Skip to Main Content
Skip Nav Destination
This content is made freely available by the publisher. It may not be redistributed or altered. All rights reserved.
This content is only available as PDF.

Bibliography

Primary Sources
Archives

Hoover Institution Archives, Stanford University

 • Jacobs collection

 • Jay Calvin Houston archive

Jardine Matheson Archive, University of Cambridge

Public Record Office (pro), London: fo 228 Embassy and Consular Archives, China Correspondence Series 1

 • 228/2510 (Shanghai Mixed Court Incident, 1905–06)

 • 228/2511 (Shanghai Mixed Court Incident, 1906)

 • 228/2512 (Shanghai Incident of 1905 and Riot Claims)

 • 228/3140 (Labour and New Chinese Movements, vol. 1, 1922 to May 1925)

 • 228/3141 (Labour and New Chinese Movements, vol. 2, May to June 1925)

 • 228/3143 (Labour and New Chinese Movements, vol. 3, 9 to 27 June 1925)

 • 228/3145 (Shanghai Riots, Mixed Court Proceedings, July 1925)

 • 228/3214 (Minutes of Shanghai Intelligence Bureau, Jan. 1918 to Oct. 1920)

 • 228/3291 (Political and Intelligence Reports, Shanghai, Feb. 1921 to Jan. 1927)

 • 228/3526 (Boycotts and Strikes, vol. 1, May to Aug. 1919)

 • 228/3527 (Boycotts and Strikes, vol. 2, Aug. 1919 to Aug. 1922)

Shanghai Municipal Police Files (smpf), 1894-1949

Periodicals

Dongfang zazhi (1925)

Gongchandang (1921)

Gongren baojian (1918)

Gongren zhi lu (1925-26)

Gongren zhoukan (1922)

Guowen zhoubao (1926)

Laodong (1918)

Laodong zhoukan (1921)

Laodongjie (1920-21)

Laodongyin (1920)

Laodongzhe (1920)

Laogong rikan (1925)

Minguo ribao (1916, 1920–27)

Minguo ribao (Shanghai) (1927)

Minsheng (1914-15)

Municipal Gazette (1912-20)

North China Herald (NCH), 1890-1930

Rexue ribao (1925)

Shanghai gongren (1927)

Shanghai huoyou (1920-21)

Shenbao (1922-27)

Shibao (1911-19)

Shishi xinbao (1918-20)

Xianqu (1922)

Xiangdao (1924-27)

Xingqi pinglun (1919)

Xin qingnian (1918)

ZGGRYDSL: Zhongguo gongren yundong shiliao (1958; 1979–82)

Zhongguo gongren (1924-25)

