fabian
Johannes.
1983
.
Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object
.
New York
:
Columbia University Press
.
Fasseur
Cees.
1979
. “
Jacob Theodoor Cremer
.”
122
24
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
1
, ed.
Charité
Jan.
The Hague
:
Nijhoff
.
Fasseur
Cees.
1998
.
Wilhelmina: De jonge koningin
.
Amsterdam
:
Balans
.
Feith
Jan.
1910
.
Het verhaal van de Afrika-Reiziger: Zijnde de geschiedenis van den Heer L. J. Goddefroy, zooals ze werd beschreven in het “Algemeen Handelsblad” in de reeks “De verhalen van anderen.”
Amsterdam
:
n.p.
Findling
John F.
, and
Pelle
Kimberly D.
1990
.
Historical Dictionary of World’s Fairs and Expositions, 1851–1988
.
New York
:
Greenwood
.
Formes
Malia B.
1995
. “
Beyond Complicity versus Resistance: Recent Work on Gender and European Imperialism
.”
Journal of Social History
28
,
3
:
629
42
.
Fortegnelse over Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid
.
1895
.
Copenhagen
:
Trykt hos Nielsen og Lydiche
.
Fraser
Nancy.
1990
. “
Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy
.”
Social Text
25/26
(
March
):
56
81
.
Gaalman
Annette.
1989
. “
Zoveel volken verenigd rondom één woord: Vooruit-gang
.”
Kunstschrift: Wereldtentoonstelling 1889 Parijs: Kunst en kolonie als attractie
,
33
,
3
:
32
37
.
Garnham
Nicholas.
1992
. “
The Media and the Public Sphere
.”
359
76
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Calhoun
Craig J.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Gellner
Ernest.
1994
.
Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals
.
London
:
Hamish Hamilton
.
Giddings
Paula.
1984
.
When and Where I Enter: The Impact of Black Women on Race and Sex in America
.
New York
:
Morrow
.
Giebels
Ludy.
1989
. “
Cornélie Lijdie Huygens
.”
282
83
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
3
, ed.
Charité
Jan.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Gilbert
James B.
1991
.
Perfect Cities: Chicago’s Utopias of 1893
.
Chicago
:
University of Chicago Press
.
Goekoop
Adriaan E. H.
1888
.
De staat als grondeigenaar
.
Leiden
:
P. Somerwil
.
Goekoop
Adriaan E. H.
1908
.
Itaque, la grande
.
Athens, Greece
:
Beck and Barth
.
Goekoop-de Jong van Beek en Donk
Cecile.
1984
.
Hilda van Suylenburg
.
1897
. Reprint,
Amsterdam
:
Feministische Uitgeverij Sara
.
Gordon
Linda.
1986
. “
What’s New in Women’s History?
20
30
, in
Feminist Studies: Critical Studies
, ed.
Lauretis
Teresa de.
Bloomington
:
Indiana University Press
.
Gouda
Frances.
1995
.
Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900–1942
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Gramberg
Rahany.
1998
. “
‘Een koloniale kermis?’ De representatie van Nederlands Oost- en West-Indië op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898
.” Master’s thesis,
Utrecht University
.
Grand album de l’exposition universelle 1867
.
1868
.
Paris
:
Michel Lévy
.
Greenhalgh
Paul.
1988
.
Ephemeral Vistas: The Expositions Universelles, Great Fairs, and World’s Fairs, 1851–1939
.
Manchester
:
Manchester University Press
.
Grever
Maria.
1994
a. “
Feministen en het vaderland: De historische legitimatie van een vrouwelijk wij-gevoel
.”
162
70
, in
Feminisme en verbeelding: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Bosch
Mineke
et al
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Grever
Maria.
1994
b.
Strijd tegen de stilte: Johanna Naber (1859–1941) en de vrouwenstem in geschiedenis
.
Hilversum
:
Verloren
.
Grever
Maria.
1999
a. “
Koningin Wilhelmina en het feminisme of de ogenschijnlijke onverenigbaarheid van karakters
.”
Tijdschrift voor genderstudies
2
,
3
:
4
19
.
Grever
Maria.
1999
b. “
Vorstin van heel het vaderland? Orangisme en feminisme in het laatste kwart van de negentiende eeuw
.”
De negentiende eeuw
23
,
3
:
76
88
.
Grever
Maria.
2000
a. “
Moral Purity and Whiteness: Feminist Visions of the Nation at the DutchWomen’s Exhibition in 1898
.”
Thamyris
7
(summer):
225
47
.
Grever
Maria.
2000
b. “
Reconstructing the Fatherland: Comparative Perspectives on Women and Nineteenth Century Exhibitions
.”
13
29
, in
Een vaderland voor vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
. ed.
Grever
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Grever
Maria.
2001
.
De enscenering van de tijd
.
Rotterdam
:
Overbosch Communicatie
.
Grever
Maria
, and
Dieteren
Fia
, eds.
2000
.
Een Vaderland voor Vrouwen/A Fatherland forWomen: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Grever
Maria
, and
Waaldijk
Berteke.
1998
a. “
Panorama in de duinen: Dwalen door de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.”
30
37
, in
De glorie van het ongeziene
, ed.
Stam
Dineke.
Amsterdam
:
iiav
.
Grever
Maria.
and
Waaldijk
Berteke.
1998
b. “
Blikken van bezoekers: Kijken op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.”
Lover: Literatuuroverzicht over feminisme, cultuur en wetenschap
21
2
:
18
24
.
Gribling
Jacobus P.
1979
. “
Willem Hubert Nolens
.”
425
28
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
I
ed.
Jan
Charité.
The Hague
:
Nijhoff
.
Groneman
Isaac
1890
.
De Gamelan te Jogjakarta
.
Leiden
:
Müller
.
Gudehus
Brigitte Schroeder
, and
Anne
Rasmussen
1992
.
Les fastes du progrès: Leguide des expositions universelles 1851–1992
.