Secondary Sources
Books and Articles in Asian Languages
Ying
A
,
Qian
Xingcun
,
Fan Mei huagong jinyue wenxue ji [Collection of literary materials on the opposition to U.S. restriction of Chinese labor]
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1960
.
Bao
Huiseng
.
Bao Huiseng huiyilu [Memoirs of Bao Huiseng]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1983
.
Bi
Keguan
and
Huang
Yuanlin
.
Zhongguo manhua shi [History of the cartoon in China]
.
Beijing
:
Beijing yishu chubanshe
,
1986
.
Cai
Zhongxing
.
Diguozhuyi lilun fazhan shi [History of the development of theories of imperialism]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1987
.
Chan
Mingqiu
.
“Wusi yu gongyun” [May Fourth and the labor movement]
. In
Wusi yanjiu lunwen ji [Collection of essays in May Fourth Movement research]
, ed.
Rongzu
Wang
,
57
88
.
Taibei
:
Lianjing chuban shiye gongsuo
,
1979
.
Chen
Baoliang
.
Zhongguo liumang shi [History of Chinese vagrants]
.
Beijing
:
Shehui kexue chubanshe
,
1993
.
Chen
Da
.
“Guonei zhongyao gonghui de gaikuang” [Conditions of the most important domestic labor unions]
.
Shehui xuejia
2
(
1927
):
101
12
.
Chen
Duxiu
.
“Shanghai Housheng shachang Hunan nügong wenti” [The question of Hunanese women workers at the Housheng mill in Shanghai]
. In
Duxiu wencun [Duxiu’s collected works]
,
453
550
.
Wuhu
:
Anhui renmin chubanshe
,
1988
.
Chen
Duxiu
.
“Si lun Shanghai shehui” [Fourth observation on Shanghai society]
. In
Duxiu wencun
,
597
.
Wuhu
:
Anhui renmin chubanshe
,
1988
.
Chen
Huili
and
Fang
Xiaofen
.
Shanghai gongyun zhi [The annals of the Shanghai labor movement]
.
Shanghai
:
Shanghai shehui kexueyuan chubanshe
,
1997
.
Chen
Pingyuan
and
Xia
Xiaohong
.
Chu mo lishi: Wusi renwu yu xiandai Zhongguo [History appears and disappears: May Fourth personalities and the contemporary world]
.
Guangzhou
:
Guangdong chubanshe
,
1999
.
Chen
Tianhua
.
“Meng xiangtou” [About face!]
. In
Chen Tianhua ji [The essays of Chen Tianhua]
,
30
56
.
Changsha
:
Hunan renmin chubanshe
,
1958
.
Chen
Weimin
.
“Zhongguo gongchandang chuangli qi de Shanghai gongren yundong pinggu” [Evaluation of the Shanghai labor movement at the time of the foundation of the Chinese Communist Party]
.
Shilin
4
, no.
11
(
1988
):
72
79
.
Chen
Zhen
.
Zhongguo jindai gongye shi ziliao [Materials on the history of modern Chinese industry]
.
4
vols.
Beijing
:
Sanlian shudian
,
1957–61
.
Cheng
Xiwen
.
“Wo dang Huang Jinrong guanjia de jianwen” [What I saw and heard as Huang Jinrong’s butler]
. In
Jiu Shanghai de banghui
,
138
66
,
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Dai
Xugong
.
Xiang Jingyu zhuan [Biography of Xiang Jingyu]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1981
.
Deng
Tai
.
Shenghuo sumiao [Sketches of life]
.
Shanghai
:
Daxia shudian
,
1937
.
Deng
Zhongxia
.
“Women de liliang” [Our forces]
.
Zhongguo gongren yundong shiliao
3
(
1980
):
1
29
.
Deng
Zhongxia
.
Zhongguo zhigong yundong jianshi [A brief history of the Chinese labor movement]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1957
.
.
Diyici guonei geming zhanzheng shiqi de gongren yundong [The labor movement during the first revolutionary civil war period]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1954
.
.
Diyici Zhongguo laodong nianjian [The first Chinese labor yearbook]
.
3 parts
.
Beiping
:
Beiping shehui diaochabu
,
1928
.
Dong
Chuping
.
“Huiyi Zhongguo laodong zuhe shujibu” [Memories of the Chinese Labor Organization Secretariat]
.
Zhonggong dangshi ziliao
1
(
1982
):
82
87
.
Eda
Kenji
.
Goshi jiki no Shanhai rodo undo [The Shanghai labor movement in the May Fourth period]
.
Kyotoshi
:
Dohosha
,
1992
.
.
‘Erda’ he ‘Sanda’: Zhongguo gongchandang dier-san daibiao dahui ziliao xuanbian [Selected materials from the Second and Third Congresses of the Chinese Communist Party]
.
Beijing
:
Zhongguo shehui kexue chubanshe
,
1985
.
.
‘Er qi’ qianhou gonghui yundong lüeshi [Brief history of the trade-union movement around the time of the 7 February Incident]
.
Shanghai
:
n.p., n.d.
(
1920s
).
Gu
Shuping
.
“Wo liyong Gu Zhuxian de yanhu jinxing geming huodong” [I used Gu Zhuxian’s cover to carry out revolutionary activity]
. In
Jiu Shanghai de banghui
.
Shanghai
:
Shanghai remin chubanshe
,
1986
.
Guo
Yuming
.
“Xinhai geming qijian de Shanghai qunzhong yundong” [The mass movement in Shanghai during the 1911 Revolution]
.
Shanghai sheyuan xuebao
3
(
1981
):
9
19
.
Hong
Anqi
and
He
Bufeng
.
Zhongguo gongren yundong jianshi [A short history of the Chinese labor movement]
.
Xi’an
:
Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe
,
1987
.
Hua
Gang
.
Yijiuerwu nian zhi yijiuerqi nian de Zhongguo de geming shi [History of the Chinese Revolution, 1925–27]
.
Shanghai
:
Chungeng shudian
,
1931
.
Huang
Xiurong
.
Gongchan guoji yu Zhongguo geming guanxi shi [The history of the Communist International and the Chinese Revolution]
.
2
vols.
Beijing
:
Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe
,
1989
.
Huidang shi yanjiu [Research on the history of the secret societies]
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1987
.
Jiangnan zaochuanchang changshi, 1865–1949.5 [The long history of the Jiangnan arsenal, 1865–May 1949]
.
Nanjing
:
Jiangsu renmin chubanshe
,
1983
.
Jiang
Hao
.
“Hongmen lishi chu tan” [Investigation into the origins of the Hong League]
.
In Jiu Shanghai de banghui
,
68
86
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Jiang
Hao
.
“Qingbang de yuanliu ji yanbian” [The origins and evolution of the Green Gang]
. In
Jiu Shanghai de banghui
,
51
68
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Jiang
Peinan
and
Chen
Weimin
.
“Shanghai zhaopai gonghui de xingwang”
[The rise and fall of Shanghai’s signboard labor unions]. Jindai shi yanjiu
6
(
1984
):
45
78
.
Jiang
Peinan
and
Chen
Weimin
.
“Zhongguo laodong zuhe shujibu shimo kao” [An overview of the history of the Chinese Labor Organization Secretariat]
.
Dangshi ziliao congkan
,
3
. no.
4
(
1980
):
108
15
.
Jiang
Weixin
.
“Huiyi Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi ji qita” [Reminiscences of the Shanghai workers three armed uprisings and other things]
.
Dangshi ziliao congkan
2
, no.
3
(
1980
):
99
107
.
Jindai
Shanghai
,
chengshi
yanjiu
[Research on the city of Shanghai in the modern period]
, ed.
Zhongli
Zhang
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1990
.
Jiu
Shanghai de banghui
[The secret societies of old Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Ju
E yundong
[The resist Russia movement]
.
Beijing
:
Zhongguo shehui kexue chubanshe
,
1979
.
Ke
Fang
.
Yijiuerwu nian Shanghai rishang shachang gongren bagong zhi neimu ji shi-mo ji [The inside story from beginning to end of the strikes in the Japanese cotton mills of Shanghai in 1925]
.
Shanghai
:
n.p
.,
1926
.
Kosugi
Shuji
.
“Shanghai kōdan rengōkai to Shanghai no rōdō undō” [The Federation of Shanghai Syndicates and the Shanghai labor movement]. Reshikagu Kenkyu
393
(
1973
):
14
31
.
Lao
Shanghai
,
ming
ren
,
ming
shi
,
ming
wu daguan
[The magnificent spectacle of old Shanghai: Names of people, places, and things]
, ed.
Yuezhi
Xiong
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1997
.
Li
Cishan
.
“Shanghai laodong zhuangkuang” [Shanghai labor conditions]. Xin qingnian
7
, no.
6
(
1920
):
1
83
.
Li
Hong
.
“Dang de chuangli shiqi zhongyao de gongren baokan jieshao” [Introduction to the principal workers’ periodicals at the time of the foundation of the Party]. Zhongguo gongyun shiliao
2
(
1958
):
75
89
.
Li
Jianmin
.
Wusa can’an hou de fanying yundong [The anti-British movement after the May Thirtieth massacre]
.
Taibei
:
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo
,
1986
.
Li
Shiyu
.
“Qingbang zaoqi zuzhi kaolü” [A consideration of the organizational origins of the Green Gang]. In Jiu Shanghai de banghui
,
29
50
.
Shanghai
:
Shanghai renminchubanshe
,
1986
.
Li
Shiyue
.
“Xinhai geming qianhou de Zhongguo gongren yundong he Zhonghua minguo gongdang” [The Chinese labor movement and the Chinese Republican Labor Party around the time of the 1911 Revolution]. Shixue jikan
1
, no.
3
(
1957
):
63
86
.
Lin
Jianbai
and
Li
Zhining
.
Li Qihan
.
Guangdong
:
Guangdong renmin chubanshe
,
1984
.
Lin
Zengping
.
“Huidang yu Xinhai geming” [The secret societies and the 1911 Revolution]. In Huidang shi yanjiu
,
166
73
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1987
.
Liu
Ding
.
“Xuesheng yundong yu sanci wuzhuang qiyi” [The student movement and the three armed uprisings]. Shanghai gongyun shiliao
2
(
1987
):
40
45
.
Liu
Guanzhi
.
“Guanyu 1924–1925 nian Shanghai gongren yundong de huiyu” [Recollections of the Shanghai labor movement during the years 1924–1925]. Zhongguo gongren yundong shiliao
1
(
1960
):
34
81
.
Liu
Hongsheng qiye shiliao
[Historical materials on the enterprises of Liu Hongsheng]
. Vol.
1
,
1911
31
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1981
.
Liu
Mingkui
.
Zhongguo gongren jieji lishi zhuangkuang, 1840–1949 [A history of the conditions of the Chinese working class]
. Vol.
1
.
Beijing
:
Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe
,
1985
.
Liu
Yongming
.
Guomindang ren yu wusi yundong [Guomindang members and the May Fourth Movement]
.
Beijing
:
Zhongguo shehui kexueyuan chubanshe
,
1990
.
Ma
Chaojun
.
Zhongguo laodong wenti [The labor question in China]
.
Shanghai
:
Minzhi shuju
,
1925
.
Ma
Chaojun
.
Zhongguo laogong yundong shi [A history of the Chinese labor movement]
.
Chongqing
:
Shangwu yinshuguan
,
1942
.
Ma
Chaojun
.
Zhongguo laogong yundong shi [A history of the Chinese labor movement]
.
Taibei
:
Zhongguo laogong fuli chubanshe
,
1958
.
Ma
Honglin
,
Ji
Guozhong
, and
Chen
Shulin
.
“Diyici shijie dazhan qijian Shanghai gongren jieji de zhuangda he gongren yundong fazhan” [The growth of the Shanghai working class and the development of the labor movement during the First World War]. Shixue yuekan
7
(
1964
):
9
15
.
Mao
Qihua
.
“Da geming chuqi Shanghai Zhonghua shuju zongchang de dang, tuan zuzhi yu gongren yundong” [Party and League organization and the labor movement at the Shanghai Zhonghua Book Company at the start of the Great Revolution]. Shanghai gongyunshi yanjiu ziliao
4
(
1984
):
2
5
.
Mao
Zedong
.
“Hunan nongmin yundong kaocha baogao” [Investigation into the peasant movement in Hunan]. In Mao Zedong xuanji [Selected works of mao zedong]
, vol.
1
,
13
48
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
1951
.
Mi
Bi
.
“Shanghai sichang nugong de tongmeng bagong” [The general strike by women workers in the silk filatures of Shanghai]. Funü zazhi
8
, no.
10
(
1922
):
62
66
.
Nanyang xiongdi yancao gongsi shiliao [Historical materials on Nanyang Bros. Tobacco Company]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1958
.
Negishi
Tadashi
.
Shanhai no girudo [The Shanghai guilds]
.
Tokyo
:
Nihon Hyoron Shinsha
,
1951
.
Neigang chunqiu: Suzhou he matou de bianqian [Spring and autumn on the docks: Changes in the docks on Suzhou creek]
.
Shanghai
:
Shanghai shi neihe zhuangxie gongsi
,
1975
.
Pan
Junxiang
.
“Xinhai geming yu Shanghai guohuo yundong de fasheng fazhan” [The 1911 Revolution and the origin and development of the Shanghai national produce movement]. In Xinhai geming yu jindai Zhongguo
vol.
2
,
923
36
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1994
.
Peng
Zeyi
.
“Shijiu shiji houqi zhongguo chengshi shougongye shangye hanghui de chongjian he zuoyong” [The reestablishment and functions of late-nineteenth-century Chinese urban handicraft and commercial guilds]
.
Lishi yanjiu
1
(
1965
):
71
102
.
Peng
Zeyi
.
Zhongguo jindai shougongye shi ziliao, 1840–1949 [Source materials on the history of the handicraft industry in modern China, 1840–1949]
.
4
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1957
.
Qiu
Jiang
.
Chengyu gushi [Tales about four-character phrases]
.
Guangzhou
:
Guangdong renmin chubanshe
,
1981
.
Quan
Hansheng
.
Zhongguo hanghui zhidu shi [A history of the guild system in China]. 1934
;
Taibei
:
Shihuo chubanshe
,
1978
.
Quan
Hansheng
.
“Zhongguo kuli bang zhi shi de kaocha” [An investigation into the history of coolie gangs in China]. Zhongguo jingji
2
, no.
1
(
1934
):
1
3
.
Quanguo gongren shenghuo ji gongye shengchan diaocha tongji baogao shu [Statistical report on the nationwide investigation of workers’ lives and industrial output]
. Vol.
1
.
Nanjing
:
Gongshangbu
,
1930
.
Ren
Jianshu
.
“Chen Duxiu yu Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi” [Chen Duxiu and the Shanghai workers’ armed uprisings]. Zhonggong dangshi ziliao
4
, no.
13
(
1982
):
70
83
.
Ren
Jianshu
.
Chen Duxiu zhuan [Biography of Chen Duxiu], Vol. 1, Cong xiucai dao zong shuji [From scholar to general secretary]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1989
.
Rongjia qiye shiliao [Historical materials on the Rong family enterprises]
. Vol.
1
,
1896–1937. 1962
;
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1980
.
Sha
Jiansun
.
Zhongguo gongchandang tongshi [A comprehensive history of the Chinese Communist Party]
.
2
vols.
Changsha
:
Hunan jiaoyu chubanshe
,
1996
.
Shanghai di sanshiyi mianfangzhi chang gongren yundong shi [A history of the labor movement in the Shanghai No. 31 textile mill]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shanghai fangzhi gongren yundong shi [The history of the labor movement among Shanghai textile workers]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shanghai fengtu zaji [Miscellany of natural conditions and social customs of Shanghai]
.
Shanghai
:
Xintuo gongsi
,
1933
.
Shanghai gangshi hua [Tales from the history of the Shanghai docks]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1979
.
“Shanghai gonggong zujie gongbuju jingwu ribao zhaize” [Extracts from the Shanghai International Settlement police daily reports, 1 March to 30 April 1927]. Dang’an yu lishi
1
(
1987
):
20
65
.
Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi [The three armed workers’ uprisings in Shanghai]
, ed.
Qisheng
Zhou
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1983
.
Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi yanjiu [Research on the three Shanghai workers’ armed uprisings]
, ed.
Baofang
Xu
and
Xingying
Bian
.
Shanghai
:
Zhishi chubanshe
,
1987
.
Shanghai gongren yundong shi [History of the Shanghai labor movement]
.
Nanjing
:
Guomindang zhongyang minzhong yundong zhidao weiyuanhui
,
1935
.
Shanghai haiyuan gongren yundong shi [A history of the labor movement among Shanghai seamen]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shanghai jindai shi [A history of Shanghai in the modern era]
, ed.
Liu
Huiwu
. Vol.
1
.
Shanghai
:
Huadong shifan daxue chubanshe
,
1985
.
Shanghai juanyanchang gongren yundong shi [The history of the labor movement in the Shanghai Cigarette Factory]
.
Beijing
:
Zhonggongdang shi chubanshe
,
1991
.
Shanghai lieshi xiaozhuan [Brief biographies of Shanghai martyrs]
.
Shanghai
:
n.p
,
1983
.
Shanghai shangwu yinshuguan zhigong yundongshi [The history of the labor movement at the Shanghai Commercial Press]
.
Beijing
:
Zhonggongdang shi chubanshe
,
1991
.
“Shanghai shi renli chefu shenghuo zhuangkuang diaocha baogao shu” [Report on the living conditions of rickshaw pullers in Shanghai]. Shehui banyuekan
1
, no.
1
(
1934
):
99
113
.
Shanghai shi tongji [Statistics on Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai shi difang xiehui
,
1933
.
Shanghai xuesheng yundong dashi, 1919.5–1949.9 [Chronicle of the Shanghai student movement]
, ed.
Min
Wang
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1985
.
Shanghai xuesheng yundong shi [History of the Shanghai student movement]
, ed.
yanjiuhui
Shanghai shi qingyun shi
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1995
.
Shanghai Yongan gongsi zhigong yundong shi [History of the labor movement among the workers and employees of the Shanghai Yongan company]
.
Beijing
:
Zhonggongdang shi chubanshe
,
1991
.
Shanghai zhi gongye [Industry of Shanghai]
.
Shanghai
:
Shehui ju
,
1929
.
Shanghai zhinan [Guide to Shanghai]
.
Shanghai
:
Shangwu yinshuguan
,
1925
.
Shanghai zilaishui gongren yundong shi [The history of the labor movement in the Shanghai Water Works]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shen
Yixing
.
Gongyun shi ming-bian lu [Putting the record straight on the history of the labor movement]
.
Shanghai
:
Shanghai shehui kexue chubanshe
,
1987
.
Shen
Yixing
.
“Wusi yundong zhong Shanghai gongren de bagong douzheng” [The strike struggle of Shanghai workers in the May Fourth movement]. In Jinian Wusi yundong sishi zhounian lunwenji [Essays on the fortieth anniversary of the May Fourth movement]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1960
.
Shen
Yixing
,
Jiang
Peinan
, and
Zheng
Qingsheng
.
Shanghai gongren yundong shi [A history of the Shanghai labor movement]
. Vol.
1
.
Shenyang
:
Liaoning renmin chubanshe
,
1991
.
Su
Zhiliang
and
Chen
Lifei
.
Jindai Shanghai hei shehui yanjiu [Researches into the secret societies of modern Shanghai]
.
Hangzhou
:
Zhejiang renmin chubanshe
,
1991
.
Sun
Wen
.
Zongli guanyu minzhong yundong zhi yijiao [The legacy on popular movements of Premier Sun Yat-sen]
.
Chongqing
:
Zhongyang shehuibu
,
1940
.
Sun
Yutang
.
Zhongguo jindai jingji shi cankao ziliao congkan: Zhongguo jindai gongye shi ziliao [Series of reference materials on the history of the modern Chinese economy: Materials on the history of modern Chinese industry]
. Vol.
1
,
parts 1 and 2
.
Beijing
:
Kexue chubanshe
,
1957
.
Sun
Zhongshan
.
Sun Zhongshan quanji [Complete works of Sun Yat-sen]
.
11
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1981–1986
.
Sun
Zhongshan
.
“San min zhuyi” [Three people’s principles] (1924 version). In Sun Zhongshan xuanji [Selected works of Sun Yat-sen]
, vol.
2
,
588
838
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1956
.
Sun Zhongshan xuanji [Selected works of Sun Yat-sen]
,
2
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1956
.
Tang
Chunliang
.
Li Lisan zhuan [Biography of Li Lisan]
.
Harbin
:
Heilongjiang renmin chubanshe
,
1984
.
Tang
Hai
.
Zhongguo laodong wenti [Chinese labor problems]
.
Shanghai
:
Guanghua shuju
,
1926
.
Tang
Zhenchang
.
Shanghai shi [History of Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1989
.
Tongjibiao zhong zhi Shanghai [Shanghai through statistical tables]
, ed.
Zhiru
Luo
.
Nanjing
:
Zhongguo shehui kexueyuan
,
1932
.
Wang
Delin
.
“Gu Zhuxuan zai Zhabei faji he kaishe Tianchan wutai” [Gu Zhuxuan’s fame and fortune in Zhabei and the establishment of the Tianchan theatre]. In Jiu Shanghai de banghui
,
357
59
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Wang
Jingyu
.
Zhongguo jindai jingji shi cankao ziliao congkan: Zhongguo jindai gongye shi ziliao [Series of reference materials on the history of the modern Chinese economy: materials on the history of modern Chinese industry]
.
Vol. 2
,
part 2
.
Beijing
:
Kexue chubanshe
,
1957
.
Wang
Jingyu
and
Nie
Baozhang
.
“Guanyu Zhongguo diyi chanye gongren de douzheng ziliao” [Materials on the struggles of the first industrial workers in China]. Jingji yanjiu
2
(
1962
):
43
51
.
Wang
Peiwei
.
Jiang Kanghu yanjiu [Researches on Jiang Kanghu]
.
Wuhan
:
Wuhan chubanshe
,
1998
.
Wang
Yangqing
and
Xu
Yinghu
.
“Shanghai Qinghongbang gaishu” [A general account of the Green and Red gangs in Shanghai]. Shehui kexue
5
(
1982
):
63
65
.
Wang
Ze
.
“Chuantong wenhua de jiazhi quxiang zhuti jiazhi wenti.” In Chuantong wenhua yu xiandaihua [Traditional culture and modernization]
,
85
94
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1987
.
Wusa yundong [The May Thirtieth Movement]
.
3
vols.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1991
.
Wusa yundong shiliao [Historical materials on the May Thirtieth Movement]
.
Vol. 1
,
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1981
; vol.
2
,
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Wusi aiguo yundong [The May Fourth patriotic movement]
. Vol.
2
.
Beijing
;
Zhongguo shehui kexue chubanshe
,
1979
.
Wusi aiguo yundong ziliao [Materials on the May Fourth patriotic movement]
.
Beijing
:
Kexue chubanshe
,
1959
.
Wusi shiqi qikan jieshao [Introduction to periodicals of the May Fourth Movement]
.
3
vols.
Beijing
:
Shenghuo, dushu, xinzhi sanlian shudian
,
1958
.
Wusi yundong zai Shanghai shiliao xuanji [Selected historical materials on the May Fourth movement in Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1960
.
Xia
Shunkai
.
“Zhongguo shehui dang de chengli, fenlie he jiesan” [The foundation, splitting, and dissolution of the Chinese Socialist Party]. Shanghai wenshi ziliao xuanji
63
(
1989
):
46
65
.
Xiandai Shanghai dashiji [Chronicle of events in contemporary Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai zishu chubanshe
,
1996
.
Xiandai shiliao [Historical materials for the contemporary period]
.
4
vols.
Shanghai
:
Haitian chubanshe
,
1934
.
Xinhai geming yu jindai Zhongguo [The 1911 Revolution and modern China]
.
2
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1994
.
Xinhai geming zai Shanghai shiliao xuanji [Selected historical materials on the 1911 Revolution in Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1966
.
Xiong
Yuezhi
.
“Shanghai ju E yundong shulun” [An overview of the anti-Russia movement in Shanghai]. In Shanghai shi yanjiu
, ed.
Tang
Zhenchang
and
Hengchun
Shen
,
238
52
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1988
.
Xiong
Yuezhi
. ed.
Lao Shanghai mingren mingshi mingwu daguan [The spectacle of old Shanghai: Dictionary of people, events and things]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1997
.
Xu
Dingxin
and
Qian
Xiaoming
.
Shanghai zongshanghui, 1902–1929 [The Shanghai Chamber of Commerce, 1902–1929]
.
Shanghai
:
Shanghai shehui kexueyuan chubanshe
,
1991
.
Xu
Meikun
.
“Huiyi Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi de yixie qingkuang” [Reminiscences of some of the circumstances of the Shanghai workers’ three armed uprisings]. Zhonggong dangshi ziliao
3
, no.
8
(
1981
):
91
94
.
Xue
Gengxin
.
“Wo jiechuguo de Shanghai banghui renwu” [Personalities from Shanghai gangs I have met]. In Jiu Shanghai de banghui
,
87
107
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Yang
Kuisong
and
Dong
Shiwei
.
Haishi shenlou yu damou luzhou: Zhongguo jindai shehuizhuyi sixiang yanjiu [Mirage and oasis: A study of the tide of socialist thought in modern China]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1991
.
Ye
Shengtao
.
Ni Huanzhi. In Ye Shengtao wenji [Literary works of Ye Shengtao]
,
119
411
.
Beijing
:
Renmin wenxue chubanshe
,
1958
.
‘Yida’ qianhou: Zhongguo gonchandang di yici daibiao dahui qianhou ziliao xuanbian [Around the time of the First Congress: A selection of materials on the time around the First Congress]
.
2
vols.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1980
.
Yijiuerqi nian de Shanghai shangye lianhehui [The Shanghai Commercial Association of 1927]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1983
.
(Yijiulingwu) 1905 nian Shanghai renmin de fan-Mei aiguo yundong [The Shanghai people’s anti-American patriotic movement of 1905]
.