Paris
:
Flammarion
.
Habermas
Jürgen
1989
.
The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society
. Trans.
Thomas
Burger
with
Frederick
Lawrence
1946
.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Halbertsma
Marlite
, et al
1998
.
Beroep: Kunstenares: De beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Nederland, 1898–1899
.
Nijmegen
:
sun
.
Hefting
Victorine
1989
.
Jan Toorop, 1858–1928
.
The Hague
:
Haags Gemeentemuseum
.
Henar-Hewitt
Ilse
1990
.
Surinaamse Koto’s en Angisa’s
.
Paramaribo
:
Westfort
.
Heys
Eric
1995
.
Van vreemdeling tot Nederlander: De verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen (1813–1992)
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Hobsbawm
Eric J.
1987
.
The Age of Empire, 1875–1914
.
London
:
Weidenfeld and Nicolson
.
Hobsbawm
Eric J.
1997
.
The Age of Capital: 1848–1875
.
London
:
Abacus
.
Hollema
Cora
1989
.
Thérèse Schwartze (1851–1918): Portret van een gevierd schilder
.
Zeist
:
Zeister Stichting voor Kunst en Cultuur
.
Hollema
Cora
, and
Kouwenhoven
Pieternel
1998
.
Thérèse Schwartze (1851–1918): Een vorstelijk portrettiste
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Holmen
Grethe
1986
. “
Historien bag bygningen
.”
9
36
, in
Historien om kvindernes bygning
, ed.
Koed
Tove
and
Kjaersgaard
Edith.
Copenhagen
:
Narayana
.
Holtzer
Sebastiaan H. W. M.
1989
. ‘“
Eenmoederlijk hart’:Hoofdstukken uit de geschiedenis van vrouwelijke liefdadigheid en sociale zorg in Nederland tussen 1830 en 1911, met bijzondere aandacht voor de Nederlandsche Vrouwenbondtot verhooging van het zedelijk bewustzijn
.” Master’s thesis.
Nijmegen University
.
Hooijer
G. B.
1898
. “
De Indische kampong op de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
,”
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift
16
:
195
204
.
hooks
bell.
1990
.
Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics
.
Boston
:
South End
.
Hoven
Thérèse E.
1899
.
Véva
. vol.
I
and
2
.
The Hague
:
Loman en Funke
.
Hulsker
Jan
, ed.
1989
.
Vincent van Gogh: Een leven in brieven
.
Amsterdam
:
Meulenhoff
.
Hunt
Lynn
1984
.
Politics, Culture, and Class in the French Revolution
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Huyssen
Andreas
1986
.
After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism
.
Bloomington
:
Indiana University Press
.
Idema
Hijltje L.
1924
.
Parlementaire geschiedenis van Nederlands-Indië, 1891–1918
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Jackson
Helen Hunt
1959
.
Ramona: A Story
.
1884
. Reprint,
Los Angeles
:
Plantin
.
Jacobs
Aletta H.
1897
.
De vrouw: Haar bouw en haar inwendige organen: Een populaire schets
.
Deventer
:
Kluwer
.
ackson
Helen Hunt
1899
. “
Het doel der vrouwenbeweging
.”
De Gids
4
:
503
22
.
Jansen
Ena
1997
. “
De koloniale stem van Aletta Jacobs: Reisbrieven uit Afrika en Azië
.”
Lover: Tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap
24
4
:
10
15
.
Jansz
Ulla
1983
.
Vrouwen ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet
.
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Jansz
Ulla
1990
.
Denken over sekse in de eerste feministische golf
.
Amsterdam
:
Sara/Van Gennep
.
Jansz
Ulla
1991
. “
Sociale kwestie en sekse in de politieke geschiedenis: De Arbeidswet van 1889
.”
70
90
, in
Op het strijdtoneel van de politiek
. ed.
Marjan
Schwegman
et al
Nijmegen
:
sun
.
Jay
Martin
1994
.
Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Jensen
Lotte
2001
.
Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt: Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw
.
Hilversum
:
Verloren
.
Joosten
Joop M.
1972
. “
De batik en de vernieuwing van de nijverheidskunst in Nederland, 1892–1925
.”
407
29
, in
Nederlands kunsthistorisch jaarboek
.
Bussum
:
Fibula-Van Dishoeck
.
Karstkarel
Peter
1988
. “
Gerharda Henriëtte Matthijssen en de eerste tentoonstelling van kunst en nijverheid door vrouwen (1878)
.”
De vrije Fries
68
:
93
116
.
Kartini
Raden Adjeng
1923
.
Door duisternis naar het licht: Gedachten van Raden Adjeng Kartini
. Ed.
Jacques H.
Abendanon
1911
Reprint,
The Hague
:
Luctor et emergo
.
Kartini
Raden Adjeng
1987
.
Brieven aan mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten
. Ed.
Frédèric G. P.
Jaquet
.
Dordrecht
:
Foris
.
Keating
Peter J.
, ed.
1976
.
Into Unknown England, 1866–1913: Selections from Social Explorers
.
Manchester
:
Manchester University Press
.
Keesing
Elisabeth
1996
.
Hoe ruim de kooi ook is: Leven en lot van Kartini en haar werk
.
Amsterdam
:
Querido
.
Kellner
Hans
1989
.
Language and Historical Representation
.
Madison
:
University of Wisconsin Press
.
Kieler
Laura
1897
.
Kvindernes Udstilling, Kvinderness Bygning og Dansk Kvindesamfund
. Ed.
Sophie
Oxholm
.
Copenhagen
:
Axel Andersen
.
Kikkert
Jan G.
1987
.
Wilhelmina: Vorstin tussen verleden en toekomst
.
Houten
:
De Haan
.
Kirshenblatt-Gimblett
Barbara
1998
.
Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Klejman
Laurence
, and
Rochfort
Florence
1989
.