Shanghai
:
Renmin chubanshe
,
1959
.
Yingmei yangongsi zai Hua qiye ziliao huibian [Collected materials on BAT enterprises in China]
.
Beijing
:
Zhonghua shuji
,
1983
.
Yu
Danchu
.
“Xinhai geming shiqi de minzu yingxiong renwu shi jian chukao” [A preliminary investigation into the historical example of national heroes during the era of the 1911 Revolution]. In Xinhai geming yu jindai Zhongguo
, vol.
2
,
1004
21
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1994
.
Yu
Danchu
.
“Zhongguo jindai aiguo zhuyi de ‘wangguo shijian’ chukao” [Preliminary investigation into modern Chinese patriotism’s concern with the ‘historical warnings of extinct nations’]. Shijie lishi
1
(
1984
):
23
31
.
Zhan
Ran
.
“Zhongguo de baogong zhi” [The Chinese contract labor system]. Duli pinglun
1
(
1932
):
14
17
.
Zhandou de wushi nian: Shanghai juanyan yi chang gongren douzheng shihua [The fifty-year battle: Tales from the history of workers’ struggles at one Shanghai cigarette factory]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1960
.
Zhang
Cunwu
.
Guangxu sayinian Zhong-Mei gongyue fengchao [The agitation surrounding the Sino-American labor contract in 1905]
.
Taibei
:
Zhonggyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo
,
1966
.
Zhang
Dewang
.
“Ruhe pingjia zichanjieji geming minzhu pai zai Wusi yundong zhong de zuoyong” [How to evaluate the role of the bourgeois revolutionary democratic faction in the May Fourth movement]. Zhonggong dangshi yanjiu
2
(
1990
):
67
73
.
Zhang
Quan
.
“Guanyu Huxi gongyou julebu” [Concerning the western Shanghai workers’ club]. Dangshi ziliao congkan
3
, no.
4
(
1980
):
116
24
.
Zhang
Tiejun
.
“Quxiao baogongzhi de zhipiao zenyang duixian” [How to fulfill the promissory note to abolish contract labor]. 2 parts. Laogong yuekan
1
, no.
6
(
1932
):
23
28
;
1
, no.
7
(
1932
):
41
54
.
“Zhang Weizhen tan Hunan zaoqi gongyun” [Zhang Weizhen discusses the early labor movement in Hunan]. Dangshi yanjiu ziliao
1
(
1980
):
236
41
.
“Zhang Weizhen tongzhi tan Shanghai ‘Wusa’ yundong” [Comrade Zhang Weizhen discusses the May Thirtieth Movement in Shanghai]. Dangshi yanjiu ziliao
1
(
1980
):
304
12
.
Zhao
Jinpeng
.
“Wusi yundong shiqi Guomindang shi bu cunzai de?” [Did the Guomindang exist during the May Fourth Movement?]. Zhonggong dangshi yanjiu
2
(
1990
):
73
74
.
Zhao
Qin
.
“Xinhai geming qianhou de Zhongguo gongren yundong” [The Chinese labor movement around the time of the 1911 Revolution]. Lishi yanjiu
2
(
1959
):
1
16
.
Zhong
Gong
.
Qingnian gongren wenti [The problem of young workers]
.
Shanghai
: (
probably, Gongchandang Qingniantuan
),
1925
.
Zhonggong dangshi renwu zhuan [Biographies of past members of the Chinese Communist Party]. 55 vols. to date
.
Xi’an
:
Shaanxi renmin chubanshe
,
1980
-
1994
.
Zhonggong zhongyang qingnian yundong wenjian xuanbian [Anthology of CCP Central Committee documents on the youth movement]
.
Beijing
:
Zhongguo qingnian chubanshe
,
1988
.
Zhonggong zhongyang wenjian xuanji [Selected materials of the Central Committee of the Chinese Communist Party]. vol. 1, 1921–1925; vol. 2, 1926; vol. 3, 1927
.
Beijing
:
Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe
,
1989
.
Zhongguo disici quanguo laodong dahui jueyi an [Draft resolutions of the Fourth Chinese National Labor Congress]
.
Hankou
:
Zhongguo zonggonghui
,
1927
.
Zhongguo funü yundong lishi ziliao, 1921–1927 [Materials on the history of the Chinese women’s movement]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1986
.
Zhongguo gongchandang diyici daibiao dahui dang’an ziliao [Archival materials on the First Congress of the Chinese Communist Party]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1982
.
Zhongguo gongchandang Shanghai shi zuzhishi ziliao, 1920.8–1987.10 [Historical materials on the organization of the Chinese Communist Party in Shanghai, 1920–1987]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1991
.
Zhongguo gongchandang tong zhi [The complete record of the Chinese Communist Party]
, ed.
Zheng
Hui
,
Zhang
Jingru
, and
Liang
Zhixiang.
3
vols.
Beijing
:
Zhongyang wenxian chubanshe
,
1997
.
Zhongguo gonghui lishi wenxian, 1921–27 [Documents on the history of the Chinese labor unions, 1921–27]
.
Beijing
:
Gongren chubanshe
,
1958
.
Zhongguo gongren yundong de xianqu [Pioneers of the Chinese labor movement]
.
2
vols.
Beijing
:
Gongren chubanshe
,
1983
.
Zhongguo guomindang dierci quanguo daibiao dahui geshengqu dangwu baogao mulu [Reports and lists from each province to the Second Guomindang National Congress]
.
Shanghai
:
Guomindang zhongyang zhixing weiyuanhui
,
1926
.
Zhongguo guomindang diyi, erci quanguo daibiao dahui huiyi shiliao [Historical materials on the First and Second Guomindang congresses]
. vol.
1
.
Shanghai
:
Jiangsu guji chubanshe
,
1986
.
Zhongguo guomindang yu laodong [The Chinese Guomindang and labor]
.
Shanghai
:
Guomindang zhongyang zhixing weiyuanhui
,
1927
.
Zhongguo lici laodong dahui wenxian [Documents on all previous Chinese labor congresses]
.
Beijing
:
Gongren chubanshe
,
1957
.
Zhongguo zhigong yundong wenxian [Documents on the Chinese labor movement]
. vol.
1
.
Shanghai
:
Shinian chubanshe
,
1946
.
Zhou
Guangyuan
.
“Diguozhuyi ruqin dui jindai Zhongguo jingji fazhan de yingxiang” [The influence of the incursion of imperialism on China’s economic development]. Lishi yanjiu
4
(
1988
):
66
78
.
Zhou
Shangwen
and
He
Shiyou
.
Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi shi [The three Shanghai workers’ armed uprisings]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1987
.
Zhou
Yumin
and
Shao
Yong
.
Zhongguo banghui shi [History of secret societies in China]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1993
.
Zhu
Bangxing
,
Hu
Linge
, and
Xu
Sheng
.
Shanghai chanye yu Shanghai zhigong [Shanghai industry and Shanghai labor]. 1939
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1984
.
Zhu
Baoting
.
“Wusi qijian Shanghai haiyuan gongren de bagong” [The strike by Shanghai seamen during the May Fourth movement]. In Wusi yundong huiyi lu [Collection of Reminiscences of the May Fourth movement]
. vol.
2
,
634
36
.
Beijing
:
n.p
,
1979
.
Zhu
Hua
.
“Shanghai wusi yundong san ti” [Three problems concerning the May Fourth movement in Shanghai]. Jindai shi yanjiu
4
(
1990
):
123
37
.
Zhu
Xuefan
.
“Shanghai gongren yundong yu banghui er-san shi” [Two or three things about the Shanghai labor movement and the secret societies]. In Jiu Shanghai de banghui, 1–9
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Zou
Yiren
.
Jiu Shanghai renkou bianqian de yanjiu [Research on population change in old Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1980
.
Books and Articles in Western Languages
A. A. (A. P. Appen)
.
“Tri shankhaiskikh vosstaniia
.”
Problemy Kitaia
2
(
1930
):
63
86
.
Alexander
J. C.
, and
Lina
M.
“Honneth’s New Critical Theory of Recognition
.”
New Left Review
220
(
1996
):
126
36
.
Anagnost
Ann
.
National Past-Times: Narrative, Representation, and Power in Modern China
.
Durham, NC
:
Duke University Press
,
1997
.
Anderson
Benedict
.
Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism
.
London
:
Verso
,
1983
.
Apter
David A.
, and
Tony
Saich
.
Revolutionary Discourse in Mao’s Republic
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1994
.
Balakrishnan
Gopal
.
Mapping the Nation
.
London
:
Verso
,
1996
.
Banno
Junji
.
“Japanese Industrialists and Merchants and the Anti-Japanese Boycotts in China, 1919–1928.” In The Japanese Informal Empire in China, 1895–1937
, ed.
Duus
P.
,
Myers
R. H.
, and
Peattie
M. R.
,
314
329
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Bergère
Marie-Claire
.
“The Chinese Bourgeoisie, 1911–37.” In The Cambridge History of China
, vol.
12
,
part 2
,
721
825
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1982
.
Bergère
Marie-Claire
.
The Golden Age of the Chinese Bourgeoisie, 1917–1937
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1989
.
Bergère
Marie-Claire
,
Noël
Castelino
,
Christian
Henriot
, and
Ho
Pui-yin
.
“Essai de prosopographie des élites shanghaiëennes à l’époque républicaine
,
1911–1949.” Annales ESC
4
(
1985
):
901
29
.
Bernal
Martin
.
“Chinese Socialism before 1913
.” In
Modern China’s Search for Political Form
, ed.
Gray
Jack
,
66
95
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
1969
.
Bernal
Martin
.
Chinese Socialism to 1907
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1976
.
Bernhardt
Kathryn
.
Rents, Taxes, and Peasant Resistance: The Lower Yangzi Region, 1840–1950
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1992
.
Best
Steven
, and
Douglas
Kellner
.
Postmodern Theory: Critical Interrogations
.
London
:
Macmillan
,
1991
.
Bhattacharya
S
.
“Swaraj and the Kamgar: The Indian National Congress and the Bombay Working Class, 1919–31
.” In
Congress and Indian Nationalism: The PreIndependence Phase
, ed.
Sisson
R.
and
Wolpert
S.
,
223
49
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1988
.
Bianco
Lucien
.
“Peasant Movements
.” In
The Cambridge History of China
, vol.
12
,
part 2
,
270
328
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1982
.
Bickers
Robert
.
Britain in China: Community, Culture, and Colonialism, 1900–1949
.
Manchester, Eng.
:
Manchester University Press
,
1999
.
Bickers
Robert
.
“Shanghailanders: The Formation and Identity of the British Settler Community in Shanghai
,
1843–1937.” Past and Present
159
(
1998
):
161
211
.
Bickers
Robert A.
, and
Jeffrey
N. Wasserstrom
.
“Shanghai’s ‘Dogs and Chinese Not Admitted’ Sign: Legend, History
,
and Contemporary Symbol.” China Quarterly
142
(
June
1995
):
444
66
.
Billig
Michael
.
Banal Nationalism
.
London
:
Sage
,
1995
.
Bourdieu
Pierre
.
The Logic of Practice
.
Trans. Richard Nice
.
Cambridge
:
Polity
,
1990
.
Outline of a Theory of Practice. Trans. Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977
.
Bradstock
Timothy Roland
.
“Craft Guilds in Ch’ing Dynasty China.” Ph.D. diss
..
Harvard University
,
1984
.
Brandt
Conrad
,
Benjamin
Schwartz
, and
Fairbank
John K.
.
A Documentary History of Chinese Communism
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1952
.
Breuilly
John
. “
Approaches to Nationalism
.” In
Mapping the Nation
, ed.
Balakrishnan
G.
,
146
74
.
London
:
Verso
,
1996
.
Brown
Judith M.
Modern India: The Origins of an Asian Democracy
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
1985
.
Brubaker
Rogers
.
Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1996
.
Burgess
John Stewart
.
The Guilds of Peking
.
New York
:
Columbia University Press
,
1928
.
Burke
Peter
.
The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and Communication
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1987
.
Cai
Shaoqing
.
“Secret Societies and Labor Organizations in the Early History of the Chinese Communist Party.” Working Papers in Asian/Pacific Studies
.
Durham, NC
:
Duke University
,
1986
.
Calhoun
Craig
.
“Nationalism and Ethnicity
.”
Annual Review of Sociology
19
(
1993
):
211
39
.
The Cambridge Encyclopedia of China, ed. Brian Hook
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1982
.
Chakrabarty
Dipesh
.
Rethinking Working-Class History: Bengal, 1840–1940
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Chan
Ming Kou
.
“Labor and Empire: The Chinese Labor Movement in the Canton Delta, 1895–1927.”
Ph.D. diss
.
Stanford University
,
1975
.
Chan
Ming Kou
.
“A Turning Point in the Modern Chinese Revolution: The Historical Significance of the Canton Decade, 1917–27.” In Remapping China: Fissures in Historical Terrain
, ed.
Hershatter
Gail
et al
224
41
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1996
.
Chandavarkar
Ranjarayan
.
The Origins of Industrial Capitalism in India: Business Strategies and the Working Classes in Bombay, 1900–1940
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1994
.
Chang
Chu-fang
.
“Chinese Cotton Mills in Shanghai.” Chinese Economic Journal
3
, no.
5
(
1928
):
901
17
.
Chang
Kuo-t’ao
.
The Rise of the Communist Party, 1921–27: Volume One of the Autobiography of Chang Kuo-t’ao
.
Lawrence
:
University Press of Kansas
,
1971
.
Chang
Sidney
, and
Leonard
H. D.
Gordon. All under Heaven: Sun Yat-sen and His Revolutionary Thought. Stanford
,
CA: Hoover Institution Press
,
1991
.
Chatterjee
Partha
.
Nationalist Thought and the Colonial World
.
London
:
Zed Books
,
1986
.
Chen
Joseph T.
The May Fourth Movement in Shanghai: The Making of a Social Movement in Modern China
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1971
.
Chen
Ta
.
“Analysis of Strikes in China from 1918 to 1926
.”
Chinese Economic Journal
1
, nos.
10, 11, 12
(
1927
):
843
65
,
945
62
,
1077
83
.
Chesneaux
Jean
.
The Chinese Labor Movement, 1919–1927
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1968
.
China Year Book, 1925
, ed.
Woodhead
H. G. W.
.
Tientsin
:
Tientsin Press
,
1925
.
China Year Book, 1926–27
, ed.
Woodhead
H. G. W.
.
Tientsin
:
Tientsin Press
,
1927
.
China Year Book, 1938
, ed.
Woodhead
H. G. W.
.
Shanghai
:
North-China Daily News and Herald
,
1938
.
Clifford
Nicholas R.
Shanghai 1925: Urban ‘Nationalism and the Defense of Foreign Privilege. Michigan Papers in Chinese Studies
, no.
37
.
Ann Arbor
:
University of Michigan
,
1979
.
Clifford
Nicholas R.
Spoilt Children of Empire: Westerners in Shanghai and the Chinese Revolution of the 1920s
.
Middlebury, VT
:
Middlebury College Press
,
1991
.
Chu
Samuel C.
“China’s Attitude towards Japan at the Time of the Sino-Japanese War
.” In
The Chinese and Japanese: Essays in Political and Cultural Interactions
, ed.
Iriye
Akira
,
74
95
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1980
.
Chow
Tse-tung
.
The May Fourth Movement: Intellectual Revolution in Modern China
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1960
.
Cochran
Sherman
.
Big Business in China: Sino-Foreign Rivalry in the Cigarette Industry, 1890 –1930
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1980
.
Cohen
Jean L.
“Strategy and Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements
.”
Social Research
5
,
no. 4
(
1985
):
663
716
.
Cohen
Myron L.
“Cultural and Political Inventions in Modern China: The Case of the Chinese ‘Peasant.’”
Daedalus
122
, no.
2
(
1993
):
151
70
.
Cohen
Paul
.
History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience, and Myth
.
New York
:
Columbia University Press
,
1997
.
Comaroff John
L
.
“Ethnicity, Nationalism, and the Politics of Difference in an Age of Revolution
.” In
Perspectives on Nationalism and War
, ed.
Comaroff
John L.
and
Stern
Paul C.
,
243
76
.
Luxembourg
:
Gordon and Breach
,
1995
.
Connell
R. W.
Gender and Power
.
Oxford
:
Polity
,
1987
.
Crossley
Pamela Kyle
.
Orphan Warriors: Three Manchu Generations and the End of the Qing World
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1990
.
Crossley
Pamela Kyle
.
“Thinking about Ethnicity in Early Modern China
.”
Late Imperial China
11
(
1990
):
1
34
.
Dauenhauer
Bernard
.
“Taylor and Ricoeur on the Self
.”
Man and World
25
(
1992
):
211
25
.
Davies
Sarah
.
“‘Us against Them’: Social Identity in Soviet Russia, 1934–41
.”
Russian Review
56
, no.
1
(
1997
):
70
89
.
De Bary
W
,
Theodore
Wing-tsit Chan
, and
Burton
Watson
.
Sources of Chinese Tradition
.
New York
:
Columbia University Press
,
1960
.
Deutsch
Karl
.
Nationalism and Social Communication
. 2d ed.
1953
;
Cambridge
:
mit Press
,
1966
.
Diaz
Maria Elena
.
“The Satiric Penny Press for Workers in Mexico, 1900–1910: A Case Study in the Politicization of Popular Culture
.”
Journal of Latin American Studies
22
, no.
3
(
1990
):
497
526
.
Dikötter
Frank
.
The Discourse of Race in Modern China
.
London
:
Hurst
,
1992
.
Dirlik
Arif
.
Anarchism in the Chinese Revolution
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1991
.
Dirlik
Arif
.
“Mass Movements and the Left Kuomintang
.”
Modern China
1
, no.
1
(
1975
):
46
74
.
Dirlik
Arif
.
“The New Culture Movement Revisited: Anarchism and the Idea of Social Revolution in New Culture Thinking
.”
Modern China
11
, no.
3
(
1985
):
251
300
.
Dirlik
Arif
.
The Origins of Chinese Communism
.
New York
:
Oxford University Press
,
1989
.
Dirlik
Arif
.
“Vision and Revolution: Anarchism in Chinese Revolutionary Thought on the Eve of the 1911 Revolution
.”
Modern China
12
, no.
2
(
1986
):
123
57
.
Dittmer
Lowell
.
China’s Continuous Revolution: The Post-Liberation Epoch, 1949–1981
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1987
.
Dittmer
Lowell
, and
Samuel
S. Kim.
“In Search of a Theory of National Identity
.” In
China’s Quest for National Identity
, ed.
Dittmer
L.
and
Kim
S. S.
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1993
.
Domes
Jürgen
.
Vertagte Revolution: Die Politik der Kuomintang in China, 1923–7
.
Berlin
:
Walter de Gruyter
,
1969
.
Dow
Tsung-I
.
“The Confucian Concept of a Nation and Its Historical Practice
.”
Asian Profile
10
, no.
4
(
1982
):
347
62
.
Duara
Prasenjit
.
Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900–1940
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1988
.
Duara
Prasenjit
.
“Deconstructing the Chinese Nation
.” In
Chinese Nationalism
, ed.
Unger
Jonathan
,
31
55
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1996
.
Duara
Prasenjit
.
Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1995
.
Duus
Peter
.
“Zaikabo: Japanese Cotton Mills in China, 1895–1937
.” In
The Japanese Informal Empire in China, 1895–1937
, ed.
Duus
P.
,
Myers
R. H.
, and
Peattie
M. R.
,
65
100
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Eberhard
Wolfram
.
A Dictionary of Chinese Symbols
.
London
:
Routledge
,
1986
.
Ebrey
Patricia Buckley
.
Chinese Civilization and Society: A Sourcebook
.
New York
:
Collier Macmillan
,
1981
.
Eisenstadt
S. N.
, and
Roniger
L.
.
Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1984
.
Eley
Geoff
.
“Is All the World a Text? From Social History to the History of Society Two Decades Later
.” In
The Historic Turn in the Human Sciences
, ed.
McDonald
Terrence J.
,
193
243
.
Ann Arbor
:
University of Michigan Press
,
1996
.
Elliot
Mark
.
“Bannermen and Townsmen: Ethnic Tension in Nineteenth-Century Jiangnan
.”
Late Imperial China
11
, no.
1
(
1990
):
36
74
.
Elvin
Mark
.
“The Revolution of 1911 in Shanghai
.”
Papers on Far Eastern History
29
(
1984
):
119
61
.
Eng
Robert Y.
“Luddism and Labor Protest among Silk Artisans and Workers in Jiangnan and Guangdong, 1860–1930
.”
Late Imperial China
11
, no.
2
(
1990
):
63
101
.
Erikson
Erik
.
Identity: Youth and Crisis
.
New York
:
Norton
,
1968
.
Esherick
Joseph
.
Reform and Revolution in China: The 1911 Revolution in Hunan and Hubei
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1976
.
Fang
Fu-an
.
“Shanghai Labor
.”
Chinese Economic Journal
7
, nos.
2, 3
(
1930
):
853
85
,
989
1012
.
Faure
David
.
“Secret Societies, Heretic Sects, and Peasant Rebellions in Nineteenth Century China
.”
Journal of the Chinese University of Hong Kong
5
, no.
1
(
1979
):
189
206
.
Feetham
Richard
.
Report to the Shanghai Municipal Council
.
2
vols.
Shanghai
:
North-China Daily News and Herald
,
1931
.
Fewsmith
Joseph
.
Party, State, and Local Elites in Republican China: Merchant Organizations and Politics in Shanghai, 1890–1930
.
Honolulu
:
University of Hawaii Press
,
1985
.
Field
Margaret
.
“The Chinese Boycott of 1905
.”
Papers on China
11
(
1957
):
63
98
.
Firth
Charles H.
Cromwell’s Army. 1902
.
London
:
Methuen
,
1962
.
Fitzgerald
John
.
Awakening China: Politics, Culture, and Class in the Nationalist Revolution
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1996
.
Fogel
Joshua A.
, and
Zarrow
Peter G.
Imagining the People: Chinese Intellectuals and the Concept of Citizenship, 1890–1920
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1997
.
Foweraker
Joe
.
Theorizing Social Movements
.
London
:
Pluto Press
,
1995
.
Fraser
Nancy
.
Justice Interruptus: Critical Reflections on the ‘Postsocialist’ Condition
.
New York
:
Routledge
,
1997
.
Frazier
Martin W.
“Mobilizing a Movement: Cotton Mill Foremen in the Shanghai Strikes of 1925
.”
Republican China
20
, no.
1
(
1994
):
1
45
.
Fried
Morton H.
Fabric of Chinese Society: A Study of the Social Life of a Chinese County Seat
.
1953; New York
:
Octagon Books
,
1969
.
Friedman
Edward
.
“Reconstructing China’s National Identity: A Southern Alternative to Mao-Era Anti-Imperialist Nationalism. ”
Journal of Asian Studies
52
, no.
1
(
1994
):
67
91
.
Fu
Poshek
.
Passivity, Resistance, and Collaboration: Intellectual Choices in Occupied Shanghai, 1937–1945
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1993
.
Fung
Edmund S. K.
.
“Anti-Imperialism and the Left Guomindang
.”
Modern China
11
, no.
1
(
1985
):
39
76
.
Furth
Charlotte
.
“The Sage as Rebel: The Inner World of Chang Ping-lin
.” In
The Limits of Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China
, ed.
Furth
C.
,
113
150
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1976
.
Galbiati
Fernando
.
P’eng P’ai and the Hai-lufeng Soviet
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1985
.
Gamewell
M. N.
The Gateway to China
.
New York
:
F. H. Revell
,
1919
.
Gamson
William A.
“Political Discourse and Collective Action
.”
International Social Movement Research
1
(
1988
):
219
44
.
Gasster
Michael
.
“The Republican Revolutionary Movement
.” In
The Cambridge History of China
, vol.
11
,
463
534
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1980
.
Geertz
Clifford
.
“The Integrative Revolution
.” In
Old Societies and New States
, ed.
Geertz
Clifford
,
105
57
.
Glencoe, IL
:
Free Press
,
1963
.
Gellner
Ernest
.
Nations and Nationalism
.
Oxford
:
Blackwell
,
1983
.
Gilmartin
Christina K.
Engendering the Chinese Revolution: Radical Women, Communist Politics, and Mass Movements in the 1920s
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1995
.
Goodman
Bryna
.
Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853–1937
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1995
.
Gordon
Andrew
.
Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1991
.
Gu
Edward X.
“Populistic Themes in May Fourth Radical Thinking: A Reappraisal of the Intellectual Origins of Chinese Marxism (1917–1922)
.”
East Asian History
10
(
1995
):
99
126
.
Guillermaz
Jacques
.
A History of the Chinese Communist Party, 1921–49
.
London
:
Methuen
,
1972
.
Hammond
Edward Roy
.
“Organized Labor in Shanghai, 1927–37.”
Ph.D. diss
.
University of California, Berkeley
,
1978
.
Hane
M
.
“The Textile Factory Workers
.”
In Meiji Japan: Political, Economic, and Social History, 1868–1912
, ed.
Kornicki
Peter
, vol.
2
,
142
74
.
London
:
Routledge
,
1998
.
Hao
Chang
.
Liang Ch’i-ch’ao and the Intellectual Transition in China, 1890–1907
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1971
.
Harrell
Stevan
.
“The Concept of Fate in Chinese Folk Ideology
.”
Modern China
13
, no.
1
(
1987
):
90
109
.
Harrison
Henrietta
.
The Making of the Republican Citizen: Political Ceremonies and Symbols in China, 1911–1929
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
2000
.
Henriot
Christian
.
“Municipal Power and Local Elites,” Republican China 11
, no.
2
(
1986
):
1
21
.
Hershatter
Gail
.
The Workers of Tianjin, 1900–49
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1986
.
Hevia
James L.
“Making China ‘Perfectly Equal.’”
Journal of Historical Sociology
3
, no.
4
(
1990
):
379
400
.
Hobsbawm
E. J.
Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1990
.
Hobsbawm
Eric
, and
Terence
Ranger
.
The Invention of Tradition
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1983
.
Honig
Emily
.
Creating Chinese Ethnicity: Subei People in Shanghai, 1850–1980
.
New Haven, CT
:
Yale University Press
,
1992
.
Honig
Emily
.
“Migrant Culture in Shanghai: In Search of Subei Identity
.” In
Shanghai So-journers
, ed.
Wakeman
F.
and
Yeh
Wen-hsin
,
239
65
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Honig
Emily
.
“Native-Place Hierarchy and Labor Market Segmentation: The Case of Subei People in Shanghai
.” In
Chinese History in Economic Perspective
, ed.
Rawski
Thomas G.
and
Li
Lillian M.
,
271
94
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Honig
Emily
.
Sisters and Strangers: Women in the Shanghai Cotton Mill, 1919–49
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1986
.
Huang
Philip C.
C.
Liang Ch’i-ch’ao and Modern Chinese Liberalism
.
Seattle
:
University of Washington Press
,
1972
.
Huang
Sung-K’ang
.
Li Da-zhao and the Impact of Marxism on Modern Chinese Thinking
.
The Hague
:
Mouton
,
1965
.
Ingleson
John
.
“Worker Consciousness and Labor Unions in Colonial Java
.”
Pacific Affairs
54
, no.
3
(
1982
):
485
501
.
Isaacs
Harold R.
The Tragedy of the Chinese Revolution. 1938
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1961
.
Bruce.
Jacobs, J.
“A Preliminary Model of Particularistic Ties in Chinese Political Alliances: Kan-Ch’ing and Kuan-Hsi in a Rural Taiwanese Township
.”
China Quarterly
78
(
1979
):
237
73
.
Jaume
Lucien
.
Les déclarations des droits de l’homme (du débat de 1789–1793 au préambule de 1946
).
Paris
:
Flammarion
,
1989
.
Johnson
Chalmers
.
Peasant Nationalism and Communist Power
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1962
.
Johnson
David
,
Nathan
Andrew J.
, and
Rawski
Evelyn S.
.
Popular Culture in LateImperial China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1985
.
Johnson
Linda Cooke
.
Shanghai: Market Town to Treaty Port
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1995
.
Jordan
Donald A.
The Northern Expedition: China’s National Revolution of 1926–28
.
Honolulu
:
University of Hawaii Press
,
1976
.
Judge
Joan
.
Print and Politics: Shibao and the Culture of Reform in Late-Qing China
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1996
.
Kedourie
Elie
.
Nationalism in Africa and Asia
.
London
:
Weidenfeld and Nicholson
,
1971
.
Kenny
Michael
.
“Patterns of Patronage in Spain
.”
Anthropological Quarterly
33
(
1960
):
14
23
.
Keyes
Charles E.
“Peasant Strategies in Asian Societies: Moral and Rational Economic Approaches: Introduction. ” Journal of Asian Studies
42
, no.
4
(
1983
):
753
68
.
King
Ambrose Yeo-chi
.
“Kuan-hsi and Network Building: A Sociological Interpretation
.”
Daedalus
120
, no.
2
(
1991
):
63
84
.
Kostiaeva
A. S.
Narodnye dvizheniia v Kitae v 1901–1911 gg
.
Moscow
:
Nauka
,
1970
.
Kotenev
A. M.
Shanghai: Its Municipality and the Chinese
.
Shanghai
:
North-China Daily News and Herald
,
1927
.
Kriukov
M.
,
Maliavin
V.
, and
Sofronov.
M.
Etnicheskaia istoriia kitaitsev na rubezhe srednevekovogo i novogo vremeni
.
Moscow
:
Nauka
,
1987
.
Ku
Hung-Ting
.
“The Emergence of Kuomintang Anti-Imperialism. ”
Journal of Oriental Studies
16
, nos.
1–2
(
1978
):
87
97
.
Kuhn
Philip A.
“Chinese Views of Social Classification
.” In
Class and Social Stratification in Post-Revolution China
, ed.
Watson
James L.
,
16
28
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1984
.
Kuhn
Philip A.
Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796–1864
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1970
.
Krebs
Edward S.
Shifiu: Soul of Chinese Anarchism
.
Lanham, MD
:
Rowman and Littlefield
,
1998
.
Lao
Tzu
.
Tao Te Ching
.
Trans. and intro. by D. C. Lau
.
London
:
Penguin
,
1960
.
Lary
Diana
.
Region and Nation: The Kwangsi Clique in Chinese Politics, 1925–1937
.
New York
:
Cambridge University Press
,
1974
.
Leed
Eric J.
No Man’s Land: Combat and Identity in World War One
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1979
.
Leung
Yuen Sang
.
“Regional Rivalry in Mid-Nineteenth Century Shanghai: Cantonese vs. Ningbo Men
.”
Ch’ing-shih wen-ti
4
, no.
8
(
1982
):
29
50
.
Levenson
Joseph R.
Confucian China and Its Modern Fate
. vol.
1
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1968
.
Levenson
Joseph R.
Liang Ch’i-ch’ao and the Mind of Modern China
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1953
.
Li
Yu-ning
.
The Introduction of Socialism into China
.
Occasional Papers East Asian Institute Series. New York
:
Columbia University
,
1971
.
Lichnost’ v traditsionnom Kitae.
Moscow
:
Nauka
,
1992
.
Link
Perry
.
Mandarin Ducks and Butterflies: Popular Fiction in Early Twentieth-Century Chinese Cities
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1981
.
Liu
Lydia
.
“The Female Body and Nationalist Discourse: The Field of Life and Death Revisited
.” In
Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices
, ed.
Inderpal
Grewal
and
Kaplan
Caren
,
37
62
.
Minneapolis
:
University of Minnesota Press
,
1994
.
Liu
Lydia
.
Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity—China, 1900–1937
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1995
.
Lorimer
Douglas A.
Colour, Class and the Victorians: English Attitudes to the Negro in the Mid-Nineteenth Century
.
Leicester, Eng.
:
Leicester University Press
,
1978
.
Luk
Michael Y L
.
Origins of Chinese Bolshevism: An Ideology in the Making, 1920–28
.
Hong Kong
:
Oxford University Press
,
1990
.
Mackie
Vera
.
“Liberation and Light: The Language of Opposition in Imperial Japan
.”
East Asian History
9
(
1995
):
121
42
.
Mamaeva
N. L.
Gomin’dan v natsional’no-revoliutsionnom dvizhenii Kitaia, 1923–27
.
Moscow
:
Nauka
,
1991
.
Mann
Michael
.
The Sources of Social Power
, vol.
2
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1993
.
Mao
Chi-chun
.
“The Unemployment Problem of the Municipality of Greater Shanghai
.”
Chinese Economic Journal
3
, no.
5
(
1928
):
918
25
.
Martin
Brian G.
“‘The Pact with the Devil’: The Relationship between the Green Gang and the French Concession Authorities, 1925–1935
.” In
Shanghai Sojourners
, ed.
Wakeman
F.
and
Yeh
Wen-hsin
,
266
304
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Martin
Brian G.
The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919–1937
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1996
.
Martin
Brian G.
“Warlords and Gangsters: The Opium Traffic in Shanghai and the Creation of the Three Prosperities Company to 1926
.” In The Nationalists and Chinese Society 1923–37, ed.
Fitzgerald
John
,
44
71
.
Melbourne
:
University of Melbourne History Department
,
1989
.
Masselos
Jim
.
Indian Nationalism: An History
.
New Delhi
:
Sterling
,
1986
.
Mast
Herman
, and
Saywell
William G.
“Revolution Out of Tradition: The Political Ideology of Tai Chi-t’ao
.” Journal of Asian Studies
34
, no.
1
(
1974
):
73
98
.
Meyer
Kathryn Brennan
.
“Splitting Apart: The Shanghai Treaty Port in Transition, 1914–21.”
Ph.D. diss
.,
Temple University
,
1985
.
Min
Tu-ki
.
National Polity and Local Power: The Transformation of Late Imperial China
. Ed.
Kuhn
Philip A.
and
Brook
Timothy
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1989
.
Mittler
Barbara
.
A Newspaper for China? Power, Identity, and Change in Shanghai’s News Media (1872–1912)
.
Cambridge
:
Harvard University Press, forthcoming
.
Morse
H. B.
The Gilds of China: With an Account of the Gild Merchant or Co-Hong of Canton
.
London
:
Longmans, Green, and Co
.,
1909
.
Reiner.
Müller, R.
Beiträge zur Gesellschaftstheorie in China: Die Herausbildung des Klassenbegriffs im 20. Jahrhundert.
Berlin
:
Akademie-Verlag
,
1976
.
Muramatsu
Yuji
.
“Some Themes in Chinese Rebel Ideologies
.” In
The Confucian Persuasion
, ed.
Wright
A. F.
,
241
67
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1960
.
Myers
Ramon H.
The Chinese Economy: Past and Present
.
Belmont, CA
:
Wadsworth
,
1980
.
Nairn
Tom
.
The Break-up of Britain
.
London
:
New Left Books
,
1977
.
Naquin
Susan
, and
Evelyn
Rawski
.
Chinese Society in the Eighteenth Century
.
New Haven, CT
:
Yale University Press
,
1987
.
Nepomnin
O. E.
Ekonomicheskaia istoriia Kitaia, 1864–94gg
.
Moscow
:
Nauka
,
1974
.
Nepomnin
O. E.
“Razvitie manufakturnogo kapitalizma v Kitae v 1914–20gg
.” In Dvizhenie ‘4 Maia’: Sbornik statei.
Moscow
:
Nauka
,
1971
.
Ng-Quinn
Michael
.
“National Identity in Premodern China: Formation and Role Enactment
.” In
China’s Quest for National Identity
, ed.
Dittmer
L.
and
Kim
S. S.
,
32
61
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1993
.
Ono
Kazuko
.
Chinese Women in a Century of Revolution, 1850–1950
. Ed.
Fogel
Joshua A.
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1989
.
Papers Respecting Labour Conditions in China. Foreign Office Memorandum, no.
1
.
London
:
H. M. Stationery Office
,
1925
.
Parkin
Frank
.
Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique
.
London
:
Tavistock
,
1979
.
Peattie
Mark R.
“Japanese Treaty Port Settlements in China, 1895–1937
.” In The Japanese Informal Empire in China, 1895–1937, ed.
Duus
P.
,
Myers
R. H.
, and
Peattie
M. R.
,
166
209
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Perrot
Michelle
.
Les ouvriers en grève
.
2
vols.
Paris
:
Mouton
,
1973
.
Perry
Elizabeth J.
“Introduction: Chinese Political Culture Revisited
.” In
Popular Protest and Political Culture in Modern China
, ed.
Wasserstrom
Jeffrey N.
and
Perry
E. J.
,
1
14
.
Boulder, CO
:
Westview Press
,
1992
.
Perry
Elizabeth J.
Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1993
.
Perry
Elizabeth J.
, and
Wasserstrom
J. N.
.
“Shanghai Social Movements
.” Special issue of
Chinese Studies in History
27
(fall-winter,
1993–94
).
Popkin
Samuel
.
“The Rational Peasant: The Political Economy of Peasant Society
.”
Theory and Society
9
(
1980
):
411
71
.
Prazniak
Roxann
.
Of Camel Kings and Other Things: Rural Rebels Against Modernity in Late Imperial China
.
Lanham, MD
:
Rowman and Littlefield
,
1999
.
Rankin
Mary Backus
.
Early Chinese Revolutionaries: Radical Intellectuals in Shanghai and Chekiang, 1902–1911
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1971
.
Remer
Carl F.
A Study of Chinese Boycotts
.
Baltimore, MD
:
Johns Hopkins University Press
,
1933
.
Rigby
Richard W.
The May 30 Movement: Events and Themes
.
Canberra
:
Australian National University Press
,
1980
.
Roux
Alain
.
Grèves et politique à Shanghai: Les désillusions (1927–1932
).
Paris
:
Éditions de l’école des hautes études en sciences sociales
,
1995
.
Roux
Alain
.
“Le mouvement ouvrier à Shanghai de 1928 à 1930.”
Thèse à troisième cycle
,
Sorbonne, Paris
,
1970
.
Roux
Alain
.
Le Shanghai ouvrier des années trente: Coolies, gangsters et syndicalistes
.
Paris
:
Éditions L’Harmattan
,
1993
.
Rowe
William T.
Hankow: Commerce and Society in a Chinese City, 1796–1889
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1984
.
Rowe
William T.
Hankow: Conflict and Community in a Chinese City, 1796–1895
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1989
.
Rowe
William T.
“Modern Chinese Social History in Comparative Perspective
.” In
Heritage of China: Contemporary Perspectives on Chinese Civilization
, ed.
Ropp
Paul S.
,
242
62
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1990
.
Saich
Tony
.
The Origins of the First United Front in China: The role of Sneevliet (alias Maring
).
2
vols.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1991
.
Saich
Tony
. ed.
The Rise to Power of the Chinese Communist Party: Documents and Analysis. Armonk
,
NY: M. E. Sharpe
,
1996
.
Sarkar
Sumit
. Modern India: 1885–1947.
New York
:
St. Martin’s Press
,
1989
.
Scalapino
Robert
, and
Yu.
G. T.
The Chinese Anarchist Movement
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1961
.
Schiffrin
Harold Z.
Sun Yat-sen and the Origins of the Chinese Revolution
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1968
.
Schiffrin
Harold Z.
Sun Yat-sen: Reluctant Revolutionary
.
Boston
:
Little, Brown
,
1980
.
Schmidt
S. W.
et al
, eds.
Friends, Followers, and Factions: A Reader in Political Clientelism
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1977
.
Keith.
Schoppa, R.
Chinese Elites and Political Change: Zhejiang Province in the Early Twentieth Century
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1982
.
Schöttler
Peter
.
“Historians and Discourse Analysis
.”
History Workshop Journal
27
(
1989
):
37
65
.
Schwarcz
Vera
.
The Chinese Enlightenment: Intellectuals and the Legacy of the May Fourth Movement of 1919
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1986
.
Schwarzmantel
John
.
“Nationalism and the French Working-Class Movement, 1905–14
.” In
Socialism and Nationalism
, vol.
2
, ed.
Cahm
Eric
and
Fisera
Vladimir C.
,
65
80
.
Nottingham
:
Spokesman Books
,
1979
.
Scott
James C.
The Moral Economy of the Peasant
.
New Haven, CT
:
Yale University Press
,
1976
.
Shaffer
Lynda Norene
.
Mao and the Workers: The Hunan Labor Movement, 1920–23
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1982
.
“Shanghai Silk Filatures
.”
Chinese Economic Journal
3
, no.
1
(
1928
):
590
604
.
Sharman
Lyon
.
Sun Yat-sen: His Life and Meaning, a Critical Biography
.
1934; Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1968
.
Shchetinina
G. I.
L. N. Tolstoi kak sotsial’nyi reformator
. Moscow: Institut rossiiskoi istorii ran,
1995
.
Sheridan
James E.
China in Disintegration: The Republican Era in Chinese History 1912–1949
.
New York
:
Free Press
,
1975
.
Shiraishi
Takashi
.
An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–26
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1990
.
Silber
Kathy
.
“From Daughter to Daughter-in-Law in the Women’s Script of Southern Hunan
.” In
Engendering China: Women, Culture, and the State
, ed.
Gilmartin
Christina K.
et al
47
68
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1994
.
Smith
Anthony D.
National Identity
.
London
:
Penguin Books
,
1991
.
Smith
Anthony D.
“Nationalism and the Historians
.” In
Mapping the Nation
, ed.
Balakrishnan
G.
,
175
97
.
London
:
Verso
,
1996
.
Smith
Anthony D.
Nationalism and Modernism
.
London
:
Routledge
,
1998
.
Smith
S. A.
“Gender and Class: Women’s Strikes in St. Petersburg, 1895–1917, and Shanghai, 1895–1927
.”
Social History
19
, no.
2
(
1994
):
141
68
.
Smith
S. A.
A Road Is Made: Communism in Shanghai, 1920–1927
.
Honolulu
:
University of Hawaii Press
,
2000
.
Smith
S. A.
“Russian Workers and the Politics of Social Identity
.”
Russian Review
56
, no.
1
(
1997
):
1
7
.
Smith
S. A.
“Workers against Foremen in St. Petersburg, 1905–17
.” In
Making Workers Soviet: Power, Class, and Identity
, ed.
Siegelbaum
Lewis H.
and
Suny
Ronald Grigor
,
113
37
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1994
.
Smith
S. A.
“Workers and Supervisors: St. Petersburg, 1905–1917, and Shanghai, 1895–1927
.”
Past and Present
139
(
1993
):
131
77
.
Smith
S. A.
“Workers, the Intelligentsia, and Marxist Parties: St. Petersburg, 1895–1917, and Shanghai, 1921–27
.”
International Review of Social History
41
(
1996
):
1
56
.
Smith
T. C.
“The Right to Benevolence: Dignity and Japanese Workers, 1890–1920
.” In Meiji Japan: Political, Economic, and Social History, 1868–1912, vol.
3
, ed.
Kornicki
P.
,
193
218.
4
vols.
London
:
Routledge
,
1998
.
Spence
Jonathan D.
The Search for Modern China
.
New York
:
W. W. Norton
,
1991
.
Spillman
Lynn
.
Nation and Commemoration: Creating National Identities in the United States and Australia
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1997
.
Sprenkel
Sybille van der
.
Legal Institutions in Manchu China
.
London
:
Athlone Press
,
1962
.
Iu.
Staburova, E.
“Anarkhizm i rabochee dvizhenie v Kitae v nachale XX v
.” In
Kitai: gosudarstvo i obshchestvo
, 192–218.
Moscow
:
Nauka
,
1977
.
Iu.
Staburova, E.
Politicheskie partii i soiuzy v Kitae v period Sin’khaiskoi revoliutsii
.
Moscow
:
Nauka
,
1992
.
Strand
David
.
Rickshaw Beijing: City People and Politics in the 1920s
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1989
.
Strauss
Julia C.
“The Evolution of Republican Government
.”
China Quarterly
150
(
1997
):
329
51
.
Strikes and Lockouts in Shanghai since 1918
.
Shanghai
:
Bureau of Social Affairs
,
1933
.
“Strikes in Shanghai
.”
Chinese Economic Journal
2
, no.
4
(
1928
):
343
49
.
Sun
Yat-sen
.
“The Doctrine of Sun Yat-sen: To Act Is Easy, to Know Is Difficult
.” In
Prescriptions for Saving China: Selected Writings of Sun Yat-sen
, ed.
Wei
J. L.
et al
199
222
.
Stanford, CA
:
Hoover Institution Press
,
1994
.
Sun
Youli
. China and the Origins of the Pacific War, 1921–1941.
New York
:
St. Martin’s
,
1993
.
Suzuki
Tomoo
.
“The Shanghai Silk-Reeling Industry during the Period of the 1911 Revolution
.” In The
1911
Revolution in China, ed.
Shinkichi
Eto
and
Schiffrin
Harold E.
,
49
60
.
Tokyo
:
University of Tokyo Press
,
1984
.
Swidler
Ann
.
“Culture in Action: Symbols and Strategies
.”
American Sociological Review
51
(
1986
):
273
86
.
Tertitskii
K
.
Kitaitsy: Traditsionnye tsennosti v sovremennom mire
.
Moscow
:
Nauka
,
1994
.
Tilly
Charles
.
The Formation of National States in Western Europe
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1975
.
Topley
Marjorie
.
“Marriage Resistance in Rural Kwangtung
.” In
Women in Chinese Society
, ed.
Margery
Wolf
and
Witke
Roxane
,
67
88
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1975
.
Touraine
Alain
.
“An Introduction to the Study of Social Movements
.”
Social Research
52
, no.
4
(
1985
):
749
87
.
Townsend
James
.
“Chinese Nationalism
.” In
Chinese Nationalism
, ed.
Unger
Jonathan
,
1
30
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1996
.
Tsin
Michael
.
“Imagining ‘Society’ in Early Twentieth-Century China
.” In
Imagining the People
:
Chinese Intellectuals and the Concept of Citizenship
,
1890
–1920, ed.
Fogel
J. A.
and
Zarrow
P. G.
,
212
31
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1997
.
Unger
Jonathan
.
Chinese Nationalism
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1996
.
Van de Ven
Hans J.
From Friend to Comrade: The Founding of the Chinese Communist Party, 1920–1927
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1991
.
Van de Ven
Hans J.
“The Military in the Republic
.”
China Quarterly
150
(
1997
):
352
74
.
Verdery
Katherine
.
“Whither ‘Nation’ and ‘Nationalism’?”
In
Mapping the Nation
, ed.
Balakrishnan
G.
,
226
34
.
London
:
Verso
,
1996
.
Viola
Lynne
.
Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
1996
.
VKP(b), Komintern i natsional’no-revoliutsionnoe dvizhenie v Kitae. Dokumenty
. vol.
1
,
1920
1925
; vol.
2
(in two parts), 1926–1927
.
Moscow
:
AO Buklet
,
1994, 1996
.
Vogler
Carolyn M.
The Nation State: The Neglected Dimension of Class
.
Brookfield, VT
:
Gower
,
1985
.
Wakeman
Frederic
.
History and Will: Philosophical Foundations of Mao Tse-tung’s Thought
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1973
.
Wakeman
Frederic
.
Policing Shanghai, 1927–1937
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1995
.
Wakeman
Frederic
.
Strangers at the Gate: Social Disorder in South China, 1839–1861
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1966
.
Wakeman
Frederic
, and
Yeh
Wen-Hsin
,
Shanghai Sojourners
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Walder
Andrew G.
Communist Neotraditionalism: Work and Authority in Chinese Industry
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1988
.
Waldron
Arthur
.
From War to Nationalism: China’s Turning Point, 1924–25
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1995
.
Wang
Guanhua
.
“The 1905 Anti-American Boycott: A Social and Cultural Reassessment.” Ph.D. diss
.,
Michigan State University
,
1994
.
Wasserstrom
Jeffrey N.
“The First Chinese Red Scare? Fanchi Propaganda and ‘ProRed’ Responses during the Northern Expedition
.”
Republican China
11
, no.
1
(
1985
):
32
51
.
Wasserstrom
Jeffrey N.
Student Protests in Twentieth-Century China: The View from Shanghai
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1991
.
Wasserstrom
Jeffrey N
, and
Liu
Xinyong
.
“Student Protest and Student Life: Shanghai, 1919–49
.”
Social History
14
, no.
1
(
1989
):
1
29
.
Wasserstrom
Jeffrey N.
, and
Sin-kiong
Wong
.
“Taunting the Turtles and Damning the Dogs: Animal Epithets and Political Conflict in Modern China.”
www.easc.indiana.edu/Pages/Easc/working papers/9B_TAUNT.htm.
Wei
Julie Lee
,
Myers
Ramon H.
, and
Gillin
Donald G.
, eds.
Prescriptions for Saving China: Selected Writings of Sun Yat-sen
.
Stanford, CA
:
Hoover Institution Press
,
1994
.
Martin
Wilbur, C.
, and
Julie
Lien-ying
How. Missionaries of Revolution: Soviet Advisers and Nationalist China, 1920–1927
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1989
.
Witke
Roxane
.
“The Transformation of Attitudes towards Women during the May Fourth Era of Modern China.”
Ph.D. diss
.,
University of California, Berkeley
,
1970
.
Wong
K. F.
“Geming Gequ: Songs for the Education of the Masses
.” In Popular Chinese Literature and Peforming Arts in the People’s Republic of China, 1949–1979, ed.
McDougall
Bonnie S.
,
112
43
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1984
.
Wong
Sin-Kiong
. “
The Genesis of Popular Movements in Modern China: A Study of the Anti-American Boycott of 1905–06
.”
Ph.D. diss
.,
University of Indiana
,
1995
.
Wou
Odoric Y. K.
“The Military and Nationalism: The Political Thinking of Wu P’ei-Fu.” In China in the 1920s: Nationalism and Revolution
, ed.
Gilbert Chan
F.
and
Etzold
T. H.
,
108
26
.
New York
:
New Viewpoints
,
1976
.
Wu
David Yen-ho
.
“The Construction of Chinese and Non-Chinese Identities
.”
Daedalus
120
, no.
2
(
1991
):
159
79
.
Yang
Martin
.
A Chinese Village
.
London
:
Kegan Paul
,
1948
.
Yang
Mayfair Mei-hui
.
Gifts, Favors, and Banquets: The Art of Social Relationships in China
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1994
.
Yang
Simon
, and
Tao.
L. K.
A Study of the Standard of Living of Working Families in Shanghai
.
Peiping
,
1931
.
Yang
Xiaoren
.
“Shankhaiskie sobytiia vesnoi 1927g
.”
Materialy po kitaiskomu voprosu
,
13
(
1928
):
3
22
.
Ye
Xiaoqing
.
“Shanghai before Nationalism,”
East Asian History
3
(
1992
):
33
52
.
Yeh
Wen-hsin
.
The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1990
.
Zakaznikova
E
.
Rabochii klass i natsional’no-osvoboditel’noe dvizhenie v Indonezii
.
Moscow
:
Nauka
,
1971
.
Zarrow
Peter G.
Anarchism and Chinese Political Culture
.
New York
:
Columbia University Press
,
1990
.
Zarrow
Peter G.
“Introduction: Citizenship in China and the West
.” In
Imagining the People: Chinese Intellectuals and the Concept of Citizenship, 1890–1920
, ed.
Fogel
J. A.
and
Zarrow
P. G.
,
3
38
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1997
.
Zheng
Chaolin
.
An Oppositionist for Life: Memoirs of the Chinese Revolutionary, Zheng Chaolin
,
ed. and trans. Gregor Benton
.
Atlantic Highlands, NJ
:
Humanities Press
,
1997
.