L’égalité en marche: La féminismesous la Troisième République
.
Paris
:
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques: Des Femmes.
.
Kloek
Joost
et al
2001
.
1800: Blauwdrukken voor een samenleving
.
The Hague
:
Sdu Uitgevers
.
Koed
Tove
, and
Kjaersgaard
Edith
1986
.
Historien om kvindernes bygning
.
Copenhagen
:
Narayana
.
Kretschmer
Winfried
1999
.
Geschichte der Weltausstellungen
.
Frankfurt/Main
:
Campus
.
Kuiper
Yme
1998
. “
Aristocraten contra burgers: Couperus’ Boeken der kleine zielen en het beschavingsdefensief rond 1900
.”
186
217
, in
De stijl van de burger: Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen
. ed.
Aerts
Remieg
and
te Velde
Henk
Kampen
:
Kok Agora
.
Kuitenbrouwer
Maarten
1998
. “
Het imperialisme-debat in de Nederlandse geschiedschrijving
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
113
I
:
56
73
.
Kunst
Jakob
1940
.
Een en ander over den Javaanschen Gamelan
.
Amsterdam
:
Koninklijke Vereeniging “Koloniaal Instituut.”
.
Kunst
Jakob
1942
.
De waardering van exotische muziek in den loop der eeuwen
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Kyrova-Klerk
Magda
1980
.
Vrouwen op de Bres: Drie kunstenaressen rond 1900
.
The Hague
:
Haags Gemeentemuseum
.
Labalme
Patricia
, ed.
1980
.
Beyond Their Sex: Learned Women of the European Past
.
New York
:
New York University Press
.
Landes
Joan B.
1988
.
Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution
.
Ithaca, N.Y
.:
Cornell University Press
.
Landes
Joan B.
ed.
1998
.
Feminism: The Public and the Private
.
Oxford
:
Oxford University Press
.
Langeveld
Herman
1998
.
Dit leven van krachtig handelen: Hendrikus Colijn, 1869–1944: Deel 1, 1869–1933
.
Amsterdam
:
Balans
.
Lasch
Christopher
1965
.
The New Radicalism in America (1899–1963): The Intellectual as a Social Type
.
New York
:
Knopf
.
Legêne
Susan
1998
.
De bagage van Blomhoff en Van Breugel: Japan, Java, Tripoli enSuriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme
.
Amsterdam
:
kit
.
Legêne
Susan
, and
Waaldijk.
Berteke
2001
. “
Reverse Images—Patterns of Absence:Batik and the Representation of Colonialism in the Netherlands
.”
34
65
, in
Batik—Drawn in Wax: Two Hundred Years of Batik Art from Indonesia
, ed.
Itievan
Hout
Amsterdam
:
kit
.
Leydesdorff
Selma
1987
.
Wij hebben als mens geleefd:Het Joodse proletariaat van Amsterdam. 1900–1940
.
Amsterdam
:
Meulenhoff
.
Locher-Scholten
Elsbeth
1981
.
Ethiek in fragmenten:Vijfstudies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel, 1877–1942
.
Utrecht
:
Hes
.
Locher-Scholten
Elsbeth
1992
. “
The Nyai in Colonial Deli: A Case of Supposed Mediation
.”
265
80
, in
Women and Mediation in Indonesia
, ed.
van Bemmelen
Sita
et al
Leiden
:
kitlv
.
Locher-Scholten
Elsbeth
1994
.
Sumatraans sultanaat en koloniale staat: De relatie Djambi-Batavia (1830–1907) en het Nederlands imperialisme
.
Leiden
:
kitlv
.
Locher-Scholten
Elsbeth
2000
.
Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies, 1900–1942
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Lous
Eva
2000
. “
Striving for a National Movement: The Women’s Exhibition from Past to Present in Copenhagen, 1895
.”
47
64
, in
Een Vaderland voor Vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
, ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Lucas
Nicole
1986
. “
Trouwverbod, inlandse huishoudsters en Europese vrouwen:Het concubinaat in de planterswereld aan Sumatra’s Oostkust, 1860–1940
.”
78
97
, in
Vrouwen in de Nederlandse koloniën: Zevende jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Reijs
Jeske
et al
Nijmegen
:
sun
.
Luijten van Zanden
Jan
1998
.
The Economic History of the Netherlands, 1914–1995:A Small Open Economy in the “Long” Twentieth Century
.
London
:
Routledge
.
MacKenzie
John. M.
, ed.
1986
.
Imperialism and Popular Culture
.
Manchester
:
Manchester University Press
.
Manneke
Nelleke
1998
.
Vrouwen van kaliber: Politievrouwen in de twintigste eeuw
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Marcus-deGroot
Yvette
2003
.
Kunsthistorische vrouwen van weeler. De eerste generatie in Nederland vόόr 1921
.
Hilversum
:
Verloren
.
Mathur
Saloni
1999
. “
Wanted Native Views: Collecting Colonial Postcards of India
.”
95
115
, in
Gender, Sexuality, and Colonial Modernities
, ed.
Burton
Antoinette.
London
:
Routledge
.
McClintock
Anne
1995
.
Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest
.
New York
:
Routledge
.
Meertens
Pieter J.
, and
Altena
Bert.
1988
. “
Johannes Koenraad van der Veer
.”
209
11
, in
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
3
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
Meijer
Maaike
1996
.
In tekst gevat: Inleiding tot een kritiek van representatie
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Mercier
Hélène
1889
. “
Philanthropie
.”
168
204
, in
Philantropie: Verbonden schakels
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Mercier
Hélène
1897
.
Sociale schetsen
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Meulders
Marleen
2000
. “
De regie van het amusement: Vermaak en gender optwee nijverheidstentoonstellingen in Dordrecht en Arnhem, 1897
.” Master’s thesis,
Nijmegen University
.
Michiels van Verduynen
Louis P. M. H.
1901
.