Figures & Tables

Contents

Advertisement

References

Bibliography

Primary Sources
Archives

Hoover Institution Archives, Stanford University

 • Jacobs collection

 • Jay Calvin Houston archive

Jardine Matheson Archive, University of Cambridge

Public Record Office (pro), London: fo 228 Embassy and Consular Archives, China Correspondence Series 1

 • 228/2510 (Shanghai Mixed Court Incident, 1905–06)

 • 228/2511 (Shanghai Mixed Court Incident, 1906)

 • 228/2512 (Shanghai Incident of 1905 and Riot Claims)

 • 228/3140 (Labour and New Chinese Movements, vol. 1, 1922 to May 1925)

 • 228/3141 (Labour and New Chinese Movements, vol. 2, May to June 1925)

 • 228/3143 (Labour and New Chinese Movements, vol. 3, 9 to 27 June 1925)

 • 228/3145 (Shanghai Riots, Mixed Court Proceedings, July 1925)

 • 228/3214 (Minutes of Shanghai Intelligence Bureau, Jan. 1918 to Oct. 1920)

 • 228/3291 (Political and Intelligence Reports, Shanghai, Feb. 1921 to Jan. 1927)

 • 228/3526 (Boycotts and Strikes, vol. 1, May to Aug. 1919)

 • 228/3527 (Boycotts and Strikes, vol. 2, Aug. 1919 to Aug. 1922)

Shanghai Municipal Police Files (smpf), 1894-1949

Periodicals

Dongfang zazhi (1925)

Gongchandang (1921)

Gongren baojian (1918)

Gongren zhi lu (1925-26)

Gongren zhoukan (1922)

Guowen zhoubao (1926)

Laodong (1918)

Laodong zhoukan (1921)

Laodongjie (1920-21)

Laodongyin (1920)

Laodongzhe (1920)

Laogong rikan (1925)

Minguo ribao (1916, 1920–27)

Minguo ribao (Shanghai) (1927)

Minsheng (1914-15)

Municipal Gazette (1912-20)

North China Herald (NCH), 1890-1930

Rexue ribao (1925)

Shanghai gongren (1927)

Shanghai huoyou (1920-21)

Shenbao (1922-27)

Shibao (1911-19)

Shishi xinbao (1918-20)

Xianqu (1922)

Xiangdao (1924-27)

Xingqi pinglun (1919)

Xin qingnian (1918)

ZGGRYDSL: Zhongguo gongren yundong shiliao (1958; 1979–82)

Zhongguo gongren (1924-25)

Secondary Sources
Books and Articles in Asian Languages
Ying
A
,
Qian
Xingcun
,
Fan Mei huagong jinyue wenxue ji [Collection of literary materials on the opposition to U.S. restriction of Chinese labor]
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1960
.
Bao
Huiseng
.
Bao Huiseng huiyilu [Memoirs of Bao Huiseng]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1983
.
Bi
Keguan
and
Huang
Yuanlin
.
Zhongguo manhua shi [History of the cartoon in China]
.
Beijing
:
Beijing yishu chubanshe
,
1986
.
Cai
Zhongxing
.
Diguozhuyi lilun fazhan shi [History of the development of theories of imperialism]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1987
.
Chan
Mingqiu
.
“Wusi yu gongyun” [May Fourth and the labor movement]
. In
Wusi yanjiu lunwen ji [Collection of essays in May Fourth Movement research]
, ed.
Rongzu
Wang
,
57
88
.
Taibei
:
Lianjing chuban shiye gongsuo
,
1979
.
Chen
Baoliang
.
Zhongguo liumang shi [History of Chinese vagrants]
.
Beijing
:
Shehui kexue chubanshe
,
1993
.
Chen
Da
.
“Guonei zhongyao gonghui de gaikuang” [Conditions of the most important domestic labor unions]
.
Shehui xuejia
2
(
1927
):
101
12
.
Chen
Duxiu
.
“Shanghai Housheng shachang Hunan nügong wenti” [The question of Hunanese women workers at the Housheng mill in Shanghai]
. In
Duxiu wencun [Duxiu’s collected works]
,
453
550
.
Wuhu
:
Anhui renmin chubanshe
,
1988
.
Chen
Duxiu
.
“Si lun Shanghai shehui” [Fourth observation on Shanghai society]
. In
Duxiu wencun
,
597
.
Wuhu
:
Anhui renmin chubanshe
,
1988
.
Chen
Huili
and
Fang
Xiaofen
.
Shanghai gongyun zhi [The annals of the Shanghai labor movement]
.
Shanghai
:
Shanghai shehui kexueyuan chubanshe
,
1997
.
Chen
Pingyuan
and
Xia
Xiaohong
.
Chu mo lishi: Wusi renwu yu xiandai Zhongguo [History appears and disappears: May Fourth personalities and the contemporary world]
.
Guangzhou
:
Guangdong chubanshe
,
1999
.
Chen
Tianhua
.
“Meng xiangtou” [About face!]
. In
Chen Tianhua ji [The essays of Chen Tianhua]
,
30
56
.
Changsha
:
Hunan renmin chubanshe
,
1958
.
Chen
Weimin
.
“Zhongguo gongchandang chuangli qi de Shanghai gongren yundong pinggu” [Evaluation of the Shanghai labor movement at the time of the foundation of the Chinese Communist Party]
.
Shilin
4
, no.
11
(
1988
):
72
79
.
Chen
Zhen
.
Zhongguo jindai gongye shi ziliao [Materials on the history of modern Chinese industry]
.
4
vols.
Beijing
:
Sanlian shudian
,
1957–61
.
Cheng
Xiwen
.
“Wo dang Huang Jinrong guanjia de jianwen” [What I saw and heard as Huang Jinrong’s butler]
. In
Jiu Shanghai de banghui
,
138
66
,
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Dai
Xugong
.
Xiang Jingyu zhuan [Biography of Xiang Jingyu]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1981
.
Deng
Tai
.
Shenghuo sumiao [Sketches of life]
.
Shanghai
:
Daxia shudian
,
1937
.
Deng
Zhongxia
.
“Women de liliang” [Our forces]
.
Zhongguo gongren yundong shiliao
3
(
1980
):
1
29
.
Deng
Zhongxia
.
Zhongguo zhigong yundong jianshi [A brief history of the Chinese labor movement]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1957
.
.
Diyici guonei geming zhanzheng shiqi de gongren yundong [The labor movement during the first revolutionary civil war period]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1954
.
.
Diyici Zhongguo laodong nianjian [The first Chinese labor yearbook]
.
3 parts
.
Beiping
:
Beiping shehui diaochabu
,
1928
.
Dong
Chuping
.
“Huiyi Zhongguo laodong zuhe shujibu” [Memories of the Chinese Labor Organization Secretariat]
.
Zhonggong dangshi ziliao
1
(
1982
):
82
87
.
Eda
Kenji
.
Goshi jiki no Shanhai rodo undo [The Shanghai labor movement in the May Fourth period]
.
Kyotoshi
:
Dohosha
,
1992
.
.
‘Erda’ he ‘Sanda’: Zhongguo gongchandang dier-san daibiao dahui ziliao xuanbian [Selected materials from the Second and Third Congresses of the Chinese Communist Party]
.
Beijing
:
Zhongguo shehui kexue chubanshe
,
1985
.
.
‘Er qi’ qianhou gonghui yundong lüeshi [Brief history of the trade-union movement around the time of the 7 February Incident]
.
Shanghai
:
n.p., n.d.
(
1920s
).
Gu
Shuping
.
“Wo liyong Gu Zhuxian de yanhu jinxing geming huodong” [I used Gu Zhuxian’s cover to carry out revolutionary activity]
. In
Jiu Shanghai de banghui
.
Shanghai
:
Shanghai remin chubanshe
,
1986
.
Guo
Yuming
.
“Xinhai geming qijian de Shanghai qunzhong yundong” [The mass movement in Shanghai during the 1911 Revolution]
.
Shanghai sheyuan xuebao
3
(
1981
):
9
19
.
Hong
Anqi
and
He
Bufeng
.
Zhongguo gongren yundong jianshi [A short history of the Chinese labor movement]
.
Xi’an
:
Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe
,
1987
.
Hua
Gang
.
Yijiuerwu nian zhi yijiuerqi nian de Zhongguo de geming shi [History of the Chinese Revolution, 1925–27]
.
Shanghai
:
Chungeng shudian
,
1931
.
Huang
Xiurong
.
Gongchan guoji yu Zhongguo geming guanxi shi [The history of the Communist International and the Chinese Revolution]
.
2
vols.
Beijing
:
Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe
,
1989
.
Huidang shi yanjiu [Research on the history of the secret societies]
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1987
.
Jiangnan zaochuanchang changshi, 1865–1949.5 [The long history of the Jiangnan arsenal, 1865–May 1949]
.
Nanjing
:
Jiangsu renmin chubanshe
,
1983
.
Jiang
Hao
.
“Hongmen lishi chu tan” [Investigation into the origins of the Hong League]
.
In Jiu Shanghai de banghui
,
68
86
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Jiang
Hao
.
“Qingbang de yuanliu ji yanbian” [The origins and evolution of the Green Gang]
. In
Jiu Shanghai de banghui
,
51
68
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Jiang
Peinan
and
Chen
Weimin
.
“Shanghai zhaopai gonghui de xingwang”
[The rise and fall of Shanghai’s signboard labor unions]. Jindai shi yanjiu
6
(
1984
):
45
78
.
Jiang
Peinan
and
Chen
Weimin
.
“Zhongguo laodong zuhe shujibu shimo kao” [An overview of the history of the Chinese Labor Organization Secretariat]
.
Dangshi ziliao congkan
,
3
. no.
4
(
1980
):
108
15
.
Jiang
Weixin
.
“Huiyi Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi ji qita” [Reminiscences of the Shanghai workers three armed uprisings and other things]
.
Dangshi ziliao congkan
2
, no.
3
(
1980
):
99
107
.
Jindai
Shanghai
,
chengshi
yanjiu
[Research on the city of Shanghai in the modern period]
, ed.
Zhongli
Zhang
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1990
.
Jiu
Shanghai de banghui
[The secret societies of old Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Ju
E yundong
[The resist Russia movement]
.
Beijing
:
Zhongguo shehui kexue chubanshe
,
1979
.
Ke
Fang
.
Yijiuerwu nian Shanghai rishang shachang gongren bagong zhi neimu ji shi-mo ji [The inside story from beginning to end of the strikes in the Japanese cotton mills of Shanghai in 1925]
.
Shanghai
:
n.p
.,
1926
.
Kosugi
Shuji
.
“Shanghai kōdan rengōkai to Shanghai no rōdō undō” [The Federation of Shanghai Syndicates and the Shanghai labor movement]. Reshikagu Kenkyu
393
(
1973
):
14
31
.
Lao
Shanghai
,
ming
ren
,
ming
shi
,
ming
wu daguan
[The magnificent spectacle of old Shanghai: Names of people, places, and things]
, ed.
Yuezhi
Xiong
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1997
.
Li
Cishan
.
“Shanghai laodong zhuangkuang” [Shanghai labor conditions]. Xin qingnian
7
, no.
6
(
1920
):
1
83
.
Li
Hong
.
“Dang de chuangli shiqi zhongyao de gongren baokan jieshao” [Introduction to the principal workers’ periodicals at the time of the foundation of the Party]. Zhongguo gongyun shiliao
2
(
1958
):
75
89
.
Li
Jianmin
.
Wusa can’an hou de fanying yundong [The anti-British movement after the May Thirtieth massacre]
.
Taibei
:
Zhongyang yanjiuyuan jindai shi yanjiusuo
,
1986
.
Li
Shiyu
.
“Qingbang zaoqi zuzhi kaolü” [A consideration of the organizational origins of the Green Gang]. In Jiu Shanghai de banghui
,
29
50
.
Shanghai
:
Shanghai renminchubanshe
,
1986
.
Li
Shiyue
.
“Xinhai geming qianhou de Zhongguo gongren yundong he Zhonghua minguo gongdang” [The Chinese labor movement and the Chinese Republican Labor Party around the time of the 1911 Revolution]. Shixue jikan
1
, no.
3
(
1957
):
63
86
.
Lin
Jianbai
and
Li
Zhining
.
Li Qihan
.
Guangdong
:
Guangdong renmin chubanshe
,
1984
.
Lin
Zengping
.
“Huidang yu Xinhai geming” [The secret societies and the 1911 Revolution]. In Huidang shi yanjiu
,
166
73
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1987
.
Liu
Ding
.
“Xuesheng yundong yu sanci wuzhuang qiyi” [The student movement and the three armed uprisings]. Shanghai gongyun shiliao
2
(
1987
):
40
45
.
Liu
Guanzhi
.
“Guanyu 1924–1925 nian Shanghai gongren yundong de huiyu” [Recollections of the Shanghai labor movement during the years 1924–1925]. Zhongguo gongren yundong shiliao
1
(
1960
):
34
81
.
Liu
Hongsheng qiye shiliao
[Historical materials on the enterprises of Liu Hongsheng]
. Vol.
1
,
1911
31
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1981
.
Liu
Mingkui
.
Zhongguo gongren jieji lishi zhuangkuang, 1840–1949 [A history of the conditions of the Chinese working class]
. Vol.
1
.
Beijing
:
Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe
,
1985
.
Liu
Yongming
.
Guomindang ren yu wusi yundong [Guomindang members and the May Fourth Movement]
.
Beijing
:
Zhongguo shehui kexueyuan chubanshe
,
1990
.
Ma
Chaojun
.
Zhongguo laodong wenti [The labor question in China]
.
Shanghai
:
Minzhi shuju
,
1925
.
Ma
Chaojun
.
Zhongguo laogong yundong shi [A history of the Chinese labor movement]
.
Chongqing
:
Shangwu yinshuguan
,
1942
.
Ma
Chaojun
.
Zhongguo laogong yundong shi [A history of the Chinese labor movement]
.
Taibei
:
Zhongguo laogong fuli chubanshe
,
1958
.
Ma
Honglin
,
Ji
Guozhong
, and
Chen
Shulin
.
“Diyici shijie dazhan qijian Shanghai gongren jieji de zhuangda he gongren yundong fazhan” [The growth of the Shanghai working class and the development of the labor movement during the First World War]. Shixue yuekan
7
(
1964
):
9
15
.
Mao
Qihua
.
“Da geming chuqi Shanghai Zhonghua shuju zongchang de dang, tuan zuzhi yu gongren yundong” [Party and League organization and the labor movement at the Shanghai Zhonghua Book Company at the start of the Great Revolution]. Shanghai gongyunshi yanjiu ziliao
4
(
1984
):
2
5
.
Mao
Zedong
.
“Hunan nongmin yundong kaocha baogao” [Investigation into the peasant movement in Hunan]. In Mao Zedong xuanji [Selected works of mao zedong]
, vol.
1
,
13
48
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
1951
.
Mi
Bi
.
“Shanghai sichang nugong de tongmeng bagong” [The general strike by women workers in the silk filatures of Shanghai]. Funü zazhi
8
, no.
10
(
1922
):
62
66
.
Nanyang xiongdi yancao gongsi shiliao [Historical materials on Nanyang Bros. Tobacco Company]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1958
.
Negishi
Tadashi
.
Shanhai no girudo [The Shanghai guilds]
.
Tokyo
:
Nihon Hyoron Shinsha
,
1951
.
Neigang chunqiu: Suzhou he matou de bianqian [Spring and autumn on the docks: Changes in the docks on Suzhou creek]
.
Shanghai
:
Shanghai shi neihe zhuangxie gongsi
,
1975
.
Pan
Junxiang
.
“Xinhai geming yu Shanghai guohuo yundong de fasheng fazhan” [The 1911 Revolution and the origin and development of the Shanghai national produce movement]. In Xinhai geming yu jindai Zhongguo
vol.
2
,
923
36
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1994
.
Peng
Zeyi
.
“Shijiu shiji houqi zhongguo chengshi shougongye shangye hanghui de chongjian he zuoyong” [The reestablishment and functions of late-nineteenth-century Chinese urban handicraft and commercial guilds]
.
Lishi yanjiu
1
(
1965
):
71
102
.
Peng
Zeyi
.
Zhongguo jindai shougongye shi ziliao, 1840–1949 [Source materials on the history of the handicraft industry in modern China, 1840–1949]
.
4
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1957
.
Qiu
Jiang
.
Chengyu gushi [Tales about four-character phrases]
.
Guangzhou
:
Guangdong renmin chubanshe
,
1981
.
Quan
Hansheng
.
Zhongguo hanghui zhidu shi [A history of the guild system in China]. 1934
;
Taibei
:
Shihuo chubanshe
,
1978
.
Quan
Hansheng
.
“Zhongguo kuli bang zhi shi de kaocha” [An investigation into the history of coolie gangs in China]. Zhongguo jingji
2
, no.
1
(
1934
):
1
3
.
Quanguo gongren shenghuo ji gongye shengchan diaocha tongji baogao shu [Statistical report on the nationwide investigation of workers’ lives and industrial output]
. Vol.
1
.
Nanjing
:
Gongshangbu
,
1930
.
Ren
Jianshu
.
“Chen Duxiu yu Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi” [Chen Duxiu and the Shanghai workers’ armed uprisings]. Zhonggong dangshi ziliao
4
, no.
13
(
1982
):
70
83
.
Ren
Jianshu
.
Chen Duxiu zhuan [Biography of Chen Duxiu], Vol. 1, Cong xiucai dao zong shuji [From scholar to general secretary]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1989
.
Rongjia qiye shiliao [Historical materials on the Rong family enterprises]
. Vol.
1
,
1896–1937. 1962
;
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1980
.
Sha
Jiansun
.
Zhongguo gongchandang tongshi [A comprehensive history of the Chinese Communist Party]
.
2
vols.
Changsha
:
Hunan jiaoyu chubanshe
,
1996
.
Shanghai di sanshiyi mianfangzhi chang gongren yundong shi [A history of the labor movement in the Shanghai No. 31 textile mill]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shanghai fangzhi gongren yundong shi [The history of the labor movement among Shanghai textile workers]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shanghai fengtu zaji [Miscellany of natural conditions and social customs of Shanghai]
.
Shanghai
:
Xintuo gongsi
,
1933
.
Shanghai gangshi hua [Tales from the history of the Shanghai docks]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1979
.
“Shanghai gonggong zujie gongbuju jingwu ribao zhaize” [Extracts from the Shanghai International Settlement police daily reports, 1 March to 30 April 1927]. Dang’an yu lishi
1
(
1987
):
20
65
.
Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi [The three armed workers’ uprisings in Shanghai]
, ed.
Qisheng
Zhou
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1983
.
Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi yanjiu [Research on the three Shanghai workers’ armed uprisings]
, ed.
Baofang
Xu
and
Xingying
Bian
.
Shanghai
:
Zhishi chubanshe
,
1987
.
Shanghai gongren yundong shi [History of the Shanghai labor movement]
.
Nanjing
:
Guomindang zhongyang minzhong yundong zhidao weiyuanhui
,
1935
.
Shanghai haiyuan gongren yundong shi [A history of the labor movement among Shanghai seamen]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shanghai jindai shi [A history of Shanghai in the modern era]
, ed.
Liu
Huiwu
. Vol.
1
.
Shanghai
:
Huadong shifan daxue chubanshe
,
1985
.
Shanghai juanyanchang gongren yundong shi [The history of the labor movement in the Shanghai Cigarette Factory]
.
Beijing
:
Zhonggongdang shi chubanshe
,
1991
.
Shanghai lieshi xiaozhuan [Brief biographies of Shanghai martyrs]
.
Shanghai
:
n.p
,
1983
.
Shanghai shangwu yinshuguan zhigong yundongshi [The history of the labor movement at the Shanghai Commercial Press]
.
Beijing
:
Zhonggongdang shi chubanshe
,
1991
.
“Shanghai shi renli chefu shenghuo zhuangkuang diaocha baogao shu” [Report on the living conditions of rickshaw pullers in Shanghai]. Shehui banyuekan
1
, no.
1
(
1934
):
99
113
.
Shanghai shi tongji [Statistics on Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai shi difang xiehui
,
1933
.
Shanghai xuesheng yundong dashi, 1919.5–1949.9 [Chronicle of the Shanghai student movement]
, ed.
Min
Wang
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1985
.
Shanghai xuesheng yundong shi [History of the Shanghai student movement]
, ed.
yanjiuhui
Shanghai shi qingyun shi
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1995
.
Shanghai Yongan gongsi zhigong yundong shi [History of the labor movement among the workers and employees of the Shanghai Yongan company]
.
Beijing
:
Zhonggongdang shi chubanshe
,
1991
.
Shanghai zhi gongye [Industry of Shanghai]
.
Shanghai
:
Shehui ju
,
1929
.
Shanghai zhinan [Guide to Shanghai]
.
Shanghai
:
Shangwu yinshuguan
,
1925
.
Shanghai zilaishui gongren yundong shi [The history of the labor movement in the Shanghai Water Works]
.
Beijing
:
Zhonggong dangshi chubanshe
,
1991
.
Shen
Yixing
.
Gongyun shi ming-bian lu [Putting the record straight on the history of the labor movement]
.
Shanghai
:
Shanghai shehui kexue chubanshe
,
1987
.
Shen
Yixing
.
“Wusi yundong zhong Shanghai gongren de bagong douzheng” [The strike struggle of Shanghai workers in the May Fourth movement]. In Jinian Wusi yundong sishi zhounian lunwenji [Essays on the fortieth anniversary of the May Fourth movement]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1960
.
Shen
Yixing
,
Jiang
Peinan
, and
Zheng
Qingsheng
.
Shanghai gongren yundong shi [A history of the Shanghai labor movement]
. Vol.
1
.
Shenyang
:
Liaoning renmin chubanshe
,
1991
.
Su
Zhiliang
and
Chen
Lifei
.
Jindai Shanghai hei shehui yanjiu [Researches into the secret societies of modern Shanghai]
.
Hangzhou
:
Zhejiang renmin chubanshe
,
1991
.
Sun
Wen
.
Zongli guanyu minzhong yundong zhi yijiao [The legacy on popular movements of Premier Sun Yat-sen]
.
Chongqing
:
Zhongyang shehuibu
,
1940
.
Sun
Yutang
.
Zhongguo jindai jingji shi cankao ziliao congkan: Zhongguo jindai gongye shi ziliao [Series of reference materials on the history of the modern Chinese economy: Materials on the history of modern Chinese industry]
. Vol.
1
,
parts 1 and 2
.
Beijing
:
Kexue chubanshe
,
1957
.
Sun
Zhongshan
.
Sun Zhongshan quanji [Complete works of Sun Yat-sen]
.
11
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1981–1986
.
Sun
Zhongshan
.
“San min zhuyi” [Three people’s principles] (1924 version). In Sun Zhongshan xuanji [Selected works of Sun Yat-sen]
, vol.
2
,
588
838
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1956
.
Sun Zhongshan xuanji [Selected works of Sun Yat-sen]
,
2
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1956
.
Tang
Chunliang
.
Li Lisan zhuan [Biography of Li Lisan]
.
Harbin
:
Heilongjiang renmin chubanshe
,
1984
.
Tang
Hai
.
Zhongguo laodong wenti [Chinese labor problems]
.
Shanghai
:
Guanghua shuju
,
1926
.
Tang
Zhenchang
.
Shanghai shi [History of Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1989
.
Tongjibiao zhong zhi Shanghai [Shanghai through statistical tables]
, ed.
Zhiru
Luo
.
Nanjing
:
Zhongguo shehui kexueyuan
,
1932
.
Wang
Delin
.
“Gu Zhuxuan zai Zhabei faji he kaishe Tianchan wutai” [Gu Zhuxuan’s fame and fortune in Zhabei and the establishment of the Tianchan theatre]. In Jiu Shanghai de banghui
,
357
59
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Wang
Jingyu
.
Zhongguo jindai jingji shi cankao ziliao congkan: Zhongguo jindai gongye shi ziliao [Series of reference materials on the history of the modern Chinese economy: materials on the history of modern Chinese industry]
.
Vol. 2
,
part 2
.
Beijing
:
Kexue chubanshe
,
1957
.
Wang
Jingyu
and
Nie
Baozhang
.
“Guanyu Zhongguo diyi chanye gongren de douzheng ziliao” [Materials on the struggles of the first industrial workers in China]. Jingji yanjiu
2
(
1962
):
43
51
.
Wang
Peiwei
.
Jiang Kanghu yanjiu [Researches on Jiang Kanghu]
.
Wuhan
:
Wuhan chubanshe
,
1998
.
Wang
Yangqing
and
Xu
Yinghu
.
“Shanghai Qinghongbang gaishu” [A general account of the Green and Red gangs in Shanghai]. Shehui kexue
5
(
1982
):
63
65
.
Wang
Ze
.
“Chuantong wenhua de jiazhi quxiang zhuti jiazhi wenti.” In Chuantong wenhua yu xiandaihua [Traditional culture and modernization]
,
85
94
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1987
.
Wusa yundong [The May Thirtieth Movement]
.
3
vols.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1991
.
Wusa yundong shiliao [Historical materials on the May Thirtieth Movement]
.
Vol. 1
,
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1981
; vol.
2
,
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Wusi aiguo yundong [The May Fourth patriotic movement]
. Vol.
2
.
Beijing
;
Zhongguo shehui kexue chubanshe
,
1979
.
Wusi aiguo yundong ziliao [Materials on the May Fourth patriotic movement]
.
Beijing
:
Kexue chubanshe
,
1959
.
Wusi shiqi qikan jieshao [Introduction to periodicals of the May Fourth Movement]
.
3
vols.
Beijing
:
Shenghuo, dushu, xinzhi sanlian shudian
,
1958
.
Wusi yundong zai Shanghai shiliao xuanji [Selected historical materials on the May Fourth movement in Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1960
.
Xia
Shunkai
.
“Zhongguo shehui dang de chengli, fenlie he jiesan” [The foundation, splitting, and dissolution of the Chinese Socialist Party]. Shanghai wenshi ziliao xuanji
63
(
1989
):
46
65
.
Xiandai Shanghai dashiji [Chronicle of events in contemporary Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai zishu chubanshe
,
1996
.
Xiandai shiliao [Historical materials for the contemporary period]
.
4
vols.
Shanghai
:
Haitian chubanshe
,
1934
.
Xinhai geming yu jindai Zhongguo [The 1911 Revolution and modern China]
.
2
vols.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1994
.
Xinhai geming zai Shanghai shiliao xuanji [Selected historical materials on the 1911 Revolution in Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1966
.
Xiong
Yuezhi
.
“Shanghai ju E yundong shulun” [An overview of the anti-Russia movement in Shanghai]. In Shanghai shi yanjiu
, ed.
Tang
Zhenchang
and
Hengchun
Shen
,
238
52
.
Shanghai
:
Xuelin chubanshe
,
1988
.
Xiong
Yuezhi
. ed.