Verslag van de Centrale Commissie tot inrichting van de afdeelingen van Nederland en zijn koloniën en tot behartiging van de belangen der inzenders in die afdeelingen op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900
.
N.p.
:
n.p.
Mills
Sara
1991
.
Discourses of Difference: An Analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism
.
London
:
Routledge
.
Mills
Sara
1996
. “
Gender and Colonial Space
.”
Gender, Place, and Culture
,
3
,
2
:
125
47
.
Ming
Hanneke
1983
. “
Barracks concubinage in the Indies, 1887–1920
.”
Indonesia 35
(
April
):
65
93
.
Mitchell
Timothy
1989
. “
The World as Exhibition
.”
Comparative Studies in Society and History
31
:
217
36
.
Mitchell
Timothy
1991
.
Colonising Egypt
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Mohanty
Chandra T.
1988
. “
‘Under Western Eyes’: Feminist Scholarship and Colonial Discourse
.”
Feminist Review
30
(autumn):
61
88
.
Montijn
Ileen
1983
.
Kermis van koophadel: De Amsterdamsche Wereldtentoonstelling van 1883
.
Bussum
:
Van Holkema en Warendorf
.
Montijn
Ileen
1989
. “
De wereld op een presenteerblad
Kunstschrif
33
,
3
:
10
13
.
Morrison
Toni
1992
.
Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination
.
New York
:
Vintage
.
Muller-Lulofs
Marie G.
1916
. “
Armenzorg en de vrouw
.”
28
54
, in
Van mensch tot mensch
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Muller-Lulofs
Marie G.
1949
. “
Rede bij het jubileum van de School voor Maatschappelijk Werk, 29 augustus 1949
.”
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk
3
,
19
:
303
5
.
Naber
Johanna W. A.
1908
.
Na tien jaren, 1898–1908: Herdenking der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
.
Groningen
:
G. Römelingh
.
Naber
Johanna W. A.
1918
.
Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper, 1836–1916
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Naber
Johanna W. A.
1923
.
Na XXV jaren 1898–1923: Het feminisme in zijnen bloei en in zijne voleinding
.
Haarlem
:
Tjeenk Willink
.
Naber
Johanna W. A.
, ed.
1939
.
Samuel Pierre L’Honoré Naber schout bij nacht t.t. naar de correspondentie met zijn ouders loopende, 1880–1913
.
The Hague
:
n.p.
Neij
Rob
, and
Hueting
Ernest
1989
.
De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding, 1899–1989
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Nieuwenhuis
Rob
1988
.
Tussen twee vaderlanden
. Rev. ed.
Amsterdam
:
Van Oorschot
.
Nijenhuis
Herman
1981
.
Volksopvoeding tussen elite en massa: Een geschiedenis van volwasseneneducatie in Nederland
.
Meppel
:
Boom
.
Nijenhuis
Herman
1987
.
Werk in de schaduw: Club- en buurthuizen in Nederland, 1892–1970
.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Oele
Anneke
,
Rijsingen
Miriam van
, and
Donk
Hester van
, eds.
1989
.
Bloemen uit de kelder: Negen kunstenaressen rond de eeuwwisseling
.
Zwolle
:
Waanders
.
Offen
Karen
2000
.
European Feminisms, 1700–1950: A Political History
.
Stanford, Calif.
:
Stanford University Press
.
Oostendorp
Mirjam
1991
. “
‘Een openbare parade van veile vrouwen.’ Politieke debatten in Nederland over zedelijkheid en arbeid aan het einde van de negentiende eeuw
.”
49
69
, in
Op het strijdtoneel van de politiek
, ed.
Schwegman
Marjan
et al
Nijmegen
:
sun
.
Oostindiё
Gert
, and
Maduro
Emy
1986
.
In het land van de overheerser ii: Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667–1954
.
Dordrecht
:
Foris
.
Payne
Elizabeth Anne
1988
.
Reform, Labor, and Feminism: Margaret Dreier Robins and the Women’s Trade Union League
.
Urbana
:
University of Illinois Press
.
Perrot
Michelle
1993
. “
Buiten de cirkel
.”
373
404
, in
Geschiedenis van de vrouw
, vol.
4
,
De negentiende eeuw
, ed.
Fraisse
Genevieve
and
Perrot
.
Amsterdam
:
Agon
.
Pitkin
Hanna Fenichel
1984
.
Fortune Is a Woman: Gender and Politics in the Political Thought of Niccolò Macchiavelli
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Plantenga
Janneke
1993
.
Een afwijkend patroon: Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-) Duitsland
.
Amsterdam
:
sua
.
Poelstra
Janny
1996
.
Luiden van een andere beweging: Huishoudelijke arbeid in Nederland,1840–1920
.
Amsterdam
:
Het Spinhuis
.
Poeze
Harry A.
et al
1986
.
In het land van de overheerser I: Indonesiërs in Nederland, 1600–1950
.
Dordrecht
:
Foris
.
Poldervaart
Saskia
1993
.
Tegen conventioneel fatsoen en zekerheid: Het uitdagend feminisme van de utopisch socialisten
.
Amsterdam
:
Sara/Van Gennep
.
Pollmann
Tessel
1984
. “
Introduction” and “Postscript
.”
3
19
, in
Hilda van Suylenburg
, by
Goekoop-de Jong van Beek en Donk
Cecile
1897
. Reprint,
Amsterdam
:
Sara
.
Posthumus-van der Goot
Willemien H.
, and
Anna M. de
Waal
, eds.
1977
.
Van moeder op dochter: De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd
. Rev. ed.
Nijmegen
:
sun
.
Pott-Büter
Hettie
, and
Tijdens
Kea
, eds.
1998
.
Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Pratt
Marie L.
1992
.
Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation
.
London
:
Routledge
.
Prinse
Els
1988
. “
De collectie en de leden van het leesmuseum voor vrouwen te Amsterdam op het eind van de negentiende eeuw
.”