Lao Shanghai mingren mingshi mingwu daguan [The spectacle of old Shanghai: Dictionary of people, events and things]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1997
.
Xu
Dingxin
and
Qian
Xiaoming
.
Shanghai zongshanghui, 1902–1929 [The Shanghai Chamber of Commerce, 1902–1929]
.
Shanghai
:
Shanghai shehui kexueyuan chubanshe
,
1991
.
Xu
Meikun
.
“Huiyi Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi de yixie qingkuang” [Reminiscences of some of the circumstances of the Shanghai workers’ three armed uprisings]. Zhonggong dangshi ziliao
3
, no.
8
(
1981
):
91
94
.
Xue
Gengxin
.
“Wo jiechuguo de Shanghai banghui renwu” [Personalities from Shanghai gangs I have met]. In Jiu Shanghai de banghui
,
87
107
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Yang
Kuisong
and
Dong
Shiwei
.
Haishi shenlou yu damou luzhou: Zhongguo jindai shehuizhuyi sixiang yanjiu [Mirage and oasis: A study of the tide of socialist thought in modern China]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1991
.
Ye
Shengtao
.
Ni Huanzhi. In Ye Shengtao wenji [Literary works of Ye Shengtao]
,
119
411
.
Beijing
:
Renmin wenxue chubanshe
,
1958
.
‘Yida’ qianhou: Zhongguo gonchandang di yici daibiao dahui qianhou ziliao xuanbian [Around the time of the First Congress: A selection of materials on the time around the First Congress]
.
2
vols.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1980
.
Yijiuerqi nian de Shanghai shangye lianhehui [The Shanghai Commercial Association of 1927]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1983
.
(Yijiulingwu) 1905 nian Shanghai renmin de fan-Mei aiguo yundong [The Shanghai people’s anti-American patriotic movement of 1905]
.
Shanghai
:
Renmin chubanshe
,
1959
.
Yingmei yangongsi zai Hua qiye ziliao huibian [Collected materials on BAT enterprises in China]
.
Beijing
:
Zhonghua shuji
,
1983
.
Yu
Danchu
.
“Xinhai geming shiqi de minzu yingxiong renwu shi jian chukao” [A preliminary investigation into the historical example of national heroes during the era of the 1911 Revolution]. In Xinhai geming yu jindai Zhongguo
, vol.
2
,
1004
21
.
Beijing
:
Zhonghua shuju
,
1994
.
Yu
Danchu
.
“Zhongguo jindai aiguo zhuyi de ‘wangguo shijian’ chukao” [Preliminary investigation into modern Chinese patriotism’s concern with the ‘historical warnings of extinct nations’]. Shijie lishi
1
(
1984
):
23
31
.
Zhan
Ran
.
“Zhongguo de baogong zhi” [The Chinese contract labor system]. Duli pinglun
1
(
1932
):
14
17
.
Zhandou de wushi nian: Shanghai juanyan yi chang gongren douzheng shihua [The fifty-year battle: Tales from the history of workers’ struggles at one Shanghai cigarette factory]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1960
.
Zhang
Cunwu
.
Guangxu sayinian Zhong-Mei gongyue fengchao [The agitation surrounding the Sino-American labor contract in 1905]
.
Taibei
:
Zhonggyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo
,
1966
.
Zhang
Dewang
.
“Ruhe pingjia zichanjieji geming minzhu pai zai Wusi yundong zhong de zuoyong” [How to evaluate the role of the bourgeois revolutionary democratic faction in the May Fourth movement]. Zhonggong dangshi yanjiu
2
(
1990
):
67
73
.
Zhang
Quan
.
“Guanyu Huxi gongyou julebu” [Concerning the western Shanghai workers’ club]. Dangshi ziliao congkan
3
, no.
4
(
1980
):
116
24
.
Zhang
Tiejun
.
“Quxiao baogongzhi de zhipiao zenyang duixian” [How to fulfill the promissory note to abolish contract labor]. 2 parts. Laogong yuekan
1
, no.
6
(
1932
):
23
28
;
1
, no.
7
(
1932
):
41
54
.
“Zhang Weizhen tan Hunan zaoqi gongyun” [Zhang Weizhen discusses the early labor movement in Hunan]. Dangshi yanjiu ziliao
1
(
1980
):
236
41
.
“Zhang Weizhen tongzhi tan Shanghai ‘Wusa’ yundong” [Comrade Zhang Weizhen discusses the May Thirtieth Movement in Shanghai]. Dangshi yanjiu ziliao
1
(
1980
):
304
12
.
Zhao
Jinpeng
.
“Wusi yundong shiqi Guomindang shi bu cunzai de?” [Did the Guomindang exist during the May Fourth Movement?]. Zhonggong dangshi yanjiu
2
(
1990
):
73
74
.
Zhao
Qin
.
“Xinhai geming qianhou de Zhongguo gongren yundong” [The Chinese labor movement around the time of the 1911 Revolution]. Lishi yanjiu
2
(
1959
):
1
16
.
Zhong
Gong
.
Qingnian gongren wenti [The problem of young workers]
.
Shanghai
: (
probably, Gongchandang Qingniantuan
),
1925
.
Zhonggong dangshi renwu zhuan [Biographies of past members of the Chinese Communist Party]. 55 vols. to date
.
Xi’an
:
Shaanxi renmin chubanshe
,
1980
-
1994
.
Zhonggong zhongyang qingnian yundong wenjian xuanbian [Anthology of CCP Central Committee documents on the youth movement]
.
Beijing
:
Zhongguo qingnian chubanshe
,
1988
.
Zhonggong zhongyang wenjian xuanji [Selected materials of the Central Committee of the Chinese Communist Party]. vol. 1, 1921–1925; vol. 2, 1926; vol. 3, 1927
.
Beijing
:
Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe
,
1989
.
Zhongguo disici quanguo laodong dahui jueyi an [Draft resolutions of the Fourth Chinese National Labor Congress]
.
Hankou
:
Zhongguo zonggonghui
,
1927
.
Zhongguo funü yundong lishi ziliao, 1921–1927 [Materials on the history of the Chinese women’s movement]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1986
.
Zhongguo gongchandang diyici daibiao dahui dang’an ziliao [Archival materials on the First Congress of the Chinese Communist Party]
.
Beijing
:
Renmin chubanshe
,
1982
.
Zhongguo gongchandang Shanghai shi zuzhishi ziliao, 1920.8–1987.10 [Historical materials on the organization of the Chinese Communist Party in Shanghai, 1920–1987]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1991
.
Zhongguo gongchandang tong zhi [The complete record of the Chinese Communist Party]
, ed.
Zheng
Hui
,
Zhang
Jingru
, and
Liang
Zhixiang.
3
vols.
Beijing
:
Zhongyang wenxian chubanshe
,
1997
.
Zhongguo gonghui lishi wenxian, 1921–27 [Documents on the history of the Chinese labor unions, 1921–27]
.
Beijing
:
Gongren chubanshe
,
1958
.
Zhongguo gongren yundong de xianqu [Pioneers of the Chinese labor movement]
.
2
vols.
Beijing
:
Gongren chubanshe
,
1983
.
Zhongguo guomindang dierci quanguo daibiao dahui geshengqu dangwu baogao mulu [Reports and lists from each province to the Second Guomindang National Congress]
.
Shanghai
:
Guomindang zhongyang zhixing weiyuanhui
,
1926
.
Zhongguo guomindang diyi, erci quanguo daibiao dahui huiyi shiliao [Historical materials on the First and Second Guomindang congresses]
. vol.
1
.
Shanghai
:
Jiangsu guji chubanshe
,
1986
.
Zhongguo guomindang yu laodong [The Chinese Guomindang and labor]
.
Shanghai
:
Guomindang zhongyang zhixing weiyuanhui
,
1927
.
Zhongguo lici laodong dahui wenxian [Documents on all previous Chinese labor congresses]
.
Beijing
:
Gongren chubanshe
,
1957
.
Zhongguo zhigong yundong wenxian [Documents on the Chinese labor movement]
. vol.
1
.
Shanghai
:
Shinian chubanshe
,
1946
.
Zhou
Guangyuan
.
“Diguozhuyi ruqin dui jindai Zhongguo jingji fazhan de yingxiang” [The influence of the incursion of imperialism on China’s economic development]. Lishi yanjiu
4
(
1988
):
66
78
.
Zhou
Shangwen
and
He
Shiyou
.
Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi shi [The three Shanghai workers’ armed uprisings]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1987
.
Zhou
Yumin
and
Shao
Yong
.
Zhongguo banghui shi [History of secret societies in China]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1993
.
Zhu
Bangxing
,
Hu
Linge
, and
Xu
Sheng
.
Shanghai chanye yu Shanghai zhigong [Shanghai industry and Shanghai labor]. 1939
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1984
.
Zhu
Baoting
.
“Wusi qijian Shanghai haiyuan gongren de bagong” [The strike by Shanghai seamen during the May Fourth movement]. In Wusi yundong huiyi lu [Collection of Reminiscences of the May Fourth movement]
. vol.
2
,
634
36
.
Beijing
:
n.p
,
1979
.
Zhu
Hua
.
“Shanghai wusi yundong san ti” [Three problems concerning the May Fourth movement in Shanghai]. Jindai shi yanjiu
4
(
1990
):
123
37
.
Zhu
Xuefan
.
“Shanghai gongren yundong yu banghui er-san shi” [Two or three things about the Shanghai labor movement and the secret societies]. In Jiu Shanghai de banghui, 1–9
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1986
.
Zou
Yiren
.
Jiu Shanghai renkou bianqian de yanjiu [Research on population change in old Shanghai]
.
Shanghai
:
Shanghai renmin chubanshe
,
1980
.
Books and Articles in Western Languages
A. A. (A. P. Appen)
.
“Tri shankhaiskikh vosstaniia
.”
Problemy Kitaia
2
(
1930
):
63
86
.
Alexander
J. C.
, and
Lina
M.
“Honneth’s New Critical Theory of Recognition
.”
New Left Review
220
(
1996
):
126
36
.
Anagnost
Ann
.
National Past-Times: Narrative, Representation, and Power in Modern China
.
Durham, NC
:
Duke University Press
,
1997
.
Anderson
Benedict
.
Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism
.
London
:
Verso
,
1983
.
Apter
David A.
, and
Tony
Saich
.
Revolutionary Discourse in Mao’s Republic
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1994
.
Balakrishnan
Gopal
.
Mapping the Nation
.
London
:
Verso
,
1996
.
Banno
Junji
.
“Japanese Industrialists and Merchants and the Anti-Japanese Boycotts in China, 1919–1928.” In The Japanese Informal Empire in China, 1895–1937
, ed.
Duus
P.
,
Myers
R. H.
, and
Peattie
M. R.
,
314
329
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Bergère
Marie-Claire
.
“The Chinese Bourgeoisie, 1911–37.” In The Cambridge History of China
, vol.
12
,
part 2
,
721
825
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1982
.
Bergère
Marie-Claire
.
The Golden Age of the Chinese Bourgeoisie, 1917–1937
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1989
.
Bergère
Marie-Claire
,
Noël
Castelino
,
Christian
Henriot
, and
Ho
Pui-yin
.
“Essai de prosopographie des élites shanghaiëennes à l’époque républicaine
,
1911–1949.” Annales ESC
4
(
1985
):
901
29
.
Bernal
Martin
.
“Chinese Socialism before 1913
.” In
Modern China’s Search for Political Form
, ed.
Gray
Jack
,
66
95
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
1969
.
Bernal
Martin
.
Chinese Socialism to 1907
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1976
.
Bernhardt
Kathryn
.
Rents, Taxes, and Peasant Resistance: The Lower Yangzi Region, 1840–1950
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1992
.
Best
Steven
, and
Douglas
Kellner
.
Postmodern Theory: Critical Interrogations
.
London
:
Macmillan
,
1991
.
Bhattacharya
S
.
“Swaraj and the Kamgar: The Indian National Congress and the Bombay Working Class, 1919–31
.” In
Congress and Indian Nationalism: The PreIndependence Phase
, ed.
Sisson
R.
and
Wolpert
S.
,
223
49
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1988
.
Bianco
Lucien
.
“Peasant Movements
.” In
The Cambridge History of China
, vol.
12
,
part 2
,
270
328
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1982
.
Bickers
Robert
.
Britain in China: Community, Culture, and Colonialism, 1900–1949
.
Manchester, Eng.
:
Manchester University Press
,
1999
.
Bickers
Robert
.
“Shanghailanders: The Formation and Identity of the British Settler Community in Shanghai
,
1843–1937.” Past and Present
159
(
1998
):
161
211
.
Bickers
Robert A.
, and
Jeffrey
N. Wasserstrom
.
“Shanghai’s ‘Dogs and Chinese Not Admitted’ Sign: Legend, History
,
and Contemporary Symbol.” China Quarterly
142
(
June
1995
):
444
66
.
Billig
Michael
.
Banal Nationalism
.
London
:
Sage
,
1995
.
Bourdieu
Pierre
.
The Logic of Practice
.
Trans. Richard Nice
.
Cambridge
:
Polity
,
1990
.
Outline of a Theory of Practice. Trans. Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977
.
Bradstock
Timothy Roland
.
“Craft Guilds in Ch’ing Dynasty China.” Ph.D. diss
..
Harvard University
,
1984
.
Brandt
Conrad
,
Benjamin
Schwartz
, and
Fairbank
John K.
.
A Documentary History of Chinese Communism
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1952
.
Breuilly
John
. “
Approaches to Nationalism
.” In
Mapping the Nation
, ed.
Balakrishnan
G.
,
146
74
.
London
:
Verso
,
1996
.
Brown
Judith M.
Modern India: The Origins of an Asian Democracy
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
1985
.
Brubaker
Rogers
.
Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1996
.
Burgess
John Stewart
.
The Guilds of Peking
.
New York
:
Columbia University Press
,
1928
.
Burke
Peter
.
The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and Communication
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1987
.
Cai
Shaoqing
.
“Secret Societies and Labor Organizations in the Early History of the Chinese Communist Party.” Working Papers in Asian/Pacific Studies
.
Durham, NC
:
Duke University
,
1986
.
Calhoun
Craig
.
“Nationalism and Ethnicity
.”
Annual Review of Sociology
19
(
1993
):
211
39
.
The Cambridge Encyclopedia of China, ed. Brian Hook
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1982
.
Chakrabarty
Dipesh
.
Rethinking Working-Class History: Bengal, 1840–1940
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Chan
Ming Kou
.
“Labor and Empire: The Chinese Labor Movement in the Canton Delta, 1895–1927.”
Ph.D. diss
.
Stanford University
,
1975
.
Chan
Ming Kou
.
“A Turning Point in the Modern Chinese Revolution: The Historical Significance of the Canton Decade, 1917–27.” In Remapping China: Fissures in Historical Terrain
, ed.
Hershatter
Gail
et al
224
41
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1996
.
Chandavarkar
Ranjarayan
.
The Origins of Industrial Capitalism in India: Business Strategies and the Working Classes in Bombay, 1900–1940
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1994
.
Chang
Chu-fang
.
“Chinese Cotton Mills in Shanghai.” Chinese Economic Journal
3
, no.
5
(
1928
):
901
17
.
Chang
Kuo-t’ao
.
The Rise of the Communist Party, 1921–27: Volume One of the Autobiography of Chang Kuo-t’ao
.
Lawrence
:
University Press of Kansas
,
1971
.
Chang
Sidney
, and
Leonard
H. D.
Gordon. All under Heaven: Sun Yat-sen and His Revolutionary Thought. Stanford
,
CA: Hoover Institution Press
,
1991
.
Chatterjee
Partha
.
Nationalist Thought and the Colonial World
.
London
:
Zed Books
,
1986
.
Chen
Joseph T.
The May Fourth Movement in Shanghai: The Making of a Social Movement in Modern China
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1971
.
Chen
Ta
.
“Analysis of Strikes in China from 1918 to 1926
.”
Chinese Economic Journal
1
, nos.
10, 11, 12
(
1927
):
843
65
,
945
62
,
1077
83
.
Chesneaux
Jean
.
The Chinese Labor Movement, 1919–1927
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1968
.
China Year Book, 1925
, ed.
Woodhead
H. G. W.
.
Tientsin
:
Tientsin Press
,
1925
.
China Year Book, 1926–27
, ed.
Woodhead
H. G. W.
.
Tientsin
:
Tientsin Press
,
1927
.
China Year Book, 1938
, ed.
Woodhead
H. G. W.
.
Shanghai
:
North-China Daily News and Herald
,
1938
.
Clifford
Nicholas R.
Shanghai 1925: Urban ‘Nationalism and the Defense of Foreign Privilege. Michigan Papers in Chinese Studies
, no.
37
.
Ann Arbor
:
University of Michigan
,
1979
.
Clifford
Nicholas R.
Spoilt Children of Empire: Westerners in Shanghai and the Chinese Revolution of the 1920s
.
Middlebury, VT
:
Middlebury College Press
,
1991
.
Chu
Samuel C.
“China’s Attitude towards Japan at the Time of the Sino-Japanese War
.” In
The Chinese and Japanese: Essays in Political and Cultural Interactions
, ed.
Iriye
Akira
,
74
95
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1980
.
Chow
Tse-tung
.
The May Fourth Movement: Intellectual Revolution in Modern China
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1960
.
Cochran
Sherman
.
Big Business in China: Sino-Foreign Rivalry in the Cigarette Industry, 1890 –1930
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1980
.
Cohen
Jean L.
“Strategy and Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements
.”
Social Research
5
,
no. 4
(
1985
):
663
716
.
Cohen
Myron L.
“Cultural and Political Inventions in Modern China: The Case of the Chinese ‘Peasant.’”
Daedalus
122
, no.
2
(
1993
):
151
70
.
Cohen
Paul
.
History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience, and Myth
.
New York
:
Columbia University Press
,
1997
.
Comaroff John
L
.
“Ethnicity, Nationalism, and the Politics of Difference in an Age of Revolution
.” In
Perspectives on Nationalism and War
, ed.
Comaroff
John L.
and
Stern
Paul C.
,
243
76
.
Luxembourg
:
Gordon and Breach
,
1995
.
Connell
R. W.
Gender and Power
.
Oxford
:
Polity
,
1987
.
Crossley
Pamela Kyle
.
Orphan Warriors: Three Manchu Generations and the End of the Qing World
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1990
.
Crossley
Pamela Kyle
.
“Thinking about Ethnicity in Early Modern China
.”
Late Imperial China
11
(
1990
):
1
34
.
Dauenhauer
Bernard
.
“Taylor and Ricoeur on the Self
.”
Man and World
25
(
1992
):
211
25
.
Davies
Sarah
.
“‘Us against Them’: Social Identity in Soviet Russia, 1934–41
.”
Russian Review
56
, no.
1
(
1997
):
70
89
.
De Bary
W
,
Theodore
Wing-tsit Chan
, and
Burton
Watson
.
Sources of Chinese Tradition
.
New York
:
Columbia University Press
,
1960
.
Deutsch
Karl
.
Nationalism and Social Communication
. 2d ed.
1953
;
Cambridge
:
mit Press
,
1966
.
Diaz
Maria Elena
.
“The Satiric Penny Press for Workers in Mexico, 1900–1910: A Case Study in the Politicization of Popular Culture
.”
Journal of Latin American Studies
22
, no.
3
(
1990
):
497
526
.
Dikötter
Frank
.
The Discourse of Race in Modern China
.
London
:
Hurst
,
1992
.
Dirlik
Arif
.
Anarchism in the Chinese Revolution
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1991
.
Dirlik
Arif
.
“Mass Movements and the Left Kuomintang
.”
Modern China
1
, no.
1
(
1975
):
46
74
.
Dirlik
Arif
.
“The New Culture Movement Revisited: Anarchism and the Idea of Social Revolution in New Culture Thinking
.”
Modern China
11
, no.
3
(
1985
):
251
300
.
Dirlik
Arif
.
The Origins of Chinese Communism
.
New York
:
Oxford University Press
,
1989
.
Dirlik
Arif
.
“Vision and Revolution: Anarchism in Chinese Revolutionary Thought on the Eve of the 1911 Revolution
.”
Modern China
12
, no.
2
(
1986
):
123
57
.
Dittmer
Lowell
.
China’s Continuous Revolution: The Post-Liberation Epoch, 1949–1981
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1987
.
Dittmer
Lowell
, and
Samuel
S. Kim.
“In Search of a Theory of National Identity
.” In
China’s Quest for National Identity
, ed.
Dittmer
L.
and
Kim
S. S.
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1993
.
Domes
Jürgen
.
Vertagte Revolution: Die Politik der Kuomintang in China, 1923–7
.
Berlin
:
Walter de Gruyter
,
1969
.
Dow
Tsung-I
.
“The Confucian Concept of a Nation and Its Historical Practice
.”
Asian Profile
10
, no.
4
(
1982
):
347
62
.
Duara
Prasenjit
.
Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900–1940
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1988
.
Duara
Prasenjit
.
“Deconstructing the Chinese Nation
.” In
Chinese Nationalism
, ed.
Unger
Jonathan
,
31
55
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1996
.
Duara
Prasenjit
.
Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1995
.
Duus
Peter
.
“Zaikabo: Japanese Cotton Mills in China, 1895–1937
.” In
The Japanese Informal Empire in China, 1895–1937
, ed.
Duus
P.
,
Myers
R. H.
, and
Peattie
M. R.
,
65
100
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Eberhard
Wolfram
.
A Dictionary of Chinese Symbols
.
London
:
Routledge
,
1986
.
Ebrey
Patricia Buckley
.
Chinese Civilization and Society: A Sourcebook
.
New York
:
Collier Macmillan
,
1981
.
Eisenstadt
S. N.
, and
Roniger
L.
.
Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1984
.
Eley
Geoff
.
“Is All the World a Text? From Social History to the History of Society Two Decades Later
.” In
The Historic Turn in the Human Sciences
, ed.
McDonald
Terrence J.
,
193
243
.
Ann Arbor
:
University of Michigan Press
,
1996
.
Elliot
Mark
.
“Bannermen and Townsmen: Ethnic Tension in Nineteenth-Century Jiangnan
.”
Late Imperial China
11
, no.
1
(
1990
):
36
74
.
Elvin
Mark
.
“The Revolution of 1911 in Shanghai
.”
Papers on Far Eastern History
29
(
1984
):
119
61
.
Eng
Robert Y.
“Luddism and Labor Protest among Silk Artisans and Workers in Jiangnan and Guangdong, 1860–1930
.”
Late Imperial China
11
, no.
2
(
1990
):
63
101
.
Erikson
Erik
.
Identity: Youth and Crisis
.
New York
:
Norton
,
1968
.
Esherick
Joseph
.
Reform and Revolution in China: The 1911 Revolution in Hunan and Hubei
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1976
.
Fang
Fu-an
.
“Shanghai Labor
.”
Chinese Economic Journal
7
, nos.
2, 3
(
1930
):
853
85
,
989
1012
.
Faure
David
.
“Secret Societies, Heretic Sects, and Peasant Rebellions in Nineteenth Century China
.”
Journal of the Chinese University of Hong Kong
5
, no.
1
(
1979
):
189
206
.
Feetham
Richard
.
Report to the Shanghai Municipal Council
.
2
vols.
Shanghai
:
North-China Daily News and Herald
,
1931
.
Fewsmith
Joseph
.
Party, State, and Local Elites in Republican China: Merchant Organizations and Politics in Shanghai, 1890–1930
.
Honolulu
:
University of Hawaii Press
,
1985
.
Field
Margaret
.
“The Chinese Boycott of 1905
.”
Papers on China
11
(
1957
):
63
98
.
Firth
Charles H.
Cromwell’s Army. 1902
.
London
:
Methuen
,
1962
.
Fitzgerald
John
.
Awakening China: Politics, Culture, and Class in the Nationalist Revolution
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1996
.
Fogel
Joshua A.
, and
Zarrow
Peter G.
Imagining the People: Chinese Intellectuals and the Concept of Citizenship, 1890–1920
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1997
.
Foweraker
Joe
.
Theorizing Social Movements
.
London
:
Pluto Press
,
1995
.
Fraser
Nancy
.
Justice Interruptus: Critical Reflections on the ‘Postsocialist’ Condition