Master’s thesis
,
Leiden University
.
Quack
Hendrik P.G.
1915
.
Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack, 1834–1914
.
Amsterdam
:
Van Kampen
.
Rabinovitz
Lauren
1998
.
For the Love of Pleasure: Women, Movies, and Culture in Turn-of-the-Century Chicago
.
New Brunswick, N.J.
:
Rutgers University Press
.
Reeser
Eduard
, ed.
1962–1974
.
Alphons Diepenbrock: Brieven documenten
. vol.
1–4
The Hague
:
Vereniging Nederlandse Muziekgeschiedenis
.
Reeser
Eduard
ed.
1981–1997
.
Alphons Diepenbrock: Brieven documenten
. Vol.
5–8
Amsterdam
:
Vereniging Nederlandse Muziekgeschiedenis
.
Reijs
Jeske
, et al eds.
1986
.
Vrouwen in de Nederlandse koloniën: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
.
Nijmegen
:
sun
.
Reinalda
Bob
, and
Verharen
Natascha
1989
.
Vrouwenbeweging en internationale organisaties, 1868–1986: Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen
.
De Knipe
:
Ariadne
.
Reisel
Jacob H.
1967
.
Isaac Israels: Portret van een Hollandse impressionist
.
Amsterdam
:
Hertzberger
.
Rendall
Jane
1985
.
The Origins of Modern Feminism: Women in Britain, France, and the United States, 1780–1860
.
Basingstoke, U.K.
:
Macmillan
.
Riley
Denise
1988
.
“Am I That Name?” Feminism and the Category of “Women” in History
.
London
:
Macmillan
.
Romein
Jan
1967
.
Op het breukvlak van twee eeuwen
. Vol.
1–2
Amsterdam
:
Querido
.
Rony
Fatimah Tobing
1996
.
The Third Eye: Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle
.
Durham
:
Duke University Press
.
Rosenberg
Caroll Smith
1985
. “
The New Woman as Androgyne: Social Disorder and Gender Crisis, 1870–1936
.”
245
96
, in
Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America
, ed.
Rosenberg
.
New York
:
Oxford University Press
.
Rosenberg
Herman P. R.
,
Christiaan
Vaillant
, and
Valentijn
Dirk
1988
.
Architectuurgids Den Haag, 1800–1940
.
The Hague
:
sdu
.
Rouffaer
Gerret Pieter
, and
Juynboll
Hendrik Herman
1900
.
De batikkunst in Nederlansch-Indië en hare geschiedenis
.
Haarlem
:
Kleinmann
.
Rousseau
Jean-Jacques
1972
.
Le contrat social
. Ed.
Ronald
Grimsley
1762
.
Oxford
:
Clarendon
.
Royaards-Sandberg
Jacqueline
1981
.
Ik heb je zoveel te vertellen: Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans Erens en Isaac Israels
. Ed.
Harry G.M.
Prick
.
Baarn
:
Erven Thomas Rap/De Heerdt
.
Rupp
Leila J.
1997
.
Worlds of Women: The Making of an International Women’s Movement
.
Princeton, N.J.
:
Princeton University Press
.
Ryan
Mary P.
1992
. “
Gender and Public Access: Women’s Politics in Nineteenth-Century America
.”
259
88
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Craig J.
Calhoun.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Rydell
Robert W.
1984
.
All theWorld’s a Fair: Visions of Empire at American International Expositions, 1876–1916
.
Chicago
:
University of Chicago Press
.
Rydell
Robert W.
,
Findling
John E
, and
Pelle
Kimberly
, eds.
2000
.
Fair America: World’s Fairs in the United States
.
Washington, D.C.
:
Smithsonian Institution Press
.
Rydell
Robert W.
, and
Gwinn
Nancy
, eds.
1994
.
Fair Representations: World’s Fairs and the ModernWorld
.
Amsterdam
:
vu University Press
.
Said
Edward W.
1991
.
Orientalism. 1978
. Reprint,
London
:
Penguin
.
Said
Edward W.
1993
.
Culture and Imperialism
.
London
:
Chatto and Windus
.
Sandberg-Geisweit van der Netten
Maria E. H.
1899
.
Open brief aan moeders en aanallen die in kinderen belangstellen
.
Amersfoort
:
Berends
.
Sandberg-Geisweit van der Netten
Maria E. H.
1955
.
Het groeide: Veranderingen in de tijd waarin ik leefde
. Vol.
1
Amsterdam
:
Ten Have
.
Scheen, Pieter
A.
1981
.
Lexicon: Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750–1880
.
Revised by Pieter Scheen Den Haag
:
Scheen
.
Schilstra
Wietsche Nelly.
1976
.
Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw. 1940
. Reprint,
Nijmegen
:
sun
.
Schnitger
Carin
1985
. “
‘IJdelheid hoeft geen ondeugd te zijn’: De Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleding
.”
163
85
in
De eerste feministische golf: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
, ed.
Jeske
Reijs
et al
Nijmegen
:
sun
.
Scholten
Frits.
1997
. “
De inspiratie van Mendes da Costa
.”
Kunstschrift
41
, (
1
):
10
17
.
Schoon
Aleida I. L. [Lidy].
1995
.
De gynaecologie als belichaming van vrouwen: Verloskunde en gynaecologie, 1840–1920
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Schwartz
Vannessa R.
1998
.
Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Schwegman
Marjan
et al eds.
1991
.
Op het strijdtoneel van de politiek: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
.
Nijmegen
:
sun
.
Schwegman
Marjan
, and
Jolande
Withuis.
1993
. “
Moederschap: Van springplank tot obstakel: Vrouwen, natie en burgerschap in twintigste-eeuws Nederland
.”
557
83
, in
Geschiedenis van de vrouw: De twintigste eeuw
, ed.
Georges
Duby
and
Michelle
Perrot
.
Amsterdam
:
Agon
.
Scott
Joan W.
1988
.
Gender and the Politics of History
.
New York
:
Columbia University Press
.
Sikemeier
J. H. H.
1921
.
Elise van Calcar-Schiotling: Haar leven en omgeving: Haar arbeid: Haar geestesrichting
.
Haarlem
:
TjeenkWillink
.
Smith
Julia Clancy
, and
Frances
Gouda
, eds.
1998
.
Domesticating the Empire: Race, Gender, and Family Life in French and Dutch Colonialism
.
Charlottesville
:
University Press of Virginia
.
Spaanstra-Polak
Bettina H.
1979
. “
Jean Theodoor Toorop
.”
586
88
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
Vol.
1
, ed.
Jan
Charité
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Sparnaay
Marie.
[
1898
c]
Het leven en werken, het lijden en strijden door onze fabrieksarbeiders
.
Den Haag
:
Drukkerij “Vrede.”
.
Stam
Dineke
, ed.
1998
.
De glorie van het ongeziene: “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898” Honderd jaar later
.
Amsterdam
:
iiav
.
Stoler
Anne L.
1989
. “
Rethinking Colonial Categories: European Communities in Sumatra and the Boundaries of Rule
.”
Comparative Studies in Society and History
31
:
134
61
.
Stoler
Anne, L.
1992
. “
Sexual Affronts and Racial Frontiers: European Identities and the Cultural Politics of Exclusion in Colonial South-East Asia
.”
Comparative Studies in Society and History
34
:
514
51
.
Stoler
Anne L.
1995
.
Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things
.
Durham
:
Duke University Press
.
Stoler
Anne L.
2001
. “
Tense and Tender Ties: The Politics of Comparison in North American History and (Post) Colonial Studies
.”
Journal of American History 88
3
(
December
):
829
65
.
Stroink
Ludwig A.
1962
.
Stad en land van Twente
.
Enschede
:
Witkam
.
Stuurman
Siep
1989
. “
John Bright and Samuel van Houten: Radical Liberalism and theWorking Classes in Britain and the Netherlands 1860–1880
,”
Journal of the History of Ideas
II
593
604
.
Stuurman
Siep
1991
. “
Het einde van de produktieve deugd
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
106
,
4
:
610
24
.
Stuurman
Siep
1992
.
Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat
.
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Stuurman
Siep
1997
. “
The Discourse of Productive Virtue: Observations on Early Liberalism in Europe and the Netherlands
.”
33
45
. in
Under the Sign of Liberalism: Varieties of Liberalism in Past and Present
, ed.
Simon
Groenveld
and
Michael
Wintle.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Swaving
A. H.
[
1892
].
Mr. Henry David Levyssohn Norman
.
Batavia
:
Van Dorp
.
Taal
Gerrit
1980
.
Liberalen en Radicalen in Nederland,1872–1901
.
The Hague
:
Nijhoff
.
Tamse
Coen A.
, ed.
1979
.
Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
.
Alphen/Rijn
:
Sijthoff
.
Ten Hove
Okke
, and
Rudolf F.
Dragtenstein
1997
.
Manumissies in Suriname:1832–1863
.
Utrecht
:
ibs
.
Te Velde
Henk.
1990
. “
Het ‘roer van staat’ in ‘zwakke vrouwenhanden’: Emma enhet imago van Oranje
.”
169
95
, in
Koningin Emma: Opstellen over haar regentschap en voogdij
, ed.
Coen A.
Tamse
.
Baarn
:
Bosch en Keuning
.
Te Velde
Henk
1992
.
Gemeenschapszin en plichtsbesef: Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870–1918
.
The Hague
:
Sdu Uitgeverij
.
Thorn Prikker
Johan
1980
.
Brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen
. Ed.
Joop M.
Joosten
.
Nieuwkoop
:
Heuff
.
Tibbe
Lieske
1985
. “
‘Waar men liep zag men kunst’: Bezoeken van Nederlandse werklieden aan wereldtentoonstellingen in Parijs in 1867, 1889 en 1900
.”
Jong Holland
1
2
:
13
31
.
Toqueville
Alexis de
1981
.
De la democratie en Amérique
.
2
vols.
1830
Paris
:
Flammarion
.
Trachtenberg
Alan
1982
.
The Incorporation of America: Culture and Society in the Gilded Age
.
NewYork
:
Hill and Wang
.
Van Baardewijk
Frans
1989
. “
HendrikusHubertus van Kol
.”
346
48
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
. vol.
3
, ed.
Jan
Charité.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Van Baarsel
Mieke
1994
. “
Volkenkunde in Den Haag
.”
109
15
, in
Jaarboek 1994 Die Haghe
The Hague
:
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
.
Van Bemmelen
Sita.
1989
. “
Zwart-wit versus kleur: Geschiedschrijving over Indonesische vrouwen in de koloniale periode. Bijlage: Overzicht Nederlandse geschiedschrijving over vrouwen in Nederlands-Indië
.”
11
50
, in
Het raadsel vrouwengeschiedenis: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
, ed.
Francisca
de Haan
et al
Nijmegen
:
sun
.
Van Biema-Hijmans
Hannah.
1918
. “
De Nationale Vrouwenraad van Neerland
.”
287
93
, in
De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk: Encyclopaedisch handboek
, vol.
2
, ed.
Cornelia
M.Werker-Beaujon
et al
Amsterdam
:
Elsevier
.
Van Calcar
Elise
1877
.
Sophia Frederika Mathilda Koningin der Nederlanden, als vorstin enmoeder geschetst voor hare landgenooten
.
Haarlem
:
Kruseman en Tjeenk Willink
.
Van de Loo
Vilan
1996
.
Toekomst door Traditie: Honderdvÿfentwintig jaar Tesselschade-Arbeid Adelt
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Van den Berg
Willem
1986
. “
Het literaire genootschapsleven in de eerste helft van de negentiende eeuw
.”