.
New York
:
Routledge
,
1997
.
Frazier
Martin W.
“Mobilizing a Movement: Cotton Mill Foremen in the Shanghai Strikes of 1925
.”
Republican China
20
, no.
1
(
1994
):
1
45
.
Fried
Morton H.
Fabric of Chinese Society: A Study of the Social Life of a Chinese County Seat
.
1953; New York
:
Octagon Books
,
1969
.
Friedman
Edward
.
“Reconstructing China’s National Identity: A Southern Alternative to Mao-Era Anti-Imperialist Nationalism. ”
Journal of Asian Studies
52
, no.
1
(
1994
):
67
91
.
Fu
Poshek
.
Passivity, Resistance, and Collaboration: Intellectual Choices in Occupied Shanghai, 1937–1945
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1993
.
Fung
Edmund S. K.
.
“Anti-Imperialism and the Left Guomindang
.”
Modern China
11
, no.
1
(
1985
):
39
76
.
Furth
Charlotte
.
“The Sage as Rebel: The Inner World of Chang Ping-lin
.” In
The Limits of Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China
, ed.
Furth
C.
,
113
150
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1976
.
Galbiati
Fernando
.
P’eng P’ai and the Hai-lufeng Soviet
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1985
.
Gamewell
M. N.
The Gateway to China
.
New York
:
F. H. Revell
,
1919
.
Gamson
William A.
“Political Discourse and Collective Action
.”
International Social Movement Research
1
(
1988
):
219
44
.
Gasster
Michael
.
“The Republican Revolutionary Movement
.” In
The Cambridge History of China
, vol.
11
,
463
534
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1980
.
Geertz
Clifford
.
“The Integrative Revolution
.” In
Old Societies and New States
, ed.
Geertz
Clifford
,
105
57
.
Glencoe, IL
:
Free Press
,
1963
.
Gellner
Ernest
.
Nations and Nationalism
.
Oxford
:
Blackwell
,
1983
.
Gilmartin
Christina K.
Engendering the Chinese Revolution: Radical Women, Communist Politics, and Mass Movements in the 1920s
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1995
.
Goodman
Bryna
.
Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853–1937
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1995
.
Gordon
Andrew
.
Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1991
.
Gu
Edward X.
“Populistic Themes in May Fourth Radical Thinking: A Reappraisal of the Intellectual Origins of Chinese Marxism (1917–1922)
.”
East Asian History
10
(
1995
):
99
126
.
Guillermaz
Jacques
.
A History of the Chinese Communist Party, 1921–49
.
London
:
Methuen
,
1972
.
Hammond
Edward Roy
.
“Organized Labor in Shanghai, 1927–37.”
Ph.D. diss
.
University of California, Berkeley
,
1978
.
Hane
M
.
“The Textile Factory Workers
.”
In Meiji Japan: Political, Economic, and Social History, 1868–1912
, ed.
Kornicki
Peter
, vol.
2
,
142
74
.
London
:
Routledge
,
1998
.
Hao
Chang
.
Liang Ch’i-ch’ao and the Intellectual Transition in China, 1890–1907
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1971
.
Harrell
Stevan
.
“The Concept of Fate in Chinese Folk Ideology
.”
Modern China
13
, no.
1
(
1987
):
90
109
.
Harrison
Henrietta
.
The Making of the Republican Citizen: Political Ceremonies and Symbols in China, 1911–1929
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
2000
.
Henriot
Christian
.
“Municipal Power and Local Elites,” Republican China 11
, no.
2
(
1986
):
1
21
.
Hershatter
Gail
.
The Workers of Tianjin, 1900–49
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1986
.
Hevia
James L.
“Making China ‘Perfectly Equal.’”
Journal of Historical Sociology
3
, no.
4
(
1990
):
379
400
.
Hobsbawm
E. J.
Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1990
.
Hobsbawm
Eric
, and
Terence
Ranger
.
The Invention of Tradition
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1983
.
Honig
Emily
.
Creating Chinese Ethnicity: Subei People in Shanghai, 1850–1980
.
New Haven, CT
:
Yale University Press
,
1992
.
Honig
Emily
.
“Migrant Culture in Shanghai: In Search of Subei Identity
.” In
Shanghai So-journers
, ed.
Wakeman
F.
and
Yeh
Wen-hsin
,
239
65
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Honig
Emily
.
“Native-Place Hierarchy and Labor Market Segmentation: The Case of Subei People in Shanghai
.” In
Chinese History in Economic Perspective
, ed.
Rawski
Thomas G.
and
Li
Lillian M.
,
271
94
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Honig
Emily
.
Sisters and Strangers: Women in the Shanghai Cotton Mill, 1919–49
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1986
.
Huang
Philip C.
C.
Liang Ch’i-ch’ao and Modern Chinese Liberalism
.
Seattle
:
University of Washington Press
,
1972
.
Huang
Sung-K’ang
.
Li Da-zhao and the Impact of Marxism on Modern Chinese Thinking
.
The Hague
:
Mouton
,
1965
.
Ingleson
John
.
“Worker Consciousness and Labor Unions in Colonial Java
.”
Pacific Affairs
54
, no.
3
(
1982
):
485
501
.
Isaacs
Harold R.
The Tragedy of the Chinese Revolution. 1938
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1961
.
Bruce.
Jacobs, J.
“A Preliminary Model of Particularistic Ties in Chinese Political Alliances: Kan-Ch’ing and Kuan-Hsi in a Rural Taiwanese Township
.”
China Quarterly
78
(
1979
):
237
73
.
Jaume
Lucien
.
Les déclarations des droits de l’homme (du débat de 1789–1793 au préambule de 1946
).
Paris
:
Flammarion
,
1989
.
Johnson
Chalmers
.
Peasant Nationalism and Communist Power
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1962
.
Johnson
David
,
Nathan
Andrew J.
, and
Rawski
Evelyn S.
.
Popular Culture in LateImperial China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1985
.
Johnson
Linda Cooke
.
Shanghai: Market Town to Treaty Port
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1995
.
Jordan
Donald A.
The Northern Expedition: China’s National Revolution of 1926–28
.
Honolulu
:
University of Hawaii Press
,
1976
.
Judge
Joan
.
Print and Politics: Shibao and the Culture of Reform in Late-Qing China
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1996
.
Kedourie
Elie
.
Nationalism in Africa and Asia
.
London
:
Weidenfeld and Nicholson
,
1971
.
Kenny
Michael
.
“Patterns of Patronage in Spain
.”
Anthropological Quarterly
33
(
1960
):
14
23
.
Keyes
Charles E.
“Peasant Strategies in Asian Societies: Moral and Rational Economic Approaches: Introduction. ” Journal of Asian Studies
42
, no.
4
(
1983
):
753
68
.
King
Ambrose Yeo-chi
.
“Kuan-hsi and Network Building: A Sociological Interpretation
.”
Daedalus
120
, no.
2
(
1991
):
63
84
.
Kostiaeva
A. S.
Narodnye dvizheniia v Kitae v 1901–1911 gg
.
Moscow
:
Nauka
,
1970
.
Kotenev
A. M.
Shanghai: Its Municipality and the Chinese
.
Shanghai
:
North-China Daily News and Herald
,
1927
.
Kriukov
M.
,
Maliavin
V.
, and
Sofronov.
M.
Etnicheskaia istoriia kitaitsev na rubezhe srednevekovogo i novogo vremeni
.
Moscow
:
Nauka
,
1987
.
Ku
Hung-Ting
.
“The Emergence of Kuomintang Anti-Imperialism. ”
Journal of Oriental Studies
16
, nos.
1–2
(
1978
):
87
97
.
Kuhn
Philip A.
“Chinese Views of Social Classification
.” In
Class and Social Stratification in Post-Revolution China
, ed.
Watson
James L.
,
16
28
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1984
.
Kuhn
Philip A.
Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796–1864
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1970
.
Krebs
Edward S.
Shifiu: Soul of Chinese Anarchism
.
Lanham, MD
:
Rowman and Littlefield
,
1998
.
Lao
Tzu
.
Tao Te Ching
.
Trans. and intro. by D. C. Lau
.
London
:
Penguin
,
1960
.
Lary
Diana
.
Region and Nation: The Kwangsi Clique in Chinese Politics, 1925–1937
.
New York
:
Cambridge University Press
,
1974
.
Leed
Eric J.
No Man’s Land: Combat and Identity in World War One
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1979
.
Leung
Yuen Sang
.
“Regional Rivalry in Mid-Nineteenth Century Shanghai: Cantonese vs. Ningbo Men
.”
Ch’ing-shih wen-ti
4
, no.
8
(
1982
):
29
50
.
Levenson
Joseph R.
Confucian China and Its Modern Fate
. vol.
1
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1968
.
Levenson
Joseph R.
Liang Ch’i-ch’ao and the Mind of Modern China
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1953
.
Li
Yu-ning
.
The Introduction of Socialism into China
.
Occasional Papers East Asian Institute Series. New York
:
Columbia University
,
1971
.
Lichnost’ v traditsionnom Kitae.
Moscow
:
Nauka
,
1992
.
Link
Perry
.
Mandarin Ducks and Butterflies: Popular Fiction in Early Twentieth-Century Chinese Cities
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1981
.
Liu
Lydia
.
“The Female Body and Nationalist Discourse: The Field of Life and Death Revisited
.” In
Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices
, ed.
Inderpal
Grewal
and
Kaplan
Caren
,
37
62
.
Minneapolis
:
University of Minnesota Press
,
1994
.
Liu
Lydia
.
Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity—China, 1900–1937
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1995
.
Lorimer
Douglas A.
Colour, Class and the Victorians: English Attitudes to the Negro in the Mid-Nineteenth Century
.
Leicester, Eng.
:
Leicester University Press
,
1978
.
Luk
Michael Y L
.
Origins of Chinese Bolshevism: An Ideology in the Making, 1920–28
.
Hong Kong
:
Oxford University Press
,
1990
.
Mackie
Vera
.
“Liberation and Light: The Language of Opposition in Imperial Japan
.”
East Asian History
9
(
1995
):
121
42
.
Mamaeva
N. L.
Gomin’dan v natsional’no-revoliutsionnom dvizhenii Kitaia, 1923–27
.
Moscow
:
Nauka
,
1991
.
Mann
Michael
.
The Sources of Social Power
, vol.
2
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1993
.
Mao
Chi-chun
.
“The Unemployment Problem of the Municipality of Greater Shanghai
.”
Chinese Economic Journal
3
, no.
5
(
1928
):
918
25
.
Martin
Brian G.
“‘The Pact with the Devil’: The Relationship between the Green Gang and the French Concession Authorities, 1925–1935
.” In
Shanghai Sojourners
, ed.
Wakeman
F.
and
Yeh
Wen-hsin
,
266
304
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Martin
Brian G.
The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919–1937
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1996
.
Martin
Brian G.
“Warlords and Gangsters: The Opium Traffic in Shanghai and the Creation of the Three Prosperities Company to 1926
.” In The Nationalists and Chinese Society 1923–37, ed.
Fitzgerald
John
,
44
71
.
Melbourne
:
University of Melbourne History Department
,
1989
.
Masselos
Jim
.
Indian Nationalism: An History
.
New Delhi
:
Sterling
,
1986
.
Mast
Herman
, and
Saywell
William G.
“Revolution Out of Tradition: The Political Ideology of Tai Chi-t’ao
.” Journal of Asian Studies
34
, no.
1
(
1974
):
73
98
.
Meyer
Kathryn Brennan
.
“Splitting Apart: The Shanghai Treaty Port in Transition, 1914–21.”
Ph.D. diss
.,
Temple University
,
1985
.
Min
Tu-ki
.
National Polity and Local Power: The Transformation of Late Imperial China
. Ed.
Kuhn
Philip A.
and
Brook
Timothy
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1989
.
Mittler
Barbara
.
A Newspaper for China? Power, Identity, and Change in Shanghai’s News Media (1872–1912)
.
Cambridge
:
Harvard University Press, forthcoming
.
Morse
H. B.
The Gilds of China: With an Account of the Gild Merchant or Co-Hong of Canton
.
London
:
Longmans, Green, and Co
.,
1909
.
Reiner.
Müller, R.
Beiträge zur Gesellschaftstheorie in China: Die Herausbildung des Klassenbegriffs im 20. Jahrhundert.
Berlin
:
Akademie-Verlag
,
1976
.
Muramatsu
Yuji
.
“Some Themes in Chinese Rebel Ideologies
.” In
The Confucian Persuasion
, ed.
Wright
A. F.
,
241
67
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1960
.
Myers
Ramon H.
The Chinese Economy: Past and Present
.
Belmont, CA
:
Wadsworth
,
1980
.
Nairn
Tom
.
The Break-up of Britain
.
London
:
New Left Books
,
1977
.
Naquin
Susan
, and
Evelyn
Rawski
.
Chinese Society in the Eighteenth Century
.
New Haven, CT
:
Yale University Press
,
1987
.
Nepomnin
O. E.
Ekonomicheskaia istoriia Kitaia, 1864–94gg
.
Moscow
:
Nauka
,
1974
.
Nepomnin
O. E.
“Razvitie manufakturnogo kapitalizma v Kitae v 1914–20gg
.” In Dvizhenie ‘4 Maia’: Sbornik statei.
Moscow
:
Nauka
,
1971
.
Ng-Quinn
Michael
.
“National Identity in Premodern China: Formation and Role Enactment
.” In
China’s Quest for National Identity
, ed.
Dittmer
L.
and
Kim
S. S.
,
32
61
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1993
.
Ono
Kazuko
.
Chinese Women in a Century of Revolution, 1850–1950
. Ed.
Fogel
Joshua A.
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1989
.
Papers Respecting Labour Conditions in China. Foreign Office Memorandum, no.
1
.
London
:
H. M. Stationery Office
,
1925
.
Parkin
Frank
.
Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique
.
London
:
Tavistock
,
1979
.
Peattie
Mark R.
“Japanese Treaty Port Settlements in China, 1895–1937
.” In The Japanese Informal Empire in China, 1895–1937, ed.
Duus
P.
,
Myers
R. H.
, and
Peattie
M. R.
,
166
209
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1989
.
Perrot
Michelle
.
Les ouvriers en grève
.
2
vols.
Paris
:
Mouton
,
1973
.
Perry
Elizabeth J.
“Introduction: Chinese Political Culture Revisited
.” In
Popular Protest and Political Culture in Modern China
, ed.
Wasserstrom
Jeffrey N.
and
Perry
E. J.
,
1
14
.
Boulder, CO
:
Westview Press
,
1992
.
Perry
Elizabeth J.
Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1993
.
Perry
Elizabeth J.
, and
Wasserstrom
J. N.
.
“Shanghai Social Movements
.” Special issue of
Chinese Studies in History
27
(fall-winter,
1993–94
).
Popkin
Samuel
.
“The Rational Peasant: The Political Economy of Peasant Society
.”
Theory and Society
9
(
1980
):
411
71
.
Prazniak
Roxann
.
Of Camel Kings and Other Things: Rural Rebels Against Modernity in Late Imperial China
.
Lanham, MD
:
Rowman and Littlefield
,
1999
.
Rankin
Mary Backus
.
Early Chinese Revolutionaries: Radical Intellectuals in Shanghai and Chekiang, 1902–1911
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1971
.
Remer
Carl F.
A Study of Chinese Boycotts
.
Baltimore, MD
:
Johns Hopkins University Press
,
1933
.
Rigby
Richard W.
The May 30 Movement: Events and Themes
.
Canberra
:
Australian National University Press
,
1980
.
Roux
Alain
.
Grèves et politique à Shanghai: Les désillusions (1927–1932
).
Paris
:
Éditions de l’école des hautes études en sciences sociales
,
1995
.
Roux
Alain
.
“Le mouvement ouvrier à Shanghai de 1928 à 1930.”
Thèse à troisième cycle
,
Sorbonne, Paris
,
1970
.
Roux
Alain
.
Le Shanghai ouvrier des années trente: Coolies, gangsters et syndicalistes
.
Paris
:
Éditions L’Harmattan
,
1993
.
Rowe
William T.
Hankow: Commerce and Society in a Chinese City, 1796–1889
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1984
.
Rowe
William T.
Hankow: Conflict and Community in a Chinese City, 1796–1895
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1989
.
Rowe
William T.
“Modern Chinese Social History in Comparative Perspective
.” In
Heritage of China: Contemporary Perspectives on Chinese Civilization
, ed.
Ropp
Paul S.
,
242
62
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1990
.
Saich
Tony
.
The Origins of the First United Front in China: The role of Sneevliet (alias Maring
).
2
vols.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1991
.
Saich
Tony
. ed.
The Rise to Power of the Chinese Communist Party: Documents and Analysis. Armonk
,
NY: M. E. Sharpe
,
1996
.
Sarkar
Sumit
. Modern India: 1885–1947.
New York
:
St. Martin’s Press
,
1989
.
Scalapino
Robert
, and
Yu.
G. T.
The Chinese Anarchist Movement
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1961
.
Schiffrin
Harold Z.
Sun Yat-sen and the Origins of the Chinese Revolution
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1968
.
Schiffrin
Harold Z.
Sun Yat-sen: Reluctant Revolutionary
.
Boston
:
Little, Brown
,
1980
.
Schmidt
S. W.
et al
, eds.
Friends, Followers, and Factions: A Reader in Political Clientelism
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1977
.
Keith.
Schoppa, R.
Chinese Elites and Political Change: Zhejiang Province in the Early Twentieth Century
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1982
.
Schöttler
Peter
.
“Historians and Discourse Analysis
.”
History Workshop Journal
27
(
1989
):
37
65
.
Schwarcz
Vera
.
The Chinese Enlightenment: Intellectuals and the Legacy of the May Fourth Movement of 1919
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1986
.
Schwarzmantel
John
.
“Nationalism and the French Working-Class Movement, 1905–14
.” In
Socialism and Nationalism
, vol.
2
, ed.
Cahm
Eric
and
Fisera
Vladimir C.
,
65
80
.
Nottingham
:
Spokesman Books
,
1979
.
Scott
James C.
The Moral Economy of the Peasant
.
New Haven, CT
:
Yale University Press
,
1976
.
Shaffer
Lynda Norene
.
Mao and the Workers: The Hunan Labor Movement, 1920–23
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1982
.
“Shanghai Silk Filatures
.”
Chinese Economic Journal
3
, no.
1
(
1928
):
590
604
.
Sharman
Lyon
.
Sun Yat-sen: His Life and Meaning, a Critical Biography
.
1934; Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1968
.
Shchetinina
G. I.
L. N. Tolstoi kak sotsial’nyi reformator
. Moscow: Institut rossiiskoi istorii ran,
1995
.
Sheridan
James E.
China in Disintegration: The Republican Era in Chinese History 1912–1949
.
New York
:
Free Press
,
1975
.
Shiraishi
Takashi
.
An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–26
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1990
.
Silber
Kathy
.
“From Daughter to Daughter-in-Law in the Women’s Script of Southern Hunan
.” In
Engendering China: Women, Culture, and the State
, ed.
Gilmartin
Christina K.
et al
47
68
.
Cambridge
:
Harvard University Press
,
1994
.
Smith
Anthony D.
National Identity
.
London
:
Penguin Books
,
1991
.
Smith
Anthony D.
“Nationalism and the Historians
.” In
Mapping the Nation
, ed.
Balakrishnan
G.
,
175
97
.
London
:
Verso
,
1996
.
Smith
Anthony D.
Nationalism and Modernism
.
London
:
Routledge
,
1998
.
Smith
S. A.
“Gender and Class: Women’s Strikes in St. Petersburg, 1895–1917, and Shanghai, 1895–1927
.”
Social History
19
, no.
2
(
1994
):
141
68
.
Smith
S. A.
A Road Is Made: Communism in Shanghai, 1920–1927
.
Honolulu
:
University of Hawaii Press
,
2000
.
Smith
S. A.
“Russian Workers and the Politics of Social Identity
.”
Russian Review
56
, no.
1
(
1997
):
1
7
.
Smith
S. A.
“Workers against Foremen in St. Petersburg, 1905–17
.” In
Making Workers Soviet: Power, Class, and Identity
, ed.
Siegelbaum
Lewis H.
and
Suny
Ronald Grigor
,
113
37
.
Ithaca, NY
:
Cornell University Press
,
1994
.
Smith
S. A.
“Workers and Supervisors: St. Petersburg, 1905–1917, and Shanghai, 1895–1927
.”
Past and Present
139
(
1993
):
131
77
.
Smith
S. A.
“Workers, the Intelligentsia, and Marxist Parties: St. Petersburg, 1895–1917, and Shanghai, 1921–27
.”
International Review of Social History
41
(
1996
):
1
56
.
Smith
T. C.
“The Right to Benevolence: Dignity and Japanese Workers, 1890–1920
.” In Meiji Japan: Political, Economic, and Social History, 1868–1912, vol.
3
, ed.
Kornicki
P.
,
193
218.
4
vols.
London
:
Routledge
,
1998
.
Spence
Jonathan D.
The Search for Modern China
.
New York
:
W. W. Norton
,
1991
.
Spillman
Lynn
.
Nation and Commemoration: Creating National Identities in the United States and Australia
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1997
.
Sprenkel
Sybille van der
.
Legal Institutions in Manchu China
.
London
:
Athlone Press
,
1962
.
Iu.
Staburova, E.
“Anarkhizm i rabochee dvizhenie v Kitae v nachale XX v
.” In
Kitai: gosudarstvo i obshchestvo
, 192–218.
Moscow
:
Nauka
,
1977
.
Iu.
Staburova, E.
Politicheskie partii i soiuzy v Kitae v period Sin’khaiskoi revoliutsii
.
Moscow
:
Nauka
,
1992
.
Strand
David
.
Rickshaw Beijing: City People and Politics in the 1920s
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1989
.
Strauss
Julia C.
“The Evolution of Republican Government
.”
China Quarterly
150
(
1997
):
329
51
.
Strikes and Lockouts in Shanghai since 1918
.
Shanghai
:
Bureau of Social Affairs
,
1933
.
“Strikes in Shanghai
.”
Chinese Economic Journal
2
, no.
4
(
1928
):
343
49
.
Sun
Yat-sen
.
“The Doctrine of Sun Yat-sen: To Act Is Easy, to Know Is Difficult
.” In
Prescriptions for Saving China: Selected Writings of Sun Yat-sen
, ed.
Wei
J. L.
et al
199
222
.
Stanford, CA
:
Hoover Institution Press
,
1994
.
Sun
Youli
. China and the Origins of the Pacific War, 1921–1941.
New York
:
St. Martin’s
,
1993
.
Suzuki
Tomoo
.
“The Shanghai Silk-Reeling Industry during the Period of the 1911 Revolution
.” In The
1911
Revolution in China, ed.
Shinkichi
Eto
and
Schiffrin
Harold E.
,
49
60
.
Tokyo
:
University of Tokyo Press
,
1984
.
Swidler
Ann
.
“Culture in Action: Symbols and Strategies
.”
American Sociological Review
51
(
1986
):
273
86
.
Tertitskii
K
.
Kitaitsy: Traditsionnye tsennosti v sovremennom mire
.
Moscow
:
Nauka
,
1994
.
Tilly
Charles
.
The Formation of National States in Western Europe
.
Princeton, NJ
:
Princeton University Press
,
1975
.
Topley
Marjorie
.
“Marriage Resistance in Rural Kwangtung
.” In
Women in Chinese Society
, ed.
Margery
Wolf
and
Witke
Roxane
,
67
88
.
Stanford, CA
:
Stanford University Press
,
1975
.
Touraine
Alain
.
“An Introduction to the Study of Social Movements
.”
Social Research
52
, no.
4
(
1985
):
749
87
.
Townsend
James
.
“Chinese Nationalism
.” In
Chinese Nationalism
, ed.
Unger
Jonathan
,
1
30
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1996
.
Tsin
Michael
.
“Imagining ‘Society’ in Early Twentieth-Century China
.” In
Imagining the People
:
Chinese Intellectuals and the Concept of Citizenship
,
1890
–1920, ed.
Fogel
J. A.
and
Zarrow
P. G.
,
212
31
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe
,
1997
.
Unger
Jonathan
.
Chinese Nationalism
.
Armonk, NY
:
M. E. Sharpe</