12
45
Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw: Twaalf verkenningen
. ed.
Willem
van den Berg
and
Petrus
van Zonneveld.
Utrecht
:
hes
.
Van der Burg
Margreet
2002
.
“Geen tweede boer”: Gender, landbouwmodernisering enonderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863–1968
Hilversum
:
Verloren
.
Van der Burg
Margreet
, and
Huet I.
van
1992
. “
‘Niet het diploma, maar het huwelijk maakte je tot boerin’: Onderwijs voor agrarische vrouwen vanaf 1850 tot 1940
.”
117
33
, in
Een tien voor vlijt: Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot deMMS
, ed.
Karen den
Dekker
et al
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Van derHart
Cornelia
1898
. “
Batiek
.”
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift
19
(
December
):
366
68
.
Van der Klein
Marian
1994
. “
Promotie en degradatie in de kiesrechtcompetitie
.”
Groniek
27
(
June
):
100
12
.
Van der Klein
Marian
, and
Albert
K. Boekhorst
1993
.
Gids voor audiovisueel materiaal in Nederland over de positie van vrouwen
.
Amsterdam
:
Vakgroep Boek-, Bibliotheek-en Informatiewetenschap
.
Van der Linden
Riet
1998
. “
Chaperonnes en wachtende koetsjes: Honderd jaar vrouwelijke kunst in Nederland
.”
Lover: Tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap
25
,
2
:
48
52
.
Van der Valk
Loes
1986
.
Van pauperzorg tot bestaanszekerheid: Armenzorg in Nederland, 1912–1965
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Van de Sande
Anton W. F. M.
1989
. “
Jhr. J. J. F. de Jong van Beek en Donk
.”
308
10
, in
Biografisch woordenboek van Nederland
. vol.
3
, ed.
Jan
Charité.
The Hague
:
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
.
Van de Sande
Anton W. F. M.
1995
.
Vrijmetselarij in de Lage Landen: Een mysterieuze broederschap zonder geheimen
.
Zutphen
:
Walburg Pers
.
Van Deventer
Conrad Th.
1899
. “
Een eereschuld
.”
De Gids
63
:
205
57
.
Van Deyssel
Lodewijk.
1979
.
Blank en geel
.
1894
. Reprint,
Amsterdam
:
Bert Bakker
.
Van Drenth
Annemieke
1995
. “
‘De groote verantwoordelijkheid van haar vrouw zijn’: Woningopzichteressen en de professionalisering van sociale zorg in Nederland (1880–1940)
.”
171
86
, in
Sekse als pedagogisch motief: Historische en actuele perspectieven op opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening
, ed.
Drenth
Mineke van Essen
, and
Lunenburg
Mieke.
Baarn
:
Intro
.
Van Drenth
Annemieke
1997
. “
Over dienende liefde en zorgende macht: Sekse en sekseverhoudingen in historisch perspectief
.”
Tijdschrift voor vrouwenstudies
18
,
3
:
322
36
.
Van Drenth
Annemieke
2000
. “
Kieschheid en kiesrecht: Zedelijkheid, sociale zorg en burgerschap rond 1898
.”
91
103
, in
Een vaderland voor vrouwen/A Fatherland for Women: The 1898 “Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid” in Retrospect
, ed.
Grever
Maria
and
Dieteren
Fia.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
Van Drenth
Annemieke
, and
de Haan
Francisca
1999
.
The Rise of Caring Power: Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands
.
Amsterdam
:
Amsterdam University Press
.
Van Eerd
Christine
1987
. “
Vrouwenwerk damesarbeid: Vrouwenarbeid op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid en op de tentoonstelling De Vrouw, 1813–1913
.”
Master’s thesis
,
University of Amsterdam
.
Van Eijl
Corrie J.
1994
.
Het werkzame verschil: Vrouwen in de slag om arbeid, 1898–1940
Hilversum
:
Verloren
.
Van Essen
Mineke
1990
.
Opvoeden met een dubbel doel: Twee eeuwen meisjesonderwijs in Nederland
.
Amsterdam
:
sua
.
Van Geest-Jacobs
Irene
, and
Klein
Maarten
1985
. “
Couperus en de vrouwenquestie
.”
De nieuwe taalgids
78
,
2
:
127
36
.
Van Gent
Sara
1991
. “
Het aanschafbeleid van het Haagse damesleesmuseum in de beginjaren (1894–1902)
.” Master’s thesis,
Nijmegen University
.
Van Hille
Gilles E. W.
1915
. “
Levensbericht van Adriaan Eliza Herman Goekoop, 28 april 1859–24 september 1914
.”
109
39
, in
Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
.
Leiden
:
E. J. Brill
.
Van Panhuys
Louis C.
, comp.
1899
.
Catalogus der Nederlandsche West-Indische ten-toonstelling te Haarlem 1899
.
Amsterdam
:
De Bussy
.
Van Putten
Laddy
, and
Zantinge
Janny
1993
.
Let them talk: De historische ontwikkeling van de kleding van de Creoolse vrouw
.
1989
. Reprint,
Paramaribo
:
Stichting Surinaams Museum
.
Van Rooijen
Servaas A. J.
1966
. “
Groen en geel: Roddels en rancunes van een Haagse ‘klerk.’
48
122
, in
Jaarboek 1996: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
, vol.
2
, ed.
Svend E.
Veldhuijzen
.
The Hague
:
Vereniging Die Haghe
.
Van Sandick
Rudolph
1898
. “
Indië vertegenwoordiging op de Nationale Tentoon-stelling van Vrouwenarbeid
,”
De Indische gids
20
:
175
80
.
Van Sas
Niek
1991
. “
Fin-de-siècle als nieuw begin: Nationalisme in Nederland rond 1900
.”
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
106
,
4
:
595
609
.
Van Sas
Niek
1992
. “
The Patriot Revolution: New Perspectives
.”
91
119
, in
The Dutch Republic in the Eighteenth Century: Decline, Enlightenment, and Revolution
, ed.
Margret
Jacob
and
Wijnand
Mijnhardt.
Ithaca, N.Y.
:
Cornell University Press
.
Van Thoor
Marie-Thérèse
1998
.
Het gebouw Nederland: Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen, 1910–1958
,
Zutphen
:
Walburg Pers
.
VanVliet
Hendricus T. M.
1996
.
Eenheid in verscheidenheid: Over de werkwijze van Louis Couperus
Amsterdam
:
Veen
.
Van Vloten
Francisca
1990
.
Heimwee houdt ons gevangen: Kunstenaarsbrieven aan Mies Elout-Drabbe in Domburg
,
Middelburg
:
S. K. B.-Zeeland
.
Van Wesemael
Pieter
1997
.
Architectuur van instructie envermaak: Een maatschappij-historische analyse van de wereldtentoonstelling als didactisch verschijnsel(1798–1851–1970)
.
Delft
:
Publicatiebureau Bouwkunde, Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
.
Van Wezel
Gerard van
1985
. “
‘Waarde Mejuffrouw Marius,’ brieven van Jan Toorop
.”
Jong Holland
1
4
:
2
27
.
Van Zeggelen
Marie C
1938
. “
Geertruida Carelsen (A. G. de Leeuw) (10 april 1843–4 juni 1938)
.”
29
37
, in
Jaarboek Haerlem
, ed.
Haerlem
Vereeniging.
Haarlem
:
Bohn
.
Vellekoop
Marije
1997
. “
Mendes da Costa, ’n prachtig. mens
.”
Kunstschrift
41
,
1
:
18
23
.
Von Plato
Alice
2001
.
Präsentierte Geschichte: Ausstellungskultur und Massenpublikum im Frankreich des 19. Jahrhunderts
Frankfurt/Main
:
Campus
.
Voorhoeve
Jan
1953
.
Voorstudies tot een beschrijving van het Sranan Tongo (Negerengels van Suriname)
.
Amsterdam
:
Noord-Hollandsche Uitgevers Mij
.
Waaldijk
Berteke
1996
.
Het Amerika der vrouw: Sekse en geschiedenis van maat-schappelijk werk in Nederland en de Verenigde Staten
.
Groningen
:
Wolters-Noord-hoff
.
Waaldijk
Berteke
1999
. “
Colonial Constructions of a Dutch Women’s Movement:1898
.”
285
99
in
Differenzen in der Geschlechtsdifferenz/Differences within Gender Studies
ed.
Röttger
Kati
and
Paul
Heike
Berlin
:
Erich Schmidt
.
Waaldijk
Berteke
2003
. “
Wereldtentoonstellingen en het World Wide Web: Een historische vergelijking
.”
Tijdschrift voor genderstudies
6
,
1
:
43
60
.
Wachlin
Steven
1994
.
Woodbury and Page: Photographers, Java
Leiden
:
kitlv
.
Wage
Hendrik A.
1985
. “
Anna de Wit
.”
626
27
in
Biografisch woordenboek van Nederland
, vol.
2
, ed.
Charité
Jan
.
Amsterdam
:
Elsevier
.
Wagner
Anna
1961
. “
Enkele Schetsboeken van Isaac Israels
.”
Bulletin Museum Boy-mans-van Beuningen
12
,
1
:
38
64
.
Wagner
Anna
1962
. “
Enkele Schetsboeken van Isaac Israels (vervolg)
.”
Bulletin Museum Boymans-van Beuningen
13
,
1
:
13
36
.
Waldekker
Marianne
, and
Grever
Maria
1997
.
De Nationale Vrouwententoonstellingen en hun voorgeschiedenis, 1898–1948: Een geannoteerde bibliografie
.
Nijmegen
:
Centrum voor Vrouwenstudies
.
Walkowitz
Judith
1992
.
City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late Victorian London
.
Chicago
:
University of Chicago Press
.
Walton
Whitney
1992
.
France at the Crystal Palace: Bourgeois Taste and Artisan Manufacture in the Nineteenth Century
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Warner
Michael
1992
. “
The Mass Public and the Mass Subject
.”
375
401
, in
Habermas and the Public Sphere
, ed.
Craig J.
Calhoun
.
Cambridge, Mass.
:
mit Press
.
Wassing-Visser
Rita
1995
.
Koninklijke geschenken uit Indonesië: Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600–1938)
.
Zwolle
:
Waanders
.
Webster
Wendy
1998
.
Imagining Home: Gender, “Race,” and National Identity, 1945–64
.
London
:
ucl Press
.
Weimann
Jeanne M.
1981
.
The Fair Women: The Story of the Woman’s Building: World’s Columbian Exposition, Chicago 1893
.
Chicago
:
Academy Chicago
.
Wekker
Gloria
, and
Braidotti
Rosi
1996
.
Praten in het donker: Multiculturalisme en anti-racisme in feministisch perspectief
.
Kampen
:
Kok
.
Welcker
Johanna M.
1995
. “
Pieter Lodewijk Tak
.”
219
23
, in
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland
, vol.
6
, ed.
Meertens
Pieter J.
Amsterdam
:
Stichting beheer iisg
.
Wiemann
Barbara
1988
. “
Opkomst en neergang van de ongehuwde-moederzorg in Nederland (1880–1985)
.”
Amsterdams Sociologsch Tijdschrift
15
,
2
:
337
68
.
Willems
Wim
, et al eds.
1997
.
Uit Indië geboren: Vier eeuwen familiegeschiedenis
.
Zwolle
:
Waanders
.
Williams
Rosalind H.
1982
.
Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France
.
Berkeley
:
University of California Press
.
Woloch
Nancy
1994
.
Women and the American Experience
.
New York
:
McGraw-Hill
.
Young
Robert J. C.
1995
.
Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture, and Race
.
London
:
Routledge
